Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:36:15

10/08/2012 10:33:10 am
"Nystartzoner kan motverka utanförskap."Idag skriver jag tillsammans med finansminister Anders Borg i Expressen om hur regeringen nu går vidare med beredandet av hur vi ska kunna införa nystartzoner på platser i Sverge med särskilt stort utanförskap, i syfte att fler ska kunna driva företag och få arbete.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0