Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 12:28:46

02/12/2005 10:45:07 am
LO-Tidningen om "näringslivets grabbar". I det nummer av LO-tidningen som kom idag finns en artikel om de positiva bilder av Sveriges sociala modell som har förekommit i olika utländska medier och den kritik en del av oss har riktat mot dessa. Det är en bra artikel där jag, Fredrik Segerfeldt och Fabian Wallen på Svenskt Näringsliv, intervjuas.

Vi får tillfälle att upprepa de faktafel vi har pekat på. Och vi får tillfälle att säga att vi är glada om det står positivt om Sverige men det bör vara sant. Samt att om länder lär av en svensk politik som har misslyckats - till exempel med jobben - i tron att den har lyckats, så har vi gjort dem en stor otjänst.

Lite kul är att rubriken i webbversionen är "Brittiska tidningar hyllar Sverige - men näringslivets ekonomer hittar ′faktafel′". Men i papperstidningen är den "När brittisk kvalitetstidning hyllar Sverige klagar näringslivets grabbar på faktafel". Någon rubriksättare tyckte uppenbarligen att budskapet behövde vässas lite...

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0