Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:28:22

21/03/2005 1:44:54 pm
Dagens enpartistat. På dagens DN Debatt skriver tre personer en starkt argumenterande artikel där ett beslut som just har fattats beskrivs i mycket positiva ordalag. De tre skriver om "vår vision", "våra mål" och de skriver att med det just fattade beslutet "tar vi ansvar". Beslutet är en stor infrastruktursatsning i Stockholm, den så kallade Citybanan. Ingela Nylund-Watz, s-ledare i landstinget, och Annika Billström, s-ledare i kommunen, är två av undertecknarna. Den tredje? Bo Bylund, chef för Banverket. Hur kan dessa tre skriva en gemensam politisk artikel? Jo, chefen för det oberoende ämbetsverket är f d statssekreterare (s). Som vanligt.

<-- Home
RSS 2.0