Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:05:37

2005-01-29 12:10:41
Back in Two Weeks! Today, I will go to Brazil for two weeks - holiday with my girlfriend, the most beautiful woman in the world. Yes, you may envy me. Yes, it will be hard to reach me. And yes, nothing will happen here at munkhammar.org during that time. Thus, if you are looking for any new information, you are welcome back in two weeks!

2005-01-29 12:05:41
93 Per Cent. I gave one speech this Thursday in Stockholm and one yesterday about my book. Both were great events which gave me new ideas. The first speech, at SalusAnsvar, was led by Kristian Luuk, and Sture Nordh, Gustav Fridolin and Thomas Eneroth commented on my speech. Over a hundred people were there. Afterwards, the audience answered a question electronically: Do you think that the public welfare systems are under threat? 93 per cent voted yes. I think it is hopeful that many see reality as it is - now it is time to talk more about the better society we can have instead, with low taxes and private welfare. The speech yesterday was for people representing the building industry in northern Sweden and was followed by the annual Builder′s Ball. The Chairman of the Community Council was one who commented on my speech. A Social Democrat with a background in the trade union. I was surprised to note that he was not critical - he also saw reality as it is. Sweden has to change in a changing world. A typically optimistic and constructive local politician, perhaps one explanation for Umeå being such a dynamic place.

2005-01-29 12:01:00
A Triumph for Freedom. Tomorrow is the first free election ever conducted in Iraq. That can only be seen as a great step forwards for freedom. Of course there can be democracy in Islamic countries. This is yet another example. It is also a success for the new American foreign policy for democracy in the Middle East. There are terrorists that oppose the election. Let′s hope their influence gets as limited as possible. Iraq can show the way for other countries in the Middle East.

2005-01-29 11:56:49
Folkpartiets nollvision. Idag intervjuas Lars Leijonborg i Dagens Nyheter med anledning av att Folkpartiets kommunala riksmöte inleds. I intervjun säger han följande:

"Vi är redo att acceptera ett skattetryck som ligger mycket högt. Folkpartiet tror i likhet med de flesta svenskar på välfärd: vi vill ha bra skolor, bra pensioner, bra sjukvård och att polisen ska komma när man ringer. Det kostar pengar."

Först reducerade Moderaterna sina skattesänkningar. Nu tar Folkpartiet uppenbarligen bort sina helt. Tala om enpartistat när oppositionen inte vill ha ett annat samhälle. Vi lever i ett land med ett extremt skattetryck. Staten tar in mer skatt här än i något annat land - kollektiva beslut styr över en mycket stor del av samhället. Ska det liberala partiet acceptera det? Dessutom: höga skatter skadar välfärden genom att tillväxten sänks, monopolen inte kan leverera och bidragsberoendet blir stort. Vi måste inse att välfärd inte måste vara offentlig. Man kan vara för kraftigt sänkta skatter och mer välfärd - fast privat. Det vore en liberal vision.
Läs hela intervjun här - >

2005-01-28 16:22:39
En destruktiv flyttkarusell. I veckan inleddes flytten ut från huvudstaden för flera myndigheter. Totalt ska 2700 arbetstillfällen flyttas till andra delar av landet. Denna flyttkarusell är skadlig - den stora staten är orsaken till problemen, inte lösningen. På timbro.se kommenterar jag detta och min bok "Människorna, marken och makten", som handlar om varför regionalpolitiken bör avskaffas, säljs till specialpris.

2005-01-28 12:20:18
Vinstintresse stoppar fusket. Det första programmet i Uppdrag Gransknings serie om bidragsfusket har nu sänts. Där framgick att det fuskas för miljarder i socialförsäkringarna, vilket bland annat får som konsekvens att de som verkligen behöver ekonomiskt stöd har svårare att få det. En person hade tydligen haft lön, a-kassa och sjukkassa samtidigt. I det sammanhanget kan det vara värt att påminna om hur många gånger arbetslivsminister Hans Karlsson har sagt att han inte tror att det förekommer fusk. Nu när diskussionen mer inriktas på hur fusket ska hindras blir många systemets fånge. Det talas om samkörda register, bättre kontroll och liknande. Men tänk utanför nuvarande offentliga system för en sekund. Är det någon som tror att fusket hade varit så här stort om mycket av socialförsäkringarna var privata? Tänk en modell där det offentliga står för en basal grund, kanske högst 40 % i ersättning, och man därutöver fick förhandla fram privata lösningar och utöver det eventuellt köpa en egen privat försäkring. Försäkringsbolagen har intresse av vinst. De skulle naturligtvis, drivna av detta, hitta mängder av sätt att undvika fusk. Inte minst skulle de också, av samma drivkraft, ha intresse av att människor inte lever på bidrag hela livet. De skulle hitta försäkringar som ger rehabilitering och fortbildning så att människor snabbt kommer tillbaka. Ett bättre samhälle är möjligt!
Se programmet här - >

2005-01-28 11:17:49
CSR - a Socialist Plot? Corporate Social Responsibility, CSR, is one of the strongest trends in the business community and hence international economy of today. It is assumed that capitalism, by itself, cannot be set free. Companies just pursuing their interest in profit would wreck the world, expecially on social and environmental matters. Governments and NGO:s should set up rules to force companies to "give something back to society". As shown in the recent survey on CSR by The Economist, this is fundamentally wrong. I even think CSR to a large extent can be seen as the return of a socialist mentality. The socialist planned economy failed, so now they want to take control of the productive forces in other ways. And big government fails on social issues, so politicians turn to the only thing that really works - private companies - to force them to take over the duties of their public welfare monopolies. Most of all, though, the notion of CSR is wrong because companies have already given everything to society. All the goods and services that we consume, all the jobs we go to, all the prosperity that creates our living standard - that comes from the companies. And those things are best enhanced by letting companies free - to chase profits by competing to make us consumers happy.
Read The Economist′s survey here - >

2005-01-28 07:12:03
Randvecka! Staten tar mer än hälften av det vi producerar. För att lyckas med det döljs hälften av den skatt de tar upp, den tas innan vi ens ser pengarna. Ytterst hotas vi med våld och fängelse om vi inte betalar. Till skillnad från alla privata utgifter måste vi betala oavsett om vi avser utnyttja det vi betalar för eller ej. I andra änden fördelas pengarna så som de styrande anser lämpligt, sedan en hel del har gått åt till att finansiera en mängd byråkrater. Fördelningen sker med största möjliga propaganda om hur viktig den eller den offentliga satsningen är. Vanligt är rentav att politikerna kallar pengarna vid sina egna namn, som "Perssonpengar". På det viset ger de ytterligare intryck av att de är generösa med egna medel. Allt detta är ett avancerat spel om makten där den stora staten har upplöst sambandet mellan produktion och välstånd. Politiker blir omvalda på generositet med andras pengar. Kanske är det snarare moraliskt mer riktigt att den politiker som spenderar minst pengar faktiskt respekterar medborgarna mest? Ayn Rands principer om frihet är ständigt aktuella i dagens samhälle. Fler resonemang av det slaget kommer att kunna föras under en hel vecka med arrangemang kring Ayn Rands 100-årsdag och releasen av "Och världen skälvde". Välkommen!
Läs programmet för Randveckan här - >

2005-01-27 14:07:39
Rätt bild av amerikansk debatt om abort och stamcellsforskning. Idag skriver Lene Johansen i Kansas City, Missouri, ett Amerikabrev om den amerikanska debatten om abort och stamcellsforskning. Hon ger en annan bild än den gängse i Sverige:

"USA:s inställning till abort och stamcellsforskning kommer ibland upp i den svenska debatten. Med en viss förenkling kan bilden i massmedier och bland intellektuella sammanfattas med att man dels ser en sida som är för fri abort. ... Mot dessa finns abortmotståndarna som utgörs av den mäktiga kristna högern som kanske inte alla stödjer attentaten mot abortkliniker men ändå sympatiserar i smyg. ...
Rätten till fri abort är väl tilltagen i USA (fast mindre liberal än i Kanada där inga restriktioner finns) där abort är tillåten fram till den sjätte månaden, den 24 veckan av graviditeten. Den svenska lagstiftningen framstår i jämförelse som mer restriktiv, här är fri abort tillåtet fram till den 18 veckan. ...
I den svenska debatten framställdes det som om Bush förbjöd forskningen då han begränsade de federala anslagen till de stamcellslinjer som var registrerade med The National Institute of Health vid den tidpunkten. Det ligger närmare sanningen att han faktiskt var först med att tillåta den. ...
Om man lade fram den svenska abortlagstiftningen, med en bortre gräns vid 18 veckan av graviditeten, i den amerikanska debatten skulle man man betraktas som abortmotståndare eller i allafall som restriktiv."

