Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:42:48

08/12/2005 2:53:03 pm
Småländsk återvinning. På ledarsidan i Östra Småland publiceras ibland svavelosande kommentarer till vad undertecknad uträttar. Härom dagen var det dags för ett nytt tillrop, denna gång för att jag behagar lyfta fram fakta som motsäger den officiella glättiga bilden av svensk ekonomi. Östran citerar Olof Palme i en av hans mindre nyanserade stunder, då han kallade det näringsliv som bygger vårt välstånd och betalade hans lön för "hatets och illviljans kolportörer". Ledarsidan verkar anse att detta är en vettig benämning att återvinna idag. Kan man inte bemöta motståndarna i sak får man ägna sig åt tillmälen. Det blir fart på debatten men utan innehåll.

<-- Home
RSS 2.0