Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:46:40

20/09/2011 9:44:37 am
"Reformerat socialbidrag bryter utanförskap." Idag lyfter jag fram en del av den statsbudget som presenteras idag, som förtjänar att betonas. Det handlar om hur de som lever på försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) ska kunna komma i arbete och egen försörjning. Då måste deras drivkrafter förbättras - genom jobbskatteavdrag men i synnerhet också bidragsreformer. I framtiden ska inte längre bidraget trappas av helt mot inkomst av arbete. Då öppnas vägar för dem som står långt bort från arbete.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0