Läs hela Amerikabrevet - >

2005-01-27 14:03:02
Free Trade is Fair Trade. A new web page with information and arguments for free trade and against the rich countries imposing tarriffs and quotas is worth visiting:

"Do you believe that poor countries should have better access to the markets in the rich world?

Are you angered by EU and US policies on trade in agricultural goods?

Do you believe that some trade barriers aggrevate poverty in poor countries but that policymakers do not pay enough attention?

If yes, I hope you will like this forum!"


Visit the web page here - >

2005-01-27 11:32:23
I Smedjan: Privat välfärd ger högre löner. Stockholms läns landsting överväger lönesänkningar för 1400 sjuksköterskor och undersköterskor. De måste spara, trots "Perssonpengar", trots att verksamheterna ska prioriteras och trots höjd skatt. Förklaringen är systemt självt - offentliga monopol ger lägre löner, medan privat välfärd ger högre. Om detta skriver jag i en kortare artikel i dagens Smedjan. I de gamla svenskbygderna i Minnesota i USA är medianlönen för en sjuksköterska 51 000 dollar om året före skatt. I Sverige är den motsvarande 26 500 dollar. De främsta skälen till att offentliga monopol orsakar lägre lön är att intäkterna inte ökar eftersom skatten inte kan höjas mer än marginellt, produktiviteten är låg, det finns bara en arbetsgivare att förhandla med - och att välfärdens verksamheter trängs ut av omfattande transfereringar. Som bekant utgör vård, omsorg och skola blott 28 % av de offentliga utgifterna, medan transfereringar utgör 42 %. Privat välfärd - konkurrens mellan välfärdsföretag och fri finansiering - skulle ge en bättre löneutveckling.
Läs artikeln - >

2005-01-26 17:26:38
You Want Economic Growth? Choose Economic Freedom! In my recent op-ed, which has now been published in eight Swedish dailies, I compared the Economic Freedom in the World Index with GDP per capita. More precisely, I showed that in EU-25, 11 countries have improved their relative economic freedom since 1996 - and 8 of those have also improved their relative GDP per capita position. That is one piece of evidence that shows the connection between freedom and prosperity. In a scientific article in the Independent Review, Niclas Berggren of the Ratio Institute, does more of that. He compiles empirical research results from economic science. Clearly economic freedom - with a limited government that leaves much space for free economic relations - is the source of growth. He also argues that economic freedom does not bring economic inequality, on the contrary low growth does.
Read the article here (pdf) - >

2005-01-26 16:12:10
A Different Perspective. Recently, I talked to a young woman, a successful professional, who now lives in Sweden but was born and raised in China. We talked about the differences between those places, and she said:

"To me, China is capitalism and Sweden is socialism. In China, the differences between people grow, everything is up to you and development is very fast. Here in Sweden, it is more the same for everyone and government takes care of people."

China has an annual economic growth rate of 9 % and Sweden about 2 %. Thus, the Chinese economy doubles in 8 years and the Swedish economy doubles in about 40. She has a point in her description of the two economies - and it is showing.

2005-01-26 15:09:15
Kunskap åt folket - inte enpartistatens likriktning! För några dagar sedan kom Skolverket med en rapport som presenterade viktiga fakta om verkligheten. Där jämfördes 54 privata skolor med 1035 kommunala - med andra ord en relativt representativ fördelning för landet i stort. Slutsatserna var att de privata friskolorna är effektivare. De förmår ofta leverera god undervisning trots mindre resurser än de kommunala skolorna. Dessutom har konkurrensen från friskolorna förbättrat kvaliteten på de kommunala skolorna - ännu ett belägg för en grundläggande ekonomisk sanning. Men efter protester mot denna verklighetsbeskrivning från skolministern har nu verket dragit tillbaka rapporten! En rad ursäkter för detta utslag av fritänkande framförs på deras webbplats. I enpartistaten finns inga oberoende myndigheter - det är bara lösa ord i Grundlagen. Ministern kommenderar, verket agerar. Makten är centraliserad och ve den som inte lyder. Men det finns all anledning att sprida sanningen om verkligheten, även om den inte passar i regimens förlegade propaganda. Nedan finns således en nyligen inscannad version av rapporten.
Läs hela rapporten här (pdf) - >

2005-01-26 13:47:50
Begår Tories och Moderaterna samma misstag? I senaste numret av The Economist finns en analys av brittiska Tories strategi för statens storlek och därmed skattetrycket. Tories vill spara 35 miljarder pund (ca 450 miljarder kronor) på de offentliga utgifterna. Av dessa ska 23 miljarder gå till att öka andra offentliga - s k prioriterade - utgifter, framför allt olika verksamheter inom välfärdsområdet. 8 miljarder går till att minska lånebehovet och endast 4 miljarder till sänkt skatt. Påminner detta om ett svenskt parti? Moderaterna sparar på de offentliga utgifterna, främst på bidrag, och ger mer till offentliga verksamheter än regeringen - och har dragit ned på skattesänkningarna. Analysen i The Economist är att Tories har fel i sak - skatterna bör sänkas mer - men också att det är ett valstrategiskt misstag. Medborgarna vill ha ett alternativ som står för mindre stat och mer samhälle, inte mer av samma sak. Att medborgarna idag säger sig vilja ha mer och bättre vård, omsorg och skola innebär inte att de måste vara offentliga. Att medborgarna idag indikerar ett mindre intresse för sänkt skatt betyder inte att de inte gillar det när det föreslås och det blir klart vad det betyder för deras plånbok. Moderaterna ligger dock, till skillnad från Tories, väl till i opinionsmätningarna - men det gör de nästan alltid mitt emellan valen. Frågan är om det nuvarande höga strategiska spelet kommer att löna sig - för något av partierna.

2005-01-25 16:29:52
A Little Less Conversation? Yesterday evening, I spoke before some 170 people involved in the building industry about future prosperity and welfare services. More than half of them were not managing directors but politicians and civil servants. At the dinner afterwards I had a most interesting discussion with a local Social Democrat politician. He said that my kind of society with a small state, low taxes and private welfare services would be good for the rich and bad for the poor. Thus, he didn?t agree at all. A classic. So I told him the fact that out of 100 SEK that an average Swede pays in tax, only 20 SEK are resdistributed to somebody else. The other 80 SEK get back to the same person, as various public services and social security. Thus, if you let people keep most of the 80 SEK that anyway are not resdistributed to others, you can lower taxes radically. You could even raise the resdistributed 20 SEK to 25 or something - and still have vastly lower taxes. Then you get more money for the poor and the rest can purchase any welfare services they like. Replying to this, the Social Democrat simply said that I "want another kind of society" - implying still, despite these facts, that he had the moral high ground, that his society is better. Damn right I want another society. And that would be a society where we don?t only have more freedom but also better welfare - for all. The society of today is an enemy to those in need. Don?t use the poor to keep that system and thus to keep them in worse living standards than what could be possible!

2005-01-25 14:17:34
Tips: captus.nu. På den nya webbplatsen captus.nu kan man ta del av sammanställningar av aktuella frihetliga analyser och argument från USA och Europa. Nya böcker, artiklar, rapporter och kommentarer av skilda slag finns sammanställda. En riktigt bra källa till aktuell information. Personerna bakom captus.nu beskriver verksamheten och dess syfte så här:

"I Sverige är det lätt att få intrycket av att det ibland kan råder brist på frihetliga tankar och argument. Men i den internationella liberala rörelsen produceras det en oerhört stor mängd artiklar, böcker och
rapporter. Vi vill lyfta fram dessa för den svenska borgerligheten för att mana till en nytänkande idédebatt i Sverige. ... Vi sammanställer det bästa materialet från de stora amerikanska och europeiska tankesmedjorna och länkar till ursprungsartiklarna. Vi läser också dagligen de stora svenska tidningarnas debattsidor och länkar till borgerliga artiklar som är nytänkande och inspirerande."

