Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:45:49

2005-03-03 14:04:16
Heja Billström! I Dagens Nyheter idag tar Stockholms Stads finansborgarråd Annika Billström avstånd från Perssons och Nuders förslag om höjt skattetryck. Det är minst sagt en mycket stor sak i ett land där få avvikande meningar alls finns. Än mer att en ledande person i själva maktpartiet anmäler avvikande uppfattning. Hon utgår från samma faktum som Persson och Nuder - och Assar Lindbeck - att den nuvarande samhällsmodellen inte håller. Förändringar måste till. Men hon avvisar deras huvudförslag. Istället kan offentlig verksamhet effektiviseras. Ett och annat som det offentliga gör kan därtill göras privat istället. Dessa sanningar lär inte stärka Billströms aktier i den taktiserande s-ledningen, men många andra lär nog se henne med större respekt framöver. Hon tänker själv och väntar inte med att säga sin uppfattning tills efter hon har avgått. Modigt och ärligt.

<-- Home
RSS 2.0