Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:16:08

12/12/2010 10:46:37 am
Fundamentalism. Gårdagens sprängning vid Drottninggatan verkar vara motiverad av religiös fundamentalism, även om man ska vara försiktig med precisa tolkningar. Den moderna majoriteten muslimer i Sverige förfäras antagligen lika mycket som alla vi andra. Detta dåd illustrerar tydligt hur viktigt det är att vi fortsätter stå starkt och fast upp för vårt öppna samhälle med dess friheter - som yttrandefriheten. De som inte respekterar fundamentet i det västerländska samhället och de lagar vi har kan inte själva heller få utnyttja dessa friheter. Samtidigt som vi försvarar vårt samhälle måste vi hålla fast vid kampen mot terror. Det är både en idékamp och en strategisk sådan. Ifall en effekt av detta blir att de som vill stänga ned friheter får medvind ser vi några av de bästa delarna av vårt samhälle erodera. Vi måste förena försvaret av våra friheter med tydlighet mot extremism.

<-- Home
RSS 2.0