Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:40:02

2005-03-08 09:41:35
Priskrig - du vinner. ICA:s beslut att sänka priset på 2000 varor har bidragit till uppmärksamheten kring det priskrig på mat som nu har inletts. Konkurrensen från Lidl, Netto och Willys börjar ge resultat. Konsumentverket räknar med att en genomsnittlig familj idag kan spara 1700 kr om året på billigare mat genom att välja sådana alternativ. Än mer konkurrens kommer att ge än mer resultat i samma riktning. Men vilket motstånd Lidl har mött. De har inte fått mark för att bygga, misstänkts för att behandla medarbetarna illa, deras sortiment har betraktats med skepsis och nog är det synd om ICA och Konsum som får det tuffare - etc. Lokala klarteller mellan politiker, kommunala tjänstemän och de etablerade butikerna har stått i vägen. Men det har inte gått att hindra och nu vinner alla. Det här är vad som händer när den globala konkurrensen släpps in, oavsett om det är byggarbetare i Vaxholm eller Lidl. Att vilja hindra det - till exempel att inte vilja släppa in det inom välfärden - är att tvinga alla att välja högre priser. Då vinner ingen.

<-- Home
RSS 2.0