Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:39:37

10/12/2010 8:53:28 pm
The Ultimate Euro Debate. Under enklare former kommer jag att debattera eurons roll i Europa med Erik Lakomaa, tidigare Medborgare mot EMU. Detta på Timbro kl. 1800 den 20 december. Jag tror att det kommer att bli en mycket intressant tillställning där de borgerliga argumenten i olika riktningar prövas. Välkommen!

Läs inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0