Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 15:37:28

31/12/2005 2:22:46 pm
Det som är vitt behöver inte vitmålas. Under det år som snart är slut har jag kallats "överstesvartmålare" på LO-bloggen, ett av många tillmälen från detta håll med samma budskap. Vi som lyfter fram problem, sådant som kan och bör bli bättre, beskrivs som att vi ogillar Sverige. I mina ögon är det tvärtom. Uppmärksammas inte problem kan de inte lösas och då blir landet inte bättre. Gör man som regeringen och LO, allt för att dölja problem, blir problemen kvar. De unga som inte får jobb, de som står i vårdkö, de invandrare som lever i utanförskap - med flera - förlorar.

Men. När detta är sagt bör påpekas att det inte bara är centralt att vara optimist om att framtiden blir bättre utan också att visa detta. På det viset är de nya Moderaterna rätt ute, även om de lyfter fram delvis fel sidor hos Sverige som positiva. Även vi som vill ha stora förändringar borde visa vilka positiva sidor i landet vi vill bygga vidare på. Och de finns! Sverige har många fantastiska traditioner - från entreprenörskap till frihandel och social tolerans.

Ett litet nyårslöfte från min sida i den svenska debatten är att lyfta fram det goda som bör byggas vidare på i större utsträckning. Utan, förstås, att helt tappa fokus på utmaningar som bör övervinnas...!

<-- Home
RSS 2.0