Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 15:39:33

2005-03-31 09:41:28
Låt oss dra av välfärdsförsäkringar! I en debattartikel som distribueras idag av Liberala Nyhetsbyrån skriver Fredrick Federley, ordförande i Centerns Ungdomförbund, och jag att vi borde få dra av kostnaden för privata välfärdsförsäkringar på skatten:

"Finansminister Pär Nuder inser att vår samhällsmodell har problem. Efterfrågan på välfärd ökar, men det offentliga utbudet minskar och allt färre försörjer allt fler. Han har talat för höjt skattetryck som en lösning och han har betonat vikten av kamp mot skattefusk.

Men det finns en mycket bättre och enklare lösning: att införa avdragsrätt för privata välfärdsförsäkringar. Redan idag får vi dra av pensionssparande. Varför ska vi inte få dra av sparande till äldreomsorg, sjukvårdsförsäkring och satsningar på utbildning? ...

De som gör så får bättre välfärd på de sätt de vill ? och de avlastar det offentliga genom att köpa välfärden privat. Men det finns ju ingen anledning att de ska betala dubbelt, både för offentliga tjänster de inte utnyttjar och för privat välfärd.

Alla har inte råd att både betala höga skatter och privat välfärd. Om man skulle få dra av de privata försäkringarna skulle de flesta ha råd. Då växlar man ju kostnaderna. Rimligen kan vi vara överens om att det skulle vara mer rättvist."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0