2005-01-25 13:54:15
The Planned Economy Strikes Again. The centrally planned economy takes away all the forces that create prosperity, all that which brought us out of eternal poverty. No private ownership, no trade, no freedom of establishment, no profit. Just government monopolies. It is a system capable of creating thirst in the world′s most waterfilled places. Now the UN agency for food issues, WFP, tells us that North Corea has decreased the daily amount of food per person to 250 grams. 500 grams are believed to be the basic need for a human being. And this has happened despite the best year of harvest in a long time! With that system, it is what you get. It is a disgrace to human dignity.

2005-01-24 12:31:37
Hoppingivande. Svenska folkets förtroende för privat vård ökar från redan höga nivåer, enligt ny statistik från Svenskt Kvalitetsindex. Även förtroendet för den offentliga vården ökar, om än från mycket lägre nivåer. Kanske båda ökar tack vare den utveckling som följer av att viss konkurrens har tillåtits? Förtroendet för Skatteverket minskar från bottennivåer. Ytterligare två lovande utvecklingar som pekar mot privat välfärd.
Läs statistiken här - >

2005-01-24 12:21:15
Vi under skatter digna ned. Idag ställs följande Webbfråga på Socialdemokraternas webbplats: Tycker du att det är rätt att höja skatterna för att säkra välfärden i framtiden? Nu när 1345 personer har röstat är det 98 % som säger nej. Vågar man tro att allt fler inser att höga skatter hotar välfärden snarare än främjar den?

2005-01-24 11:46:56
Se den! Igår gjorde jag som ett par hundra tusen andra svenskar redan har gjort - såg "Så som i himmelen". Fantastisk! Stark, välspelad och engagerande som film, men också fylld av fundamentala budskap. Den handlar om kampen mellan inskränkthet och nyfikenhet, mellan kreativitet och doktrin, mellan livsglädje och skuld och mellan skapande och kontroll. Svåra ämnen som kristendomens roll, landsbygdens karaktär, fördomar och fobier tas upp med all tydlighet. Många tragiska exempel och otrevliga scener förhindrar inte att man lämnar biografen som positiv och glad - för det är en av de mest effektiva pläderingarna för frihet och livsglädje jag har tagit del av på länge.

2005-01-24 10:04:58
67 of the 100 Best MBA:s in the US. Today, the annual Financial Times ranking of the top business educations in the world is published. At the core of the FT rankings is a survey of the salaries MBA graduates earn three years after graduation. Of the 100 top MBA:s, 67 are to be found in the US. 25 are located in Europe, of which 12,5 (one is in several countries) are in Britain. None is to be found in Sweden. Is this the way for continental Europe in general and Sweden in particular to enter the knowledge society? Is this how we will make it in the global competition? Is this how we will get the growth and prosperity of the future? Hardly. Change is needed - towards free establishment and free financing of higher education as in the US, and to some extent in Britain.
Read the entire ranking list here - >

2005-01-23 12:18:06
Rand eller EU? Margit Gennser ställer en intressant fråga till mig på sin blog:

"Hur kan man på en gång vara stor beundrare till Ayn Rand och samtidigt gilla EU? Jag har inbillat mig att Ayn Rand och jag trots avstånd i tid och rum har ?tvillingsjälar?. Det syns i vår avsky för stora, byråkratiska organisationer utan kreativitet och skaparkraft, just som EU."

En stor fråga. Jag skulle säga att det har med princip och praktik att göra. Ayn Rands principer om frihet delar jag, de är den bas man grundar enskilda ställningstaganden på. Men när man kommer till verkligheten är ofta enskilda sakfrågor mindre svartvita, man är bara mer eller mindre för eller emot. Detta vet Gennser, som nog inser att det nya svenska pensionssystemet - som hon var med om att göra om - inte är Ayn Rands ideal, men ändå mycket bättre än det förra. EU är, enligt min mening, inget principiellt ideal, men Europa är bättre med än utan EU. De positiva effekterna - fri rörlighet, gemensam marknad - överstiger de negativa - bidrag och byråkrati.

2005-01-23 12:09:45
Contradictory Forces? The Timbro conference about the second wave of globalisation this week left me with several thoughts. Fredrik Erixon described the conflict between free mobility of labour and the welfare state. I agree. But there is another force as well. The demands for structural change in business increase with globalisation - and that probably increases the demand for social security systems. And today, in Europe, they are provided by the government. One might ask which force is the strongest - will the second wave of globalisation destroy big government or increase the demand for it? Of course one reply may be that you can have a small government and still generous social security - you just have to make it private. I would like that but realise that it is not the case today. An interesting issue!

2005-01-23 12:05:32
Dagens Citat:

"Nu vågar folk tala och uttrycka sin uppfattning om vad som helst. Även kvinnorna talar på ett sätt som de aldrig gjorde förr, och många verkar mycket glada över den friheten."

Tolken som följde med DN:s korrespondent i Irak beskriver situationen i landet.

2005-01-21 14:41:25
En röst för maktskifte. Nu har jag läst snabbprotokollet från gårdagens partiledardebatt. Tvi. Statsministern var som en parodi på sina egna sämsta sidor. Hot, förakt, lögn och desperation präglade hans maktfullkomliga inlägg. Sällan har en röst talat med sådan effektivitet för behovet av maktskifte i Sverge - oavsiktligt. Nedan följer några utdrag, med kommentarer.

"Det går mycket väl att förena en omfattande välfärd med en stark ekonomisk utveckling."

Tja, man får ingen välfärd - av någon sort - UTAN en stark ekonomisk utveckling. Först hönan, sedan ägget.

"Att städa trappan uppifrån har jag åtminstone en erfarenhet av. Jag har gjort det en gång, Lars Leijonborg ? efter dig. Jag gjorde det som finansminister, och jag gjorde det som statsminister. Den beskrivning du gav av Skandia kunde inte ha varit en mer träffande beskrivning än den som kunde ges av den borgerliga regering som du tjänade. Så såg det ut. Det vet du, och det vet jag. Vi tog risken. Vi tog på oss arbetsuppgiften, och vi genomförde den. Vi tänker inte släppa tillbaka er i regeringsställning en gång till ? ni förstörde förutsättningarna för att bedriva en politik som syftar till solidaritet och rättvis fördelning."

De senaste tio årens största politiska lögn i Sverige. Till och med motbevisad av Finansdepartementet som härom året i en bilaga till budgeten visade hur och när krisen uppstod. Före den borgerliga regeringens tillträde! Att sedan socialdemokraterna i opposition motsatte sig alla åtgärder för att lösa krisen gör Perssons lögner om historien än mer osmakliga.

"Vi räds inte att om så behövs till och med höja skatterna för att klara en bra gemensam välfärd. Vi sitter i en sådan situation att vi snart får ta ställning till den frågan."

Den stora staten fungerar inte. Vi har ett glapp mellan den offentliga välfärd som finns och den som efterfrågas. Hans samhällsmodell faller samman, den bygger på felaktiga idéer. Persson hotar då med höjd skatt - när skattetrycket redan är högst i världen. Hans förslag är inte lösningen utan problemet.

"Att man inte ens nu kan redovisa en sammanhållen ekonomisk politik när man kallar sig för en allians är naturligtvis ett gott exempel på vad som väntar om vi får en borgerlig regering."

Fel. Det finns en gemensam ekonomisk politik. Och de borgerliga vill ha en koalitionsregering. Båda sakerna är mer än vad som finns mellan s, v och mp. Vissa skillnader mellan de fyra borgerliga finns, men mindre än på vänsterkanten.

"Lars Leijonborg ska dra runt dynghögen, det som Spiro Agnew en gång i tiden gjorde åt Richard Nixon. Varsågod fortsätt! Men jag ska säga en sak, Lars Leijonborg: Du passar ovanligt illa för rollen. Det är ingen övertygelse i ditt stilla innantilläsande här från talarstolen. Du känner själv att detta är ihåligt och dåligt."

