Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 17:12:49

2005-03-22 10:25:44
Tack och adjö. Dagens Industri har intervjuat VD:arna för 102 börsbolag. Vanligen är detta en skara som engageras måttligt av politik. Inte längre. Endast tre (3) procent vill att nuvarande regering ska sitta kvar. Näringslivets ledare vet vad de vill. Frågan är när detta förs vidare till mål och strategi för dess organisationer, något som skulle kunna avgöra valet. I Aftonbladet hade nyligen ca 60 000 personer svarat på frågan om de tror att det blir maktskifte. 78 procent trodde det. Frågan är om denna situation är baserad på bestående och fundamentala faktorer eller om det, som så ofta, ändras när s-valmaskinen kör igång. Mycket talar för att de har tappat några trumfkort såsom regeringsduglighet och statsministerns trovärdighet. Framför allt verkar det nu finnas en genuin känsla hos många medborgare av att deras samhällsmodell fungerar allt sämre och att de bara vill ha mer av det som ställde till alltihop. It′s time for a change!

<-- Home
RSS 2.0