Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:51:42

2005-03-15 18:26:12
Reinfeldt: Hellre Kohl än Thatcher. I dagens Korseld på SVT 24 frågade Eric Sundström, ordförande i s-studenterna, och jag ut moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Bland annat frågade jag varför Moderaterna tonar ned sina förändringsförslag nu när behovet av förändring är som störst. Svaret var egentligen att man måste ha medborgarna med sig, annars åstadkoms inte ens en liten förändring - vilket förvisso är sant. Han uttryckte också sympati för OECD-förslaget att ha helt fri pensionsålder och därmed upphöra med att tvinga människor att sluta arbeta oavsett vad de vill. På frågan hur den socialdemokratiska dominansen i hela den offentliga sfären ska brytas talade han om återinförande av klassisk ämbetsmannakultur. Och på snabba frågor om vilka han föredrog svarade han George W Bush framför Göran Persson och Helmut Kohl framför Margaret Thatcher. På den sistnämnda punkten har undertecknad för övrigt motsatt uppfattning. En utfrågning där Reinfeldt var sympatisk och skickligt försvarade den nya linjen. Men det är ingen kamprörelse för frihet han leder, direkt.
Se Korseld på SVT 24 här - >

<-- Home
RSS 2.0