Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:19:46

11/09/2011 10:15:00 am
9-11. Precis som de flesta andra minns jag exakt var jag var när informationen om terrordåden kom. På kontoret på PR-byrån Gullers Grupp tittade alla på TV och försökte läsa på nätet - där många nyhetssidor låg nere på grund av för hög belastning. Då var osäkerheten stor om vad som skulle hända därnäst - nu har tio år gått.

Jag tillhör dem som anser att det skarpa amerikanska svaret, krig mot terrorismen, var viktigt. Allt annat hade tolkats som västlig svaghet och uppmuntrat ytterligare terrordåd. Men att viktiga fri- och rättigheter har försvagats under tio år är beklagligt. Vi får inte ge upp delar av det vi skulle försvara.

President Bush var tydlig med att detta inte är ett krig mot islam. Han talade om detta i moskéer i USA. En väldigt viktig poäng, som extremisterna gör allt för att motsäga. De vill ha ett krig mellan civilisationer och attackerna var riktade mot just det öppna samhället, inte bara mot USA.

Jag har under dessa tio år ofta överraskats av antiamerikanismen. Fler har demonstrerat mot USA och dess kamp mot terror än mot terroristerna. Tämligen snabbt 2001 kom röster som skyllde attackerna på USA självt. Bisarrt. I detta hänseende är mitt stöd för USA helt odelat.

<-- Home
RSS 2.0