Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:08:42

15/12/2010 10:48:35 am
Social värld. På bilden nedan visas relationerna människor emellan över världen på facebook. Klar dominans i intensiteten för USA och Europa. Men också mycket ljus i delar av Sydostasien, inte minst Indien. Alltför mycket mörker i Ryssland och Afrika. Här utbyts tankar och information - och nationsgränser finns inte.

<-- Home
RSS 2.0