Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:18:44

15/09/2011 9:57:01 am
Starten på en stormig höst? Idag är det riksdagens formella öppnande, med många fina traditioner. Statsministern kommer att läsa upp Regeringsförklaringen, sannolikt mycket präglad av den ekonomiska oron i omvärlden.

I det sammanhanget vill jag gärna tipsa om läsning av Lars Calmfors kolumn i DN. Dystert, men framför allt tydligt om effekterna av s k eurobonds, som Socialdemokraterna nu har bestämt sig för att stödja.

Igår presenterades också Trans Atlantic Trends 2011, som visar vad européer tycker i en rad frågor. I samtliga länder vill fler minska offentliga utgifter än öka dem. Även i Sverige - 26 mot 13 procent - men mindre skillnad än i andra länder. Kanske för att vi har minskat dem tydligt redan.

Sverige har som bekant genomfört många tillväxtreformer och har den offentliga ekonomin i ordning. Men vi lär inte stå opåverkade i en så turbulent omvärld. Lär påverka också politik och Riksdag.

<-- Home
RSS 2.0