Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 14:18:38

01/12/2005 4:44:26 pm
Rätt till heltidsarbetslöshet. Fler skulle vilja arbeta mer i Sverige. Att så inte blir fallet beror på något. Kan det finnas hinder i vägen? Kan hög skatt på arbete göra det dyrt att anställa? Kan offentliga monopol tränga undan nya branscher? Kan kollektivavtal reglera bort vissa jobb? Kan en överreglerad arbetsmarknad göra det riskabelt att anställa?

Nej, förefaller LO:s förre avtalssekreterare och numera arbetslivsminister, Hans Karlsson (s), svara. Så kan det inte vara. Inget av detta ska vi ändra på. Tvärtom. Istället för att ta bort de hinder som finns ska vi införa mer tvång. Nu i form av en lag om rätt till heltid. Den som vill arbeta och den som vill anställa ska inte bestämma hur mycket som ska arbetas till vilket pris. Det ska staten göra.

Ifall jag mot förmodan - i kamp mot skatter, myndigheter, regler, politiker, monopol och socialistiska attityder - klarar att starta ett företag kanske jag funderar på att anställa. Kommer jag och en lämplig kandidat fram till att deltid vore lämpligt ska staten bestämma att det kan bli heltid. Annars bryter jag mot lagen. Vågar jag då anställa alls?

Detta är så dumt att man kunde tro att det är första april. I dagens globaliserade värld finns fler vinnare än någonsin. Men vi har en regering som anstränger sig extra för att Sverige ska bli en av de stora förlorarna.

Läs mer i DN - >

<-- Home
RSS 2.0