Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:22:15

07/12/2005 10:52:57 am
Tystnad råder. Inte ett pip har hörts från Finansdepartementet apropå min inbjudan till Pär Nuder förra veckan att diskutera den svenska ekonomin och behovet av reformer. Det finns onekligen en stor skillnad mellan den dåliga utveckling som har varit, enligt bedömare som EU-kommissionen, och de ständigt ljusa prognoser som presenteras. Har glöggen redan tagit över på Finansdepartementet?

<-- Home
RSS 2.0