Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:20:59

2005-03-09 13:24:25
"Vägen bort från enparti(s)taten." Är det ett problem att regeringspartiet använder de s k oberoende myndigheterna för sin partipropaganda? Ja, av flera skäl. För det första förfogar detta parti redan över mer resurser än de andra tillsammans. För det andra har de ett nätverk av LO, ABF, Hyresgäströrelsen, PRO m fl som samverkar för att driva detta partis frågor och att de ska behålla makten. Att utöver det också använda myndigheterna skapar en kraftig slagsida till oppositionens nackdel. Slagsidan yttrar sig på flera sätt. Vad avgör om ett politiskt förslag når framgång eller motgång i den offentliga debatten? Svaret är hur det behandlas av debattens aktörer i den sakfrågan. Om ett parti styr över nästan alla aktörer kan det avgöra om ett förslag ska nå gensvar eller kritik. Föreslår de något själva kan de sätta igång en hel orkester för att stödja det; fackföreningar, myndigheter, organisationer, ledarskribenter. Men om oppositionen gör detsamma kommer samma maskineri att såga det. Det är som att det ena laget i en fotobollsmatch skulle vara tio gånger så många och därtill ha domarna på sin sida. Då är landet en pluralistisk demokrati på papperet men en enpartistat i praktiken. Detta angreps idag av Folkpartiet, som presenterade en rapport för hur man avpolitiserar myndigheterna. Tobias Krantz, ledamot av konstitutionsutskottet, föreslog bland annat att myndigheter ska läggas ned, blivande myndighetschefer ska utfrågas offentligt och att myndigheternas opinionsbildning ska granskas. Viktiga - men möjligen väl försiktiga - förslag från Krantz, även doktor i statskunskap. Att lägga ned 13 myndigheter av 234, varav 31 har tillkommit sedan år 2000, är ett litet steg. Men så måste förvisso alla långa vandringar börja.
Läs Folkpartiets rapport här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0