Makten är hotad. Leijonborg sköt in sig på precis rätt punkt: deras korruption och inkompetens. Då slår Persson till med nedvärderande omdömen - ett bevis på att han känner sig hotad. Löjligt.

2005-01-21 12:28:24
The Historic Mission of America. Yesterday, George W Bush was sworn in for the second and last time as President. His speech focuses on the founding idea of America: freedom. It is a great speech outlining a radical policy for the world and describes how freedom should be advanced in the US as well:
"The survival of liberty in our land increasingly depends on the success of liberty in other lands. The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world. ...
This is not primarily the task of arms, though we will defend ourselves and our friends by force of arms when necessary. Freedom, by its nature, must be chosen, and defended by citizens, and sustained by the rule of law and the protection of minorities. ...
We will persistently clarify the choice before every ruler and every nation: The moral choice between oppression, which is always wrong, and freedom, which is eternally right. America will not pretend that jailed dissidents prefer their chains, or that women welcome humiliation and servitude, or that any human being aspires to live at the mercy of bullies. ...
By our efforts, we have lit a fire as well - a fire in the minds of men. It warms those who feel its power, it burns those who fight its progress, and one day this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. ...
In America?s ideal of freedom, the exercise of rights is ennobled by service, and mercy, and a heart for the weak. Liberty for all does not mean independence from one another. ...
And our country must abandon all the habits of racism, because we cannot carry the message of freedom and the baggage of bigotry at the same time. ...
When the Declaration of Independence was first read in public and the Liberty Bell was sounded in celebration, a witness said, "It rang as if it meant something." In our time it means something still. America, in this young century, proclaims liberty throughout all the world, and to all the inhabitants thereof. Renewed in our strength - tested, but not weary - we are ready for the greatest achievements in the history of freedom."
Read the entire speech here - >

2005-01-20 16:24:50
The World Gets Better, Part IV. Today, the Economics Editor of the Financial Times, Martin Wolf, presented a very interesting analysis of globalisation in a great speech at a very successful conference by Timbro. He mentioned some positive facts about the world?s history following the development of the increasingly global capitalism: Between 1820 and 2000, the share of the world?s population that lives in extreme poverty decreased from 85 % to 23 %. And the global population is several times larger today! The share of the global population that lives on less than one dollar a day decreased from 39,5 % in 1981 to 21,3 % in 2001. A decrease by almost 50 % in 20 years! Everything isn?t good yet, obviously, but if we set the forces of capitalism free instead of stopping them - as some wish - the positive development will continue.

2005-01-20 16:08:59
A Somewhat Delayed Millennium Bug? Today, this blog experienced a technical failure and was inaccessible for some time. Surprisingly, it was not due to an attack by statist and collectivist hackers. Not to bore you with details, but it was - I am told - the result of a change between European and American ways of writing the dates - which puts the day and month in opposite places. And when the computer believed that the figure that was supposed to be the month suddenly passed 12 it got confused. We′ll try to avoid that in the future...!

2005-01-20 09:06:13
I Sourze: Privata initiativ räddar liv. Företag och medborgare - fria krafter i samhället - fungerade utmärkt i hanteringen av krisen som följde av tsunamin i Asien, medan staten misslyckades. Det är ingen tillfällighet. Om detta skriver jag i en kolumn i tidningen Sourze:
"Den svenska staten misslyckades kapitalt med krishanteringen: felaktig information, otroligt långsam reaktion, ingen beredskap, stor byråkrati, ansvarslöshet och arrogans.
Kontrasten står att finna i det privata samhället. Svenska medborgare skänkte på kort tid ca 500 miljoner kronor och gick man ur huse för att ge bort saker och göra insatser. Ett 30-tal större svenska företag har skänkt kapital, varor och tjänster motsvarande 325 miljoner. ...
Samhället fungerade, staten misslyckades. Solidaritet, omtanke och vilja att hjälpa till finns frivilligt mellan människor. Staten måste inte tvinga oss via skatten till medmänsklighet. Tvärtom visar denna tragiska utveckling att den bör avstå från det. Solidaritet och trygghet fungerar bättre när det inte förstatligas."

Läs hela artikeln här - >

2005-01-19 13:51:27
Äntligen! Den troligen viktigaste bok jag har läst, Ayn Rands "Atlas shrugged", kommer nu äntligen på svenska: "Och världen skälvde". Den 2 februari kl. 1730 presenteras den i Stockholm med tal, mingel och firande av Ayn Rands 100-årsdag. Be there!


Läs inbjudan här - >

2005-01-19 13:33:07
Tips: Gennser. Ännu en blog, Opposition, ser dagens ljus och personen bakom tangenterna denna gång är Margit Gennser. Hon har varit riksdagsledamot för Moderaterna, ledare för Medborgare mot EMU och medverkat i reformen av det svenska pensionssystemet. Även om hon således inte per garanti alltid hamnar rätt i sak står hon för goda principer och argumenterar klart och väl. Eller vad sägs om denna text från hennes blog:

"Våra små känsliga kvinnliga riksdagsledamöter

De är så ledsna enligt SvD. Deras manliga kollegor utnyttjar sina ?maktstrukturer? och ?kränker? dem trots ?åtgärder? för att få dem att uppträda mer höviskt, polerat och verserat utan maktyttringar. Göran Persson, statsministern, framhålls som det värsta exemplet på dåligt manligt beteendet. I jämställdhetens Sverige har han trampat över gränsen, när han kallade en kvinnlig debattmotståndare ?inkompetent?.

Har inte kvinnorna i riksdagen fattat att politik inte hör till de civiliserade aktiviteterna här i livet? Politik kräver en hud som en elefants och ett psyke som en noshörnings. Har man inte dessa utförsgåvor, är man olämplig för hårda fajter, särskilt dem där man slåss för väljarna mot partitopparna."
Läs Margit Gennsers blog här - >

2005-01-19 11:28:47
Lower Tax Rate - Higher Revenue. The famous Laffer Curve shows that tax levels will get to a point when revenues actually start to fall. Mainly, this is due to the fact that (formal) economic activity decreases when taxes get too heavy. Here is a new piece of evidence: In 1990, corporate tax in Iceland was 48 % and the revenues were 0,97 % of GDP. Now, the corporate tax-rate is just 18 % and the revenue has risen to 1,25 % of GDP. There are more companies and more economic activity to tax - so vastly lower taxes bring in more money.

2005-01-19 11:18:15
Korseld. Igår hade jag tillfälle att fråga ut Moderaternas partisekreterare Sven-Otto Littorin under 25 minuter i programmet Korseld i SVT24, vilket sändes kl. 1835 och 2135. Bland annat undrade jag, apropå att Moderaterna tidigare ville sänka skatten för att öka individernas frihet, om de inte längre är så mycket mer för frihet än socialdemokraterna nu när de har minskat sina skattesänkningar. En del av hans svar var att deras mål för skattesänkningarna på sikt är att nå OECD:s genomsnitt - alltså en bra bit under EU-snittet. Jag frågade också om en borgerlig regering skulle göra alla skatter synliga - hälften döljs ju idag, vilket innebär att man betalar dubbelt så mycket i skatt som man tror. Han svarade ett otvetydigt "ja" - utmärkt. Vidare frågade jag om varför Moderaterna nu vill behålla AMS, som i det närmaste är en socialdemokratisk tankesmedja med 60 miljarder i skattemedel i årlig budget. Min kollega som utfrågare, S-studenternas ordförande Eric Sundström, som normalt är en självständigt tänkande och vettig person, lät denna gång mest som en yngre version av vår predikande statsminister. Större delen av programmet kan ses här.

2005-01-18 13:17:28
The Public Sector - a Guarantee for Low Salaries. The County of Stockholm delvivers some 90 % of the health care in the capitol and pays for almost 100 % with tax money. Today it was announced that the salaries for some 1400 nurses will be lowered substantially; between 1000 and 5000 SEK (110 and 550 euro) a month - after tax. That is an extreme event in Sweden, being highly unionised and regulated. I think it shall be possible to lower salaries, but that it should be unnecessary in this case. The demand for health care is enormous, which if anything should push wages upwards. But not in the monopoly. Demand and supply simply cannot meet. Taxes cannot be raised any more so there is no more money. When taxes is the only way to finance something, you limit the supply. Moreover, the monopolies hamper productivity and hence the basis for increases in salaries. Last but not least, with a limited number of employers, the nurses get little opportunity to negotiate their salaries. Thus, keeping the public monopolies is a guarantee to have low salaries for the people working there. Why would anyone want that?

