Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:11:15

26/09/2011 1:34:01 pm
Ekonomisk frihet och offentliga utgifter. I förra veckan gick Timbro ut med ett pressmeddelande där de, med stöd av 2011 års Economic Freedom of the World från Fraser Institute, påstod att den ekonomiska friheten minskar i Sverige. Den främsta orsaken är, enligt indexet, att de offentliga utgifterna har ökat som andel av BNP. I övriga kategorier sker i huvudsak förbättringar av den ekonomiska friheten.

De offentliga utgifternas andel av BNP är en viktig aspekt på ekonomisk frihet. Ifall de offentliga utgifterna är 100 procent får medborgare och företag inte bestämma över ett enda öre. I vilken utsträckning politiker bestämmer över pengarna är med andra ord en central indikator för ekonomisk frihet.

I Sverige har den ekonomiska friheten ökat kraftigt i det längre perspektivet. Vi har varit ett av världens mest liberaliserande länder i tre decennier. Detta inte minst för att vi har minskat offentliga utgifter - när många andra har ökat. Se här.

I denna SCB-publikation finns lite mer detaljerat (sid 19) om hur de svenska offentliga utgifterna stadigt har minskat. Men vad har då, enligt Fraser Institute och Timbro, plötsligt hänt? Jo, de offentliga utgifterna ökade från 50 procent av BNP år 2008 till 53 procent år 2009. I 2011 års Index är det 2009 års statistik som används.

Vad hände 2009? Svensk BNP minskade med sex procentenheter och offentliga utgifter för arbetslöshet steg. Självklart ökade de offentliga utgifterna som andel av BNP då. Men inte som resultat av någon politik för minskad ekonomisk frihet utan av finanskris och automatiska stabilisatorer.

Av Budgetpropositionen för 2012 framgår dessutom (sid 39) att de offentliga utgifterna sedan åter började minska. De var 51 procent 2010 och beräknas bli strax under 50 procent 2011. Enligt prognosen ska de fortsätta minska till 46,7 procent 2015. Vi är med andra ord redan nere strax under 2008 års nivå, efter en tillfällig ökning.

Man kan inte klandra Fraser Institute för att de inte hade tillgång till Budgetpropositionen för 2012. Men det kan finnas anledning att här ändå utveckla hur situationen faktiskt ser ut. Sverige fortsätter att öka den ekonomiska friheten.

<-- Home
RSS 2.0