Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:40:11

03/03/2005 1:41:19 pm
Stopp för bättre vård. Debatten om en stopplag för privat, vinstdrivande, vård har länge varit en fars. Inte ett rationellt argument finns för att förbjuda vård i ett land där efterfrågan så tydligt överskrider utbudet. Gamla fördomar har dikterat ett maktparti som har tvingats till otaliga modifieringar för att få med sig sina samarbetspartier. Det har inte ens gått att få tjänstemän i regeringskansliet att skriva text till propositioner om något så korkat. Nu har dock Miljöpartiet accepterat ett förslag till stopplag. Detta eftersom den ju ändå inte blir någon "jättereglering av vården som omöjliggör en bra utveckling", säger språkröret Peter Eriksson till Dagens Nyheter. Nej, men en relativt stor reglering som försvårar en bra utveckling. Hur kan politikerna ta sig rätten att via lagen förbjuda sätt att leverera vård till medborgare som efterfrågar vård? Det är att döma enskilda till sjukdom och lidande. Sverige behöver en ny regering.

<-- Home
RSS 2.0