Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:24:04

2006-01-31 21:13:15
Depressingly Normal. Today′s Le Monde reports that unemployment in France is now 9,5 per cent, the lowest level in three years. (Thanks, Fredrik.) Some are probably happy about this achievement of the European Social Model. It is a bit like when French authorities were happy after the riots and "only" a few hundred cars were burnt every night. That was considered normal. But if that is the state of affairs that we are used to, perhaps one or two parts of this society should be questioned...

2006-01-31 11:22:37
Speech at the Treasury. In two weeks, I will presnt my book "European Dawn" in Washington, DC, at the Heritage Foundation. There will first be a larger arrangement and then one for a more limited audience. In DC, I will also meet with Under Secretary of the Treasury, Tim Adams, and speak at the Treasury. There will also be other meetings with institutes, think-tanks and at the White House. This interest in a clear analysis of Europe′s economic situation and the need for reform is very pleasing. Of course the US also needs quite a few reforms, of taxes and social security, for example. Perhaps the European experiences - such as the failure of the big state and the success of the flat tax - can provide some useful information.

2006-01-31 11:06:30
Ägande och beskattning. Privat ägande är den principiella motpolen till statligt ägande och styrning. Hur starkt skyddet för privat ägande är, och hur mycket privata aktörer tillåts äga av samhällets resurser, är en central fråga. Den gränsdragningen avgör skillnaden mellan socialism och ett frihetligt, klassiskt liberalt, samhälle.

I Svenska Dagbladet har det pågått en replikväxling mellan Villaägarnas vice förbundsdirektör Joacim Olsson och Moderaternas ekonomiske talesman Mikael Odenberg. Den förre kritiserar den senare för att Moderaterna faktiskt räknar med högre intäkter från fastighetsskatten år 2008 än idag. Odenberg svarar att den skatten ska avskaffas på sikt, men den nämnda siffran antyder onekligen att det är på mycket lång sikt.

Självklart måste alla reformer ske stegvis. Och självklart måste det prioriteras vilka som ska genomföras först. Ökad lönsamhet för arbete är onekligen avgörande för mycket annat och kan underlätta fler skattesänkningar med tiden. Men detta är ett tecken på hur tydligt alla partier har accepterat den stora staten med dess kollektiva ägande och styrning idag. Denna konsensus är beklaglig och ökar vikten av att andra röster höjs för ett friare samhälle.

2006-01-30 10:28:07
...tror jag idag. En blygsam komplettering av rubriken på finansminister Pär Nuders debattartikel i DN idag: "Tillväxten i Sverige blir högre än jag trodde i höstas". (I denna broderas budskapet om den egna föträffligheten ut flera kvadratmeter till ny rekordstorlek.) Tänk om man kunde leva av förnekelse av problem och skönmålning allena! Undrar just hur hög tillväxten bedöms bli när valet väl är över...

2006-01-29 23:52:02
Decrease Taxes and Increase Revenue. In 2003, the US cut the capital taxes substantially. The Congressional Budget Office hence estimated the revenue from that tax to decrease. What happened? It increased. This phenomenon has had many names; the Laffer curve, Reaganomics, dynamic effects. If you raise taxes, the activity in the society might decrease and lead to a fall in revenue. And if you decrease taxes, revenue might actually increase. There are lots of examples from various countries confirming this. In the National Review, Donald Luskin describes this latest piece of evidence:

"Table 3-5 on page 60 in CBO?s Budget and Economic Outlook published in 2003 estimated that capital-gains tax liabilities would be $60 billion in 2004 and $65 billion in 2005, for a two-year total of $125 billion.

Now let?s move forward a year, to January 2004, after the capital-gains tax cut had been enacted. Table 4-4 on page 82 in CBO?s Budget and Economic Outlook of that year shows that the estimates for capital-gains tax liabilities had been lowered to $46 billion in 2004 and $52 billion in 2005, for a two-year total of $98 billion. ...

Now let?s see how things really turned out. Take a look at Table 4-4 on page 92 of the Budget and Economic Outlook released this week. You?ll see that actual liabilities from capital-gains taxes were $71 billion in 2004, and $80 billion in 2005, for a two-year total of $151 billion."


Read the entire article here - >

2006-01-28 16:06:00
Förbudsliberal? Ofta när jag pläderar för vikten av en betydligt mindre stat och mer frihet kommer motfrågan: vill du då inte ha någon stat alls? Och ja, jag är ingen anarkist så det vill jag. Varför då och vad ska den då göra? Framför allt, enligt min mening, fokusera på ett par huvuduppgifter. Kärnan i statens viktigaste uppgift är att upprätthålla lag och ordning som handlar om att ingen människa får skada en annan.

Paradoxalt nog är detta eftersatt idag, när staten ägnar sig åt så fruktansvärt mycket annat. Kärnuppgifterna sköts inte väl nog. Så en plädering för en mindre stat bör ibland kompletteras med vikten av att stärka staten på dessa områden. Kanske även att skärpa en del lagar. Och när man gör det kommer ofta nästa motfråga: du vill inte ha statliga bidrag, ersättningar och offentliga verksamheter men du vill ha en hårdare och starkare stat på en del områden. Ordet förbudsliberal kan dyka upp.

