Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:05:46

02/07/2012 9:05:45 am
Mottog Företagarnas hederspris. Igår i Visby fick jag således ta emot Företagarnas första hederspris. Ordförande Jens Spendrup och VD Elisabeth Thand-Ringqvist stod för utdelandet på ett mycket välbesökt arrangemang. Motiveringen till priset var välformulerad och personlig:

"För en sällsynt skarp, energifylld och välgrundad röst för företagsamheten under årtionden både utanför och inom riksdagen - kännetecknad av analytisk stringens och budskapsmässig säkerhet. Johnny Munkhammar har genom samtliga möjliga kanaler som blogg, publika debatter, föredrag, förhandlingar i riksdagen och företagarbesök konsekvent stått upp för företagsamheten som bärande samhällskraft för ett bättre, friare och rikare samhälle."

Här skriver moderat.se om priset och här finns en kort intervju av Företagarna.

<-- Home
RSS 2.0