Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 15:31:04

2005-03-07 13:00:29
Industripolitik - nej tack! Ericsson lägger ned i Nynäshamn. General Motors kommer successivt att lämna Trollhättan. Exemplen är fler. Traditionell industri flyttar produktionen. I gårdagens Agenda debatterade Lars Leijonborg detta med näringsminister Thomas Östros. Leijonborg talade om "industripolitik" och diverse åtgärder som skulle ha kunnat hålla kvar produktion i landet. Säkert inget större fel på åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat, men desto större fel på hela syftet. Att inrikta politiken på att hålla kvar gammal produktion är både dumt och destruktivt. Det gigantiska slöseriet med skattemedel under 1970-talets varvskris är en svensk lärdom. Att företag förlägger produktion där den görs bäst är positivt för oss alla. Det är därför DVD-spelare är så billiga idag. Konsumenterna vinner. Men det är bra för sysselsättningen också - om det allmänna klimatet för företagande är gott. Då växer ny företagsamhet och nya jobb fram, främst tjänsteföretag. Ju snabbare färd in i tjänstesamhället, desto bättre. En gång arbetade 80 % av Sveriges befolkning i jordbruket, nu är det 3 %. En jordbrukspolitik som hade inriktats på att stoppa den omvandlingen hade hindrat färden mot industrisamhället. Omvandling och förnyelse bör välkomnas och underlättas. Att byta regeringens usla företagsklimat mot någon sorts borgerlig industripolitik vore ett val mellan två dåliga världar. Låt företagen flytta som de vill - så länge Sverige är en attraktiv plats för skapande verksamhet vinner vi.

<-- Home
RSS 2.0