Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 14:12:04

09/12/2010 8:12:59 am
Samla in! Sällan har jag sett en gräsrotsrörelse växa fram så snabbt - och aldrig i ett så osannolikt ämne som skarp kritik mot FN. Men så har det blivit. Stödet för och uppmärksamheten kring finansieringen av Fredrik Segerfeldts bok om FN har vida överträffat alla rimliga förväntningar. Det är en spännande ny metod att finansiera idéarbete, som kommer att öka mångfalden. Därtill skapar det uppmärksamhet och förväntningar redan på förhand. Fredrik är snart i mål, men några donationer till vore inte fel!

Mer här - >

<-- Home
RSS 2.0