2005-01-18 11:05:09
Var Televerket bättre? Igår presenterades utredningen Liberalisering, regler och marknader, ledd av LO:s chefekonom Dan Andersson. Den hade till uppdrag att utvärdera de avregleringar inom post, tele, el, flyg och järnväg som har genomförts på senare år. Att Dan Andersson fick uppdraget att leda den säger något om den politiska vindriktningen i landet. Han är knappast någon ideologisk försvarare av fria marknader och har ett intresse av att försvara privilegierna hos anställda i monopolföretag. Ett tidigare delbetänkande om avregleringen av elmarknaderna bekräftade tesen att han till varje pris ville få avregleringarna att framstå i negativ dager. Han skyllde elprishöjningarna på avregleringen. Senare granskningar visade dock att större delen av höjningarna kunde förklaras av skattehöjningar och resten av att monopolet på näten bibehölls. De företag som kom in efter avregleringen hade ingen del i prishöjningarna. Men utredningen som kom igår verkar inte ha lyckats framställa avregleringarna negativt. Troligen för att det inte gick. Vem skulle idag vilja ha ett enda televerk, mestadels fast telefoni och priser flera gånger högre än de nuvarande? Vem vill att kunderna åter ska stå på kö efter taxi istället för att taxi, som idag, står på kö efter kunderna? Analysen i utredningen är således att avregleringarna har varit bra för konsumenterna och samhällsekonomin. Ändå föreslås mer statlig kontroll, bland annat för att stärka konsumenterna. Det är fel väg. Konsumenterna stärks av att avregleringarna fortsätter och fullföljs, inte genom nya myndigheter.
Läs mer om effekterna av avregleringar här - >

2005-01-17 13:41:04
"Prins Nuder" slår till. I ett tal i Uppsala på fredagen aviserade finansminister Pär Nuder "ett ökat skatteuttag - om vi även i fortsättningen vill att vården, skolan och omsorgen skall tillkomma alla och envar genom att välfärden är gemensamt finansierad och tillhandahålls av den offentliga sektorn". Det är värt att notera meningens andra del - höjda skatter behöver bara bli verklighet om de offentliga monopolen ska bibehållas. Tror Pär Nuder verkligen att höjda skatter ger Sverige ökat välstånd och bättre välfärd? Ska vi nu påbörja den vandring upp mot 70 kronor i kommunalskatt som Kommunförbundet har beskrivit? I sammanhanget kan det vara intressant att SNS Konjunkturråd presenterar sin rapport den 25 januari, där de ska skissa på en ny skattereform bland annat utifrån denna formulering: "Internationaliseringen ökar den potentiella rörligheten hos flera skattebaser och därmed också den internationella skattekonkurrensen. Är det möjligt att hålla fast vid dagens skattenivåer och skattestruktur?" En ledande fråga söker sitt svar - och det är inte Nuders tanke om framtiden som är svaret.

2005-01-17 11:52:03
Five Myths of Socialised Medicine. In a new letter from the Cato Institute, five myths about socialised medcine are exposed just by showing facts from reality. Often in the public debate, it is regarded as truth that when government runs health care, you have a right to treatment, higher quality, more services for the money, equal access and less red tape. All this is untrue, in fact in reality it is the opposite - and that is a consequence of what system you choose, capitalism or government monopoly.
Read the letter here - >

2005-01-17 11:21:34
Kommentarer till boken. Sedan min bok presenterades för tre månader sedan har många kommenterat den, i skrift och tal. Nedan följer några av kommentarerna, som kan säga en del om hur budskapet tas emot i Sverige.

?(Boken) beskriver på ett strålande sätt välfärdsstatens inneboende systemfel ... nyttig och lärorik läsning.?
Svensk Linje

?Det finns mycket bra i den här boken.?
Maud Olofsson

?Optimistiskt och lovvärt.?
Liberal Debatt

? Boten för dagens och morgondagens välfärdsproblem kan inte sökas i gårdagens medicinskåp. Johnny Munkhammar har bättre förslag. ... Vi måste ta bort likhetstecknet mellan välfärd och offentlig välfärd, inte för att skapa klyftor utan för att rädda vad som räddas kan.?
Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

?Boken är riktigt bra...?
Tidningen NU

?Verkligheten tvingar oss alla att tänka om.?
Johanna Elgenius, pol red Västerbottens-Kuriren

?Bra frågor men fel svar.?
Tiden (s)

? Här gör Munkhammar sin insats: han ger unga och nya i politiken en chans att se de verkliga alternativen, bortom röstfiskets retorik.?
Per Dahl, Barometern

? Den typen av partipolitiskt fristående analyser behövs i ett vitalt samhälle.?
Svenska Nyhetsbyrån

?Ett intressant perspektiv bär upp Johnny Munkhammars bok Sagan om välfärdens återkomst. Den svenska modellen går mot ett stort sönderfall. ... Världsekonomins stora hjul rullar obevekligt fram över sidorna i Munkhammars bok och utmynnar i figur 18 som i kortform belyser hela systemskiftet.?
Kurt Wickman, Smedjan

?Munkhammar hävdar, på goda grunder, att problemen ligger i att de offentliga systemen bygger på planekonomiska principer. ...(boken) ger en bra vägledning i arbetet på att återuppbygga ett välfärdssamhälle av ny modell.?
Anders Johnsson, Entreprenör

?Boken påminner mig om den marxistiska litteratur jag läste i min ungdom i Chile, lika säker på hur och när det nuvarande systemet går under.?
Mauricio Rojas

2005-01-17 10:21:29
Liket reste sig och begick självmord. Så skulle förra veckan kunna summeras för regeringspartiet. Först hanterade de krisen efter katastrofen i Asien på ett sätt som nästan trotsar fantasin. (Som om t ex tv, internet, radio, tidningar och telefon inte fanns utan endast en enda fax på UD.) Sedan hanterades den egna förtroendekrisen på ett sätt som gjorde att tilltron rasade ned nästan sex fot under marken. Men så på slaget nio reste sig de överkörda - blott för att ge sig själva det slutgiltiga dråpslaget genom att angripa kungen. Vilka skådespel kommer denna vecka att erbjuda?

2005-01-14 14:30:08
Another Big Step for Mankind? In two hours from now, the Hyugens probe - the size of a Volkswagen car - from the European Space Agency will land on the surface of Titan, Saturn?s largest moon - after a journey that has lasted seven years. Why has it been sent there? Here is a reply from Jonathan Lunine of the University of Arizona:
"If Titan were in orbit around the sun, it would have been a major target of solar system exploration, possibly before Cassini. And I say that because it?s a body the size of a planet (larger than Mercury), which has a dense atmosphere of nitrogen and methane. And so, if we were to look at it in the sky, we would say: Hey, here is a planet that has a dense atmosphere. The Earth has a dense atmosphere. Venus has a dense atmosphere, but it?s hot enough to melt lead. Mars may have had a dense atmosphere in the past, but it?s cold and tenuous now. If we want to explore a planet in the solar system which is somewhat like the Earth, [Titan is] the place to go."
Space exploration would have been much more efficient, cheap and creative had it been run by private companies in the free market. But when the governmental agencies of NASA and ESA manage to take steps like this, it is worth a great deal of interest. What will they find out? What implications will their conclusions have for our knowledge of the universe and of our own planet?


A drawing of the landscape that is expected to surround the landing.
Watch the web cast from Titan here - >

2005-01-14 13:51:03
"Sjukvården i Thailand är lika god som den svenska." Detta påpekade utrikesminister Laila Freivalds den 28 december i samband med katastrofen i Asien och de drabbade svenskarna. Uttalandet föranleder några frågor: Är inte Sverige ett mycket rikare land än Thailand och borde ha råd med mycket bättre vård? Har inte Sverige mycket högre skatter än Thailand, som sägs finansiera välfärdstjänster som vård? Eller ger höga skatter och offentliga monopol så dåliga tjänster att än så länge fattiga asiatiska länder har lika god vård som vi?

