Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 12:57:50

09/09/2011 9:14:55 am
SNS och DN. Andreas Bergh skriver om den debatt som följde på SNS rapport om välfärd och valfrihet. Han påpekar att den som skriver i DN inte kan lastas för hur tidningen sätter rubriker. Så är det självklart.

Rubriken lyder "Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten". Bergh menar att det forskarna egentligen säger är "vi vet inte" och att blott rubriken säger "vi vet att det inte". Men i artikeln står också:

"Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen, i den mån det går att mäta med objektiva mått såsom kunskap hos elever eller större jobbchanser. ... Vi kan i dag konstatera att konkurrensutsättning och privata alternativ inte varit den mirakelmedicin som många hoppades."

Så de påstår visst att valfriheten inte har lett till förbättringar.

Men det var ju aldrig särskilt troligt att all kritik skulle ha orsakats av en rubriksättning.

<-- Home
RSS 2.0