Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-07-31, 02:19:56

2005-04-19 10:33:57
En myndighetsperson per 20 medborgare? Staten vet inte hur många myndigheter det finns. Nu har en utredning tillsatts för att ta reda på detta. Den stora staten vet inte ens hur stor den är; faktum är att dess representanter har ringt Timbro och frågat om vi möjligen vet svaret. Fredrick Federley har gjort ett tappert försök att bedöma myndigheternas omfattning - och visa vad detta innebär. Enligt Riksdagens Utredningstjänst, RUT, finns 238 myndigheter med ca 240 000 anställda. Det ger en myndighetsperson per 37,5 medborgare. Men då räknas bland annat inte byråkraterna på kommunal- och landstingsnivå. Federley bedömer att vi snarare har en byråkrat per 20 medborgare. Han fullföljer med ett kul räkneexperiment: myndigheterna upptar 1 139 000 kvadratmeter i Stockholms innerstad, vilket motsvarar 22 780 lägenheter på 50 kvadrat per styck. I sammanhanget kan nämnas att 100 000 personer idag står i bostadskö i huvudstaden.

Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0