Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:56:42

2012-04-18 15:52:13
Full fokus på hälsan. Inte hade jag tänkt att det skulle bli en sådan följetong när jag först berättade om min hösten 2009 diagnosticerade cancer. Men så är det - och även om jag ogärna tynger omgivningen med detta så finns ett visst intresse. Och det bör kanske ges information för att ge rätt förväntan om mina aktiviteter.

Sedan en tid har situationen försämrats tydligt. Problemet är i korthet fokuserat på lungor och det påverkar andningen så undertecknad är nästintill icke-mobil. Jag har således fått ställa in medverkan i allt, och befinner mig på Radiumhemmet. Skickliga läkare konfererar och behandlar.

Situationen är svårbedömd men det hela följer en plan. I vilket fall lär det dröja innan normal aktivitet återupptas. För egen del beklagar jag det mycket, eftersom engagerande uppgifter blir ogjorda eller får skjutas på. Men även jag inser att det måste vara full fokus nu på hälsan.

Men bestämmer onekligen inte alltid vad som inträffar - bara hur man hanterar det.

<-- Home
RSS 2.0