Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:36:59

28/09/2011 12:41:01 pm
Mer skulder och lägre tillväxt? Tillåt mig att bli lite raljant trots det allvarliga ämnet. En rad europeiska länder har stora ekonomiska problem, mest akut uttryckt i skuldkrisen. Prognoserna blir allt mörkare. Det de behöver är reformer för tillväxt och budgetbalans.

Idag lanserade EU-kommissionen således ett förslag till ny skatt, på finansiella transaktioner. Detta beräknas minska EU:s BNP med 1,76 procent, eller 256 miljarder dollar - motsvarande hela Finlands BNP. Tillväxten blir alltså lägre när den borde bli högre.

Det andra förslag det talas så mycket om är eurobonds, alltså att alla euroländer får låna till en gemensam ränta. Grekisk skuld blandas med tysk. Då försvinner alla incitament att hålla budgetbalans.

Så det som ska lösa skuldkrisen är en åtgärd som lär öka skuldsättningen. Det som ska lösa stagnationen är en reform som sänker tillvxten. Och så finns det de som inte instämmer i att Europa behöver en Thatcher eller två...

<-- Home
RSS 2.0