2005-01-14 11:56:48
I LNB: Ekonomisk frihet skapar tillväxt. Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till sina 27 prenumererande dagstidningar om sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt. I artikeln har jag jämfört utvecklingen av den ekonomiska friheten i EU-länderna enligt det årliga indexet "Economic Freedom in the World" med siffrorna över tillväxt från Eurostat. En slutsats är att av de 11 EU-länder som har ökat sin ekonomiska frihet relativt de andra mellan 1996 och 2003 har 8 också förbättrat sin position i BNP per capita. Frihet är vägen till välstånd. Sverige får bra frihetsbetyg i kategorierna penningpolitik, kapitalflöden, bank och finans, äganderätt och informell sektor. Där får vi 1 på en skala 1-5 där 1 är bäst. Sverige får lägst betyg i kategorierna skattetryck, statlig inblandning i ekonomin och grad av regleringar. Allra lägst är betyget för skattetrycket: 3,9. Vill vi öka den ekonomiska tillväxten i Sverige så ska vi öka den ekonomiska friheten. Lägre skattetryck, mindre offentlig sfär och färre regleringar framstår som de mest angelägna förändringarna. Att avstå från att agera eller göra tvärtom är att frivilligt välja tillbakagång och sämre välfärd.
Läs hela artikeln (pdf) - >

2005-01-13 12:30:45
Svenska folket har rätt. När 11500 personer på expressen.se har besvarat frågan om hur deras förtroende för Göran Persson har påverkats av hanteringen av katastrofen svarar 75 % att det har minskat. På dn.se har 15000 svarat på vem de anser bär det främsta ansvaret för hur krisen har hanterats. 64 % svarar Göran Persson, 18 % Freivalds och blott 7 % UD:s tjänstemän. Detta kommer att få mer fundamentala konsekvenser med tiden. Regeringspartiets främsta tillgång har alltid varit folkets tro på att de är bäst på att regera, att hantera den offentliga apparaten. Nu har de bevisat bortom allt tvivel att det inte är så. När de väl reagerade på katastrofen handlade mest åtgärderna om PR och att rädda det egna ansiktet. Effekten har blivit den motsatta, det går inte att ha det högsta politiska ansvaret och sedan skylla allt på att en UD-tjänsteman inte skickade vidare ett meddelande via fax. (Det finns ju tv, telefon, internet, tidningar och en stor mängd medarbetare som kan bevaka dessa.) Vi har en förtroendekris för regeringen som de själva har skapat och fortsätter att förvärra.

2005-01-13 11:31:09
What the EU Should Focus On. In the Central European countries, economic growth was 4,6 % in 2004, up from 3,5 % in 2003. In large part, the fact that they prepared to enter the single European market and their EU entry in May, contributed to this. In Poland, total exports rose by 30 % during the first nine months of 2004. Tourist numbers increased by 20 % following the introduction of low-fare airlines after their entry into the single market. In the three Baltic countries, average growth was a very high 6,7 % in 2004 - lower than in 2003, but very good considering the fears that their very liberal economies would get too regulated with EU membership. And we see the healthy competition for Western Europe brought on by these newcomers in, for example, tax rates. Slovakia has a 19% flat tax rate for income, corporate and VAT. Polish politicians are discussing a similar rate of 15 %. Thus, Austria has felt the need to lower its corporate tax rate from 34 to 25 %. In sum, the EU single market - boosting trade, mobility, competition and growth - is precisely what the EU should focus on. Not subsidies and new regulations.

2005-01-12 15:50:39
Seger för individuell likabehandling! Lika behandling av individer respektive kvotering av grupper - på grundval av kön, ålder, ursprung eller annat - kan aldrig förenas. De är två motstridiga principer, olika eller lika behandling. De två principerna får vida konsekvenser och har djupa ideologiska och historiska rötter. I USA, till exempel, kämpade den gamla medborgarrättsrörelsen för lika rättigheter. Idag tror en del företrädare för så kallade utsatta grupper att dessa bör kvoteras in här eller där - vilket står i motsats till den gamla traditionen. Även i Sverige förs denna debatt. Nu har principen om lika behandling vunnit en stor seger av tydlig principiell betydelse. Uppsala tingsrätt har beslutat att det var otillåtet av Uppsala Universitet att reservera 30 av de 300 platserna på juristlinjen för dem som har båda föräldrarna utrikes födda. Två studenter som inte antogs trots att de hade högre betyg än de 30 med båda föräldrarna utrikes födda anmälde universitetet. Bakom processen står juristen Gunnar Strömmer, som har startat och leder Centrum för rättvisa. Segern är en stor framgång för Strömmer och hans försvar för individer och deras rättigheter.
Läs mer om beslutet här - >

2005-01-12 13:12:02
The Royal Court - an Important Part of the Institutional Competition? Two days ago, the King of Sweden criticised the government for their slow and clumsy handling of the crisis following the tsunami. Suddenly, the debate that was shut down by Prime Minister Persson opened up and not least the opposition parties came out with strong criticism. As Henrik Brors writes in Dagens Nyheter, the main advantage of a democratic society when it comes to the quality of the decisions is the free debate with its different views and critical discussion. Thus, the King made a good effort for the democratic debate when he broke the silence of the Swedish one-party mentality. It is becoming ever more apparent that the centralisation of power into one party, one government office, and one person is a main cause behind the poor crisis management. Prime Minister Persson has created this all by himself and actually tried to do the same with the debate afterwards. He has successfully centralised very much during the past years. There are almost no free forces of any strength in the Swedish society left that can oppose and help improve the quality of the debate and decisions. I think it has gone very far when the Royal Court is the only force to counter-balance the government. But if that is the only counterweight, I think that is the best argument for keeping the Court that I have heard so far.


The symbol of a force for an open society?

2005-01-11 16:14:29
Enpartistatens indiskreta arrogans. I Stockholms Stad har de senaste veckorna enpartistaten fått ytterligare färska illustrationer. Socialdemokraterna föreslog lönelyft på 15 % för sina tre politiskt tillsatta - socialdemokratiska - stadsdelsdirektörer. SACO-kollektivets löner skulle dock i snitt öka med blott 2,95 % innevarande år. Den borgerliga majoriteten motsatte sig detta, inte minst eftersom ingen diskussion ens fick föras. Även majoritetens stödpartier ville ha en återremittering av ärendet. Vad gör Maktpartiet (s) då? Jo, de låter en ledamot i det utskott där beslutet ska fattas - som råkar vara dotter till en av stadsdelsdirektörerna - sitta kvar på mötet för att uppnå majoritet. I annat fall hade en mp-suppleant trätt in och återremittering hade fått majoritet. Nu blev det jämnt, varpå ordförandens - Leif Rönngren (s) - röst avgjorde och beslutet gick igenom. Detta brott mot kommunallagen har anmälts till Länsrätten av Lotta Edholm (fp). Först nu, flera veckor senare, kom ett nytt sammanträde att riva upp beslutet och de tre direktörerna fick lönelyft på 2,95 %.

Detta är inte en argumentation mot rejäla lönelyft när det är motiverat. Det är ett exempel på hur Maktpartiet styr, med arrogans inte bara mot oppositionen utan mot lagen. De gynnar sina egna med skattebetalarnas pengar, tusentals personer med en liten röd partibok avlönas på det viset. Ofta dessutom för att de inte har annat för sig, som följd av inkompetens. Maktpartiet har till sitt förfogande resurser som är många gånger större än de andra partiernas sammantaget. Utöver det använder de alltmer skattebetalarnas pengar via myndigheter, verk, nämnder och tjänster för att koppla greppet än hårdare. Det måste få ett slut.

2005-01-11 10:10:47
Health Care Marxism. In the latest edition of Foreign Policy, there is an interesting article on future health care with the headline "A Prescription for Marxism":

"Karl Marx may have suffered a second death at the end of the last century, but look for a spirited comeback in this one. The next great battle between socialism and capitalism will be waged over human health and life expectancy. As rich countries grow richer, and as healthcare technology continues to improve, people will spend ever growing shares of their income on living longer and healthier lives. ... U.S. healthcare costs have already reached 15 percent of annual national income and could exceed 30 percent by the middle of this century?and other industrialized nations are not far behind. ... A little redistribution won?t suddenly transform the United States into a failed, Soviet-style ?workers? paradise.? But as health costs creep up to, say, 25 percent of national income, things get more complicated. Americans would see their tax bills more than double, while total taxes could reach 75 percent of many Europeans? income. With oppressive tax burdens and heavy state intervention in health?already the largest sector of the economy?socialism would have crept in through the back door."

