Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 14:05:33

07/12/2005 9:20:59 am
Gårdagens rolighet från Aftonbladet. Igår kritiserade Aftonbladets ledarsida EU:s ordförandeland Storbritannien för kompromissförslaget till EU-budget. Detta för att budgetens totala omfattning föreslås bli begränsad, 1,05 procent av BNP, vilket betyder att bidrag till jordbruk och regioner också blir lite mindre. Aftonbladet beskriver detta som ett elände för Öst- och Centraleuropa som får mindre stöd. Och det var roligt. De tio nya medlemsländerna har mer än dubbelt så hög tillväxt i snitt som de gamla. De växer av egen kraft, av det företagande som följer på konkurrenskraftiga samhällen. De behöver inga bidrag. Särskilt inte för "omställning"; de omvandlas och förnyas snabbast utan. Just när dessa länder hade befriats från kommunismen för 15 år sedan trodde många att behovet av bidrag från väst var enormt. Idag borde ingen tro att så är fallet. Men Aftonbladet släpper inte filosofin om omfördelning och bidrag oavsett hur verkligheten ser ut. Man får anta att när dessa länder har passerat oss i välstånd kommer Aftonbladet att agitera för att vi ska få bidrag av dem, en omfördelning av deras välstånd?

<-- Home
RSS 2.0