Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 31/05/2023, 17:28:23

10/03/2005 8:24:25 am
Tillväxt utan nya jobb. Svensk ekonomi växer för tillfället rimligt, men det kommer inga nya jobb. Förutom arbetslösheten på 8,5 % står en miljon personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. LO-chefen Wanja Lundby-Wedin kritiserar regeringen i dagens DN. Men hennes förslag om bl a mer bidrag skulle inte ge några effekter. Vi har en utveckling där gamla jobb försvinner och flyttar. Det är både naturligt och bra; vi får bättre och billigare produkter. Nu måste vi fokusera på att ha ett mycket bättre klimat för företagande för att de nya jobben ska växa fram. Framför allt kommer det att vara tjänstejobb. Inte minst bör vi undvika kontraproduktiva åtgärder som stopplag för vårdjobb och att höja världens högsta skatter. Att högkonjunkturen har passerat utan förbättringar kan skapa svåra problem när det väl vänder nedåt igen. Detta fick jag anledning att kommentera i Rapport och debattera med Metalls Göran Johnsson idag.
Se programmen här - >

<-- Home
RSS 2.0