Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 00:14:17

06/09/2011 2:18:29 pm
Reformera skatteutjämningen. Dagens system för skatteutjämning mellan komnmuner och landsting har en rad nackdelar - i synnerhet om man tror på incitament. Därför tillsattes en parlamentarisk kommitté som skulle föreslå förbättringar. Trots goda insatser av Alliansens företrädare konstaterar jag att förbättringarna uteblev och vissa försämringar kom istället. I veckans debattartikel i Dagens Samhälle argumenterar jag således för att vi inte ska följa kommitténs förslag utan reformera utifrån andra principer.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0