Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:07:44

30/09/2011 1:21:15 pm
Hipp Hipp Hurra! Denna blogg fyller sju år idag. 3338 inlägg har det blivit. Och den samlar mängder med artiklar, rapporter, filmer, böcker tal och kommentarer från dessa år. En normal månad nås bloggen av cirka 100 000 "hits", 20 000 besök och 4000 unika besökare. Står sig rätt väl över tid - trots ökande konkurrens från andra bloggar och sociala medier.

<-- Home
RSS 2.0