Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-07-31, 00:06:41

2005-06-13 09:51:24
Per T: Från ljus till mörker:

"*Nästan 14 procent av 18?24-åringarna är arbetslösa.
*Den så kallade etableringsåldern i yrkeslivet har höjts från 20 till 25 år under det senaste decenniet och andelen 19?20-åringar med jobb har på tjugo år minskat från 64 till 32 procent.
*Andelen 19?20-åringar som varken arbetar eller studerar har på tio år ökat från 10 till 20 procent. Den grupp där förtidspensionerna ökar snabbast är 25?35-åringarna.
För inte så länge sedan var studenten något mer än en skolavslutning och en biljett till högre studier.
Det var också ett löfte om jobb. Bra jobb.
Så är det inte längre. Trots alla högtidstal om utbildning som vägen till framgång:
*De senaste tre åren har de arbetslösa akademikerna ökat med 50 procent till drygt 60000 personer.
*Av de öppet arbetslösa har 25 procent högskoleutbildning; 1999 var siffran 13 procent."


Per T Ohlsson skriver i dagens Sydsvenskan om den ljusnande framtid som försvann.

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0