Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:15:46

29/12/2005 3:04:00 pm
Tar du avstånd från detta, Wanja? Ett brev som i god maffiaanda trakasserar personer som har valt att inte vara medlemmar i facket skickas ut av en avdelning inom Svenska Elektrikerförbundet, medlem i LO. Det bygger på en helt felaktig marxistisk analys i sak, men framför allt är metoden helt oacceptabel. Jag skrev således just ett mail till LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, där brevet bifogas, och frågar om hon tar avstånd från det och vad hon tänker göra för att liknande inte upprepas. Ser fram emot svar!

Läs mitt mail här - >

<-- Home
RSS 2.0