Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:55:20

20/09/2011 9:21:29 pm
Budgetdebatt. Det finns naturligtvis mycket att säga om Budgetpropositionen och debatten, som jag följde i Riksdagens kammare. Låt mig nämna några punkter, som kanske inte har tagits upp så mycket av andra.

Osäkerheten i den internationella ekonomin är enorm. Franska banker har snart tappat allt sitt börsvärde. Grekland förhandlar i sista minuten för nya stöd. I USA läggs nya ofinansierade stimulanspaket fram, med en statsskuld på 100 procent av BNP. En stor mängd länder ska strama åt sina offentliga finanser med sammantaget tusentals miljarder kronor. Och så vidare.

Här står Sverige som bekant starkt, med helt andra förutsättningar. Betydligt lägre statsskuld och fler i arbete än före finanskrisen, fortfarande tillväxt, visst reformutrymme. Men en öppen ekonomi byggd på handel påverkas. Nu är läge att hålla i de offentliga finanserna och fortsätta genomföra tillväxtreformer.

Budgeten innehåller för övrigt inte alls bara sänkt restaurangmoms. Där finns en rad förbättringar för företagande, satsningar på utbildning och vissa arbetsmarknadsreformer, till exempel. Viktigt är också vad som inte finns. Det finns inte 135 miljarder i ofinansierade utgiftslöften av Håkan Juholt.

Tommy Waidelich underströk att han trodde att ekonomin skulle utvecklas sämre än finansministern redovisade. Hur nu han kan bedöma bättre än Finansdepartementet. Han som i Agenda nyligen på fråga om finanskrisen svarade "jag vet inte, jag är ingen expert". Men om han tror att det blir värre lär han ju lägga fram en stramare S-budgetmotion. Återstår att se!

En eloge till Miljöpartiets Per Bolund, som gav ett skärpt och påläst intryck i debatten. Han gav SD:s Johnny Skalin - som milt uttryckt gav ett något annorlunda intryck - svar på tal. Vilket land har nått högre tillväxt och bättre statsfinanser än Sverige med hjälp av stängda gränser, frågade Bolund. En fråga som borde ställas oftare.

<-- Home
RSS 2.0