Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:17:09

07/09/2011 9:33:22 am
Har valfrihet och mångfald i välfärden inte lett till förbättringar? Idag presenterar SNS en rapport om effekterna av att vi har tillåtit valfrihet och privata leverantörer inom välfärdstjänsterna. Ännu återstår för mig att ta del av rapporten, men debattartikeln i DN är tydlig. Den är ett politiskt debattinlägg som har udden riktad mot eventuella positiva effekter. SNS avslöjar sig i formuleringar av typen "valfrihet kan vara bra - men..." eller "kundnöjdheten är större på privata enheter - men...". Uppenbara fördelar bemöts fast utan underlag.

SNS påstår i debattartikeln att det inte finns belägg för positiva effekter, förutom att vårdvalet har ökat tillgängligheten. Varför skulle då både brukare och medarbetare vara nöjdare på privata enheter? Och varför kan inte det tas som belägg för en kvalitetsökning? Anser verkligen SNS att medborgarna inte själva begriper vad de tycker är bra?

Dessutom finns det många belägg för goda effekter. Vi vet att sjuksköterskor tjänar väsentligt mer på privata enheter - är inte det bra? Vi vet att konkurrensen mellan kommunala och friskolor har förbättrat kvaliteten - är inte det bra? Vi har sett rader av exempel - som att köerna i Nackas äldreomsorg försvann när den fick levereras av privata utförare och att St Göran under Capio levererar samma mängd vård fast 100 miljoner kronor billigare jämfört med under offentlig ägande - är inte det bra? Att alla som arbetar i välfärden kan välja mellan flera arbetsgivare eller bli en själv - är inte det bra?

Flera slutsatser saknar också helt underlag, såsom att det inte har skett innovationer inom välfärden. Det bara påstås. Och SNS belägg för att effektiviteten inte har ökat är tydligen att de offentliga utgifterna för välfärdstjänster inte har sjunkit. Goddag yxskaft! Effektiviteten kan naturligtvis ha ökat ändå - vi får mer välfärd per krona.

SNS svänger sig också med påståenden som att friskolorna får välja elever. Detta uttryck användes på de socialdemokratiska valaffischerna i Stockholm 2010. Det är fullständigt osant - friskolor måste stå öppna för alla elever och gör det också. Det är sådana klavertramp som gör att man inser att det inte är forskning och en vilja att bidra till kunskap SNS har ägnat sig åt denna gång. Politiska debattinlägg är inte heller fel, men de ska kallas för vad de är.

Uppdatering: SNS backar om sitt felaktiga påstående om friskolor. De kan fortsätta backa ett bra tag till.

<-- Home
RSS 2.0