As we get richer, we want to live longer and healthier lives. Nothing can be more important. Is then Marxism - government monopolies - the best way to achieve that? In Sweden, and most of Western Europe, we can see the results and the answer must be no. It is free enterprise, free choice and free competition that will - again, as ever - bring us what we demand. The battle of ideas goes on!
Read the entire article here - >

2005-01-11 09:54:13
Inte från min bok:
"Det största hotet mot välfärden är att försöka hålla fast vid dagens system. ... Politikerna har utlovat förmåner, utan att ta hänsyn till samhällsekonomin. ... Nu gäller andra förutsättningar, där pengarna inte räcker till. ... Paradoxen är att ju mer inkomsterna stiger, desto svårare blir det att finansiera den offentliga välfärden. Ekonomisk tillväxt räcker inte för att lösa problemet. Vad som behövs är fler arbetade timmar i den privata sektorn eller att välfärdstjänsterna kan utföras på effektivare sätt. ... Samhället har förändrats sedan välfärdsstaten byggdes upp. Värderingarna är inte lika enhetliga, familjerna är instabilare och människor flyttar mer över nationsgränserna."

Professor Assar Lindbeck i Dagens Nyheters specialbilaga inför 2005. Han påpekar också att problemen inte är isolerade till Sverige utan är likartade i hela Västeuropa, samt att skattefinansiering inte räcker för framtidens välfärd utan annan finansiering krävs.

Såvitt jag vet har han inte läst min bok "Sagan om välfärdens återkomst", som kom i oktober och skrevs under senvåren 2004. Men analysen är identisk. Att landets tyngste ekonom har denna uppfattning borde bidra till mer debatt och omprövningar.
Läs bilagan, s. 6-7 om välfärd (pdf) här - >

2005-01-11 09:39:15
A Third Would be Enough. According to the Financial Times, the latest edition of the Central Bank Directory shows that there are over 52 000 people employed at Central Banks in the Eurozone. And only 1300 of these actually work for the ECB! In 8 of the 12 euro countries the National Central Bank has more employees than the ECB. That means there are 17 central bankers for every 100 000 eurozone citizens. Compare this with the number of central bankers in the world′s largest country, China - only 2200. Clearly, it is time to cut down the number of people at National Central Banks, especially the really over-sized ones like that of France. The Central Banking system of the eurozone has been a compromise between centralisation and de-centralisation, which is unnecessary. It is about time to make the system more slim. There may be some comfort in the fact that the Russian Central Bank employs over 80 000 people, but of course we should aim for the top and not the bottom.

2005-01-10 15:48:08
Abbas Won - the First Step on a Long Road. Former Palestinian PM Mahmoud Abbas is now declared the winner in the Presidential election in Palestine - incidentally the first free and fair election in an Arab society. Abbas got 62,3 % of the votes and his main opponent a mere 19,8 %. That gives him a strong mandate for the inevitably uncomfortable decisions to come.
"The main challenge is still ahead for him... Will he fight against the terrorists? Will he try to stop this bloody, violent war against the state of Israel? This is the main question. This is what interests us," Israeli Deputy Prime Minister Ehud Olmert said.
The first obstacle to peace and a Palestinian state was Yasser Arafat. Now he is gone and with him a corrupt regime that supported terrorism. Now Abbas will face the challenge and the opportunities are clear. Israel has made some good offers. The outcome of this election may start a positive circle of development in the negotiations towards lasting peace.
Read more news and comments at cnn.com - >

2005-01-10 14:20:58
Vårdens sönderfall under monopolen. Idag presenterar Svenskt Näringsliv en vision om framtidens vård i form av en konferens och en rapport. På DN Debatt redovisas också en undersökning om nuläget som bakgrund till förslagen om förändringar:
"Mellan 2.000 och 3.000 svenskar beräknas avlida varje år på grund av felbehandling inom sjukvården. Drygt 60 procent av personalen vid landets sjukvårdsenheter vet med sig att felbehandlingar skett, men har inte rapporterat dessa. Ofta på grund av rädsla. Det visar nya undersökningar som Svenskt Näringsliv presenterar. Där avslöjas också att en person med värk i axel och skuldra och remiss från
vårdcentral får vänta i genomsnitt hela 33 veckor enbart för ett första besök hos en specialist."

Undersökningen visar med all önskvärd tydlighet hur vården förfaller under de nuvarande monopolen. Tyvärr går inte Svenskt Näringsliv hela vägen bland åtgärderna; de vill bibehålla det offentliga monopolet på finansiering. Synd. Halvvägs ur ett system som inte fungerar kan bara bli halvbra.
Läs rapporten här - >

2005-01-10 13:32:43
"...en skarpt utmanande och ensidig partsinlaga..." I det s k BTJ-häftet, där böcker recenseras för bibliotek, har min bok just recenserats av Håkan Philipsson. Efter att ha refererat bokens budskap skriver han att den är utmanande och "har sitt största värde i att väcka debatt". Philipsson anser vidare att texten "är välskriven och det pedagogiska greppet näst intill övertydligt" samt att det "är oerhört angeläget att föra en diskussion kring hur vi ska klara välfärdsfrågorna framöver".

2005-01-10 12:09:41
Kungen II.

"I vissa lägen är det bättre att agera än att inte göra nåt alls. Då är det bättre att ringa på ambulansen och sen skicka hem den om den inte behövs. Men här i Sverige är det ofta så att ingen vågar ta ansvar. Man är rädd för att dra i gång saker, det kan betyda kostnader, och så måste man stå till svars sedan. Vem ska betala? Jag tycker det är viktigt att man vågar ta ansvar. Sedan blir man säkert uthängd, men det är bättre än att stå passiv."

Kung Carl XVI Gustaf om det svenska agerandet i samband med katastrofen. Syftar han på Freivalds eller Persson? Eller båda?

2005-01-07 12:09:59
Happy Birthday to the King! No, I am not thinking about the King of Sweden, but of a person who symbolises the American dream - an elected King if you like. Tomorrow, Elvis Presley would have been 70 years old had he not passed away only 42 in 1977. He was a great singer and musician, but also a strong force to modernise Western society from old, conservative, norms. Amazingly, he managed to change his style to stay on top for three decades. Personally, I think the 70s turned out the best; a great combination of musical creativity, self-irony and cool outfits to match the dream. Anyone in Sweden who wants to see a fabulous concert should watch the "That?s the Way It Is" film on SVT2 tomorrow.

2005-01-07 11:14:47
Därför är jag för EU. I dagens Aftonbladet skriver Eva-Britt Svensson, Europaparlamentariker (v) om konsekvenserna av Sveriges nu tioåriga EU-medlemskap. När EU inte sällan ägnar sig åt fel saker, när EU-ledarna fattar fel beslut, när EU:s jordbrukspolitik fortsätter - känns denna artikel verkligen välkommen. Den visar precis varför jag är tydligt för EU trots unionens brister. Svensson kritiserar EU för att försvåra främst följande: hög inflation, alliansfrihet, underskott i de offentliga finanserna och protektionistisk tjänstehandel. Precis. Det är några av EU:s goda effekter. Tänk om inte EU-medlemskapet hade lett till att Eva-Britt Svensson med meningfränder hade skickats till Bryssel och blivit bara en liten röst bland många. Då kanske de hade kunnat styra Sverige mer som förr - som det överreglerade, monopolistiska, instängda, självgoda löntagarfondssamhälle med en tv-kanal det var tidigare. Raderna av sakfel på de fåtaliga tecknen i artikeln är en extra krydda. De offentliga intäkterna har inte minskat sedan EU-inträdet - de har ökat med över 300 miljarder tack vare högre tillväxt. Hon kritiserar EU för att skapa hög arbetslöshet, men framhåller roande nog själv att arbetslösheten har nästan halverats på de tio år vi har varit med. Etc. Nu när tio år har gått har vi alla en anledning att tacka EU för att Sverige åtminstone har blivit ett normalt land.
Läs Eva-Britt Svenssons artikel (stort nöje!) - >

2005-01-05 12:14:32
Fly Double Fare? A friend of mine gave me a campaign button from The Salaried Employees? Union, HTF. It shows an airplane and the text "Fly Fair!" and is part of their campaign against low-price airlines such as Ryan Air. Apparently they don?t think it is fair that their members, for example, get the opportunity to travel at much lower cost than before. I thought, at first, that they should campaign under the slogan "Fly Double Fare" instead. But that would be unfair, since the low-price airlines have fares that are usually much lower than half the price.

