Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:24:10

04/01/2006 10:41:02 am
I SvD: Gärna 100 procents ersättningsnivå. På ledarsidan i dagens Svenska Dagbladet skriver undertecknad om förra årets stora inrikespolitiska debatt om ersättningsnivåer. Min enkla fråga är varför alla partier diskuterar en enda ersättningsnivå, lika för alla. Borde man inte själv få välja nivå och därmed betala den premie som följer på nivån? Då skulle detta inte vara en politisk debatt. Varken Pär Nuder eller Anders Borg skulle bestämma över Svenssons privatekonomi. Än bättre vore om man hade rätt att försäkra sig var man vill, lika väl hos If eller Trygg-Hansa som Försäkringskassan. Valfrihet och konkurrens skulle ge ett bredare utbud till bättre priser.

Läs kommentaren här - >

<-- Home
RSS 2.0