Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:04:20

28/12/2005 11:11:38 am
Ulvskog bekräftar Svanbergs tes. Han är en "usel samhällsanalytiker", ger "en konstig beskrivning av läget", det han framför är "otroligt feltänkt" och "egendomligt". Så uttrycker sig Marita Ulvskog, socialdemokraternas partisekreterare, om Ericssons VD Carl-Henrik Svanberg. Varför? Jo, han har sagt att han vill ha en borgerlig regering efter valet nästa år. Hennes aggressiva och nedlåtande utfall mot chefen för ett av landets viktigaste företag visar exakt varför Svanberg har rätt.

<-- Home
RSS 2.0