2005-01-04 16:41:00
Is Britain the New Sweden? The British think-tank Reform has published a very comprehensive analysis concerning the future of British welfare services. Since New Labour has begun to look at Old Sweden for inspiration for their next term, Reform asks whether Britain will become the New Sweden. In this analysis, many facts show why Britain should aviod that path and do the opposite. I had the pleasure of contributing to this analysis somewhat.
Read the Reform Analysis here - >

2005-01-04 13:56:22
Ni klarar er inte utan oss! Ministrarna Berit Andnor, Morgan Johansson, Ylva Johansson och Hans Karlsson skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet den 28/12 i den serie om framtidens välfärd jag inledde. Valrörelsen är uppenbarligen här; artikeln är en kombination av vackra mål och angrepp på Moderaterna. (Sakfel är vanliga - således anklagas Moderaterna för att vilja skära ned i skola och vård när de i själva verket vill ge mer offentliga resurser till dessa.) Budskapet till oss medborgare är: ni klarar er inte utan staten! Om inte det offentliga gör allt åt alla kommer uppenbarligen välfärd snart att vara ett minne blott. De hörde tydligen inte Joakim Palme i Visby i somras: upplös det mentala likhetstecknet mellan välfärd och offentlig välfärd! För att visa sig duktiga och generösa vill politiker, allra mest socialister, ta våra pengar (gärna osynligt, så det inte märks) och ge oss olika tjänster (gärna med stor propaganda, så det märks). Den som vill låta människor göra mer själva ska kallas snål och kall. Men i ett fritt samhälle uppstår alltid ett utbud när det finns en efterfrågan. Om det offentliga begränsas, t ex till att hjälpa dem som inte själva kan betala, kommer privata lösningar att växa fram. Oftast fungerar de därtill bättre. Sänks ersättningsnivåerna från 80 till 40 procent kommer privata försäkringar för komplettering att uppstå. Och det offentliga kan fokusera mer på kärnuppgifterna. Varför ska miljonärer få barnbidrag? Varför ska jag, som kan betala en privat försäkring, dra på den offentliga vårdens resurser? Kära ministrar, de flesta av oss klarar oss utmärkt utan er. Fokusera på dem som inte kan det istället för att försöka köpa röster.

2005-01-04 13:08:53
Medborgarkommission. Igår presenterade de fyra borgerliga partiledarna ett förslag till medborgarkommission med anledning av katastrofen i Sydostasien. Främst torde detta motiveras av en vilja att öka insatserna för de drabbade, men också för att förbättra det offentliga Sveriges hantering av krisen. De föreslår att arbetet ska ledas av Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Statsministern var något kritisk och föreföll vilja ge sken av att detta skulle flytta fokus från räddningsarbetet, men rimligen är det tvärtom. I USA tog President Bush ett liknande initiativ när han bad f d presidenterna George H Bush och Bill Clinton att ta en aktiv roll i att lindra krisen:

"To draw even greater amounts of private donations, I have asked two of America?s most distinguished private citizens to head a nationwide charitable fundraising effort. Both men, both Presidents, know the great decency of our people. They bring tremendous leadership experience to this role, and they bring good hearts. I am grateful to the former Presidents, Clinton and Bush, for taking on this important responsibility and for serving our country once again."

2005-01-04 12:07:16
Private Forces To the Rescue. Sometimes, people seem to believe that only government cares for people. Thus, government should have a monopoly in providing health care, for example. People in general and private companies in particular cannot be relied upon to voluntarily provide a supply for the demand. Now, that view is again contradicted in one of the most hopeful and positive developments in a long time, following the tragic disaster in Southeast Asia. The efforts made by private forces - people, organisations, companies - outweigh that of governments. In Sweden alone, people have now donated some 450 million SEK (about 55 million euro). Guard companies offer to watch over the houses of people that have not yet returned home for free. The staff of travel companies do fantastic rescue work in Thailand. People give away loads of things they believe may be useful and also offer their labour. Many of the best sides of people show up in a disaster. When people get to choose, they often show more solidarity and effciency than any government department.

2005-01-03 10:46:47
Enidéstatens planekonomiska bostadspropaganda. Som styrelseledamot i Stockholmshem fick jag en inbjudan till konferens om framtidens bostadspolitik den 2 mars. Som arrangörer står Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och nätverket jagvillhabostad.nu. Ämnet är bostadsbrist för unga och medverkar gör bl a samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

SABO är, enligt deras egen webbsida, "den ledande intresseorganisationen inom bostadsbranschen". Deras mål är att "skapa gynnsamma förutsättningar för de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet". Organisationens tyngd visas genom följande information:
"SABOs cirka 290 medlemsföretag finns i nästan alla landets kommuner. Tillsammans har medlemsföretagen knappt 825 000 lägenheter och ett stort antal lokaler. Nästan var sjätte invånare i Sverige - 1,4 miljoner människor - bor hos ett SABO-företag. I SABO-företagen arbetar cirka 13 500 personer. 5 000 personer förtroendevalda ledamöter sitter i företagens styrelser."

Nätverket jagvillhabostad.nu, som finansieras av bl a Hyresgästföreningen, driver fyra övergripande krav:
"- Bygg fler bostäder!
- Sälj inte ut - bygg ut allmännyttan!
- Inför inte marknadshyror!
- Inför kommunala eller regionela bostadsförmedlingar där detta saknas!"


Alltså: SABO är en tung organisation som motsätter sig fri bostadsmarknad för att de värnar de kommunala bolagens privilegier. Nätverket jagvillhabostad.nu är emot en fri bostadsmarknad av ideologiska skäl. Betalar för deras gemensamma propaganda - på bl a gemensamma konferenser understödda av ministrar - gör 1,4 miljoner intet ont anande hyresgäster. Och alla de som inte får bostad genom köerna i den planekonomi som råder på bostadsmarknaden.

Så fungerar enidéstaten. Så upprätthålls felidépolitiken.

2005-01-02 18:41:27
"Passa dig väldigt noga!"

"Du ska passa dig. Du ska passa dig väldigt noga!"

Utrikesminister Laila Freivalds uttryck till Fritidsresors informationschef Lottie Knutson, tisdag den 28 december. Knutson har kritiserat regeringens hantering av katastrofen i Sydostasien.

Vilken regering som helst hade haft en svår situation med denna katastrof. Men detta kan inte skyllas på bristfälliga rutiner på UD eller slarviga tjänstemän. Det är bara toppen på en lång rad citat av arg förvirring.

Vad säger citatet om Freivalds och regeringen? Åtminstone följande: 1. Kritik är alltid ovälkommen. 2. I synnerhet ovälkommen är kritik när vi har klantat till det. 3. Den som är kritisk hotar vi.

Vadan denna reaktion? Lottie Knutsson representerar ett privat företag som var snabbare och effektivare än svenska staten i att ge hjälp. Tyvärr kan just det förklara utrikesministerns hot. Knutson överöses med lovord från folket. En sådan kritiker är farlig. Om Makten hotas spelar det mindre roll vilken nytta kritikern gör.

Ännu är vi mitt i katastrofen och dess mänskliga tragedier. Men på sikt måste vi föra en diskussion om hur staten kunde hantera detta så dramatiskt mycket sämre än rader av privata företag och organisationer. Och med vilken typisk attityd för enpartistaten det har skett, som jag har utvecklat mer bl a här. Sverige är formellt en demokrati, reellt råder betydande maktkoncentration och förtryck av oliktänkande.

Idag sorg, imorgon konsekvenser.

<-- Home
RSS 2.0