Tas ett exempel som ofta dyker upp under mina löpturer: lösspringande hundar. På en mils löprunda möter man kanske 30 hundar, majoriteten utan koppel. Någon av dessa kan bli rädd för en som springer och gå till attack (det har hänt). Jag anser bestämt att lagen ska skydda mig från den risken - på allmän plats, självklart inte på privat egendom där ägaren bestämmer. En hundägare bör åläggas att garantera att hunden inte kan komma nära andra människor. Påföljden för den som inte följer den lagen bör vara avskräckande.

Staten bör upprätthålla min s k negativa frihet, se till att min sfär är skyddad från andras ovälkomna inflytande. Det är annorlunda jämfört med en socialistisk stat som styr mitt liv med mina pengar men som inte garanterar min frihet eller skydd - på mer än ett sätt.

2006-01-28 16:01:30
When the State Does It... Some good friends gave me a very uncommon kind of single malt whisky from Scotland: an Islay which is the European Parliament?s own brand. Funny and interesting. But as I tried to open it, the cork was split in half so the bottle wouldn?t open. Some people would probably, following this, feel inclined to point out the deficiencies of anything the EU does. I think more broadly about the issue; this is what happens any time the state delivers things, whether on local, national or European level...

2006-01-28 15:53:02
Platt skatt - på noll procent. Första gången jag argumenterade för platt skatt - samma procentsats för allt och alla - var 1995 på Liberala Ungdomsförbundets kongress. Att liberaler borde stå för en enkel, effektiv och rättvis skatt ansåg jag vara viktigt. Tyvärr förlorade denna linje knappt, då liksom åren därefter.

Nu har nio europeiska länder platt skatt. Framgångarna är tydliga, i form av hög tillväxt och snabbt ökande sysselsättning. I veckan arrangerade Skattebetalarna ett ambitiöst seminarium i ämnet. Svenskt Näringsliv sammanfattar väl här. Frågan om platt skatt för Sverige förs fram. Förvisso skulle en sådan kunna införas även med dagens skattetryck, och det vore bra, men än bättre vore förstås med också lägre skatter.

Peter Jungen nämnde på seminariet den mer radikala tanken som bör vara nästa steg: ingen skatt alls på produktiv verksamhet. Detta har jag pläderat för också, t ex här. Vi bör ha en platt skatt på noll procent på arbete, företagande och investeringar. Den skatt som bör tas ut bör tas från konsumtion. Det skulle multiplicera de goda effekterna av platt skatt flera gånger om. Gärna platt skatt, men samtidigt en rejäl sänkning!

2006-01-26 09:41:15
Good Intentions By the EU Commission. The EU Commission has just presented a report that evaluates the reform pace in member states and lays out the program ahead. Read it here. It proposes a focus on improvements of the business climate, flexicurity in the labour market, investments in knowledge and reforms to meet the demographic situation. All in all good and important aims - but the question is, as so often, how this will be achieved. How these aims are defined is essential, as well as the implementation. The EU Commission is quite often a good force for reform, but then we have the decisions by Member States and European Parliament, which can be quite different. The European trade unions in ETUC are already protesting against the emphasis on business and competition. That can affect the opportunties to do reforms - which, paradoxically, in turn would have a highly negative impact on the trade union members.

2006-01-26 09:19:28
Hellre låga bidrag för evigt än låg lön ett tag? Bortom den raljanta retoriken i den här artikeln skulle jag vilja påstå att det är ståndpunkten som förs fram. Och det är vad som råder i dagens Sverige. Hellre förtidspensionerad med låg ersättning än ett tillfälligt jobb med lägre lön från vilket man kan avancera. Det vore ärligare om de skulle säga detta rakt ut. Då framgår vilken moral som ligger till grund för dagens modell. Och varför förändring behövs.

2006-01-25 17:04:58
Det nya som växer fram. Härom veckan startade försäkringsbolaget SalusAnsvar, Civilingenjörsförbundet och Manpower en privat arbetsförmedling. Läs mer. Utmärkt! Företag efterfrågar arbetskraft och många personer efterfrågar arbete. Självklart finns möjligheter för vinstdrivande verksamhet att underlätta detta. Bara den bemanningsbransch som har vuxit fram sedan vissa delar av statens arbetförmedling konkurrensutsattes visar detta tydligt. Väldigt många har fått jobb och flexibiliteten har ökat. Detta är ytterligare ett inslag i det nya entreprenörskap inom arbetsmarknad och välfärd som växer fram. Effektivare och bättre och kostar inte en krona i skattemedel - tvärtom. Varför ska staten över huvud taget driva arbetsförmedling? Lägg ned.

2006-01-25 16:15:32
NBER, Borg och den stora staten. Den NBER-rapport som presenterades igår på DN-Debatt, vilket refererades nedan, diskuterades idag på SNS mer ingående. Den innehåller flera intressanta kapitel om Sverige; bland annat framgår som nämnt att arbetsmarknaden milt uttryckt fungerar dåligt.

Moderaternas chefekonom Anders Borg kommenterade rapporten i ett mail idag. Han skriver att "den svenska modellen" och välfärdsstaten kan räddas. Därpå beskriver han hur. Hur definierar han då med den modell som kan räddas? Jo, kärnan är "en stark strävan att garantera huvuddelen av befolkningen ett anständigt liv". Detta skulle jag bestämt vilja påstå är ett mål också för t ex det amerikanska samhället. Eller min vision om en kraftigt mindre stat.

Borg preciserar sedan definitionen med att bland annat påpeka att alla ska ges goda livschanser i utgångsläget. För detta, som i huvudsak handlar om utbildning, krävs dock en synnerligen begränsad statsmakt. Han nