Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:27:46

31/12/2005 2:15:08 pm
Mer "maffiametoder". På ett dygn laddade ett par hundra personer ned mitt brev till LO-ordföranden från denna blogg. Ett stort intresse som, trots jul- och nyårsledigheter för många, också har märkts i olika tillrop som e-mail. En person sökte vidare på nätet om detta brev och fann att det verkar ha använts så tidigt som 2002 och då av ett annat fackförbund. Läs den versionen här. En annan person berättar om den egna erfarenheten av att under ett antal år ha arbetat "på golvet" i ett stort svenskt industriföretag. Där satte den lokala fackklubben upp foton på dem som inte var medlemmar. Direkta hot till dessa personer följde. Flera gick med. Detta är bara två av de många exempel som jag har tagit emot. Problemet är således stort. Är den typen av metoder, av en mailskrivare kallat "maffiametoder", snarare regel än undantag? I så fall krävs omfattande åtgärder som bara kan initieras av LO-ordföranden. Hennes svar blir intressant att läsa.

<-- Home
RSS 2.0