Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 31/05/2023, 18:08:14

02/03/2005 2:26:12 pm
Vinst ger bonus. Många företag gör stora vinster. Ofta ses detta dock inte alls som något positivt; hög vinst ställs i motsats till omstruktureringar i näringslivet, vinsten förutsätts mest gå till höga chefslöner eller till ägarna (även om man kan tycka att det inte är fel att goda investeringar betalar sig). Alltihop är baserat på en klassisk marxistisk analys där kampen mellan arbete och kapital står i centrum. Men Dagens Industri visar idag några exempel på årets bonusar för medarbetare i företag som gör vinst. På Scania ges 150 miljoner i bonus, ca 15 000 kr per anställd i snitt. På Astra Zeneca delas 350 miljoner ut och på SSAB 136 miljoner. På Föreningssparbanken får den anställde ca 44 000 kr extra i år. Vinst är bra. För alla.

<-- Home
RSS 2.0