Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:44:05

29/03/2005 10:17:30 am
Ny insikt? Finansminister Pär Nuder föreslår att den arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös person ska slippa betala skatt för denne i 18 månader. 20 000 nya jobb beräknar regeringen skapas som följd av denna åtgärd. Hoppla. Ger sänkt skatt alltså fler jobb?

<-- Home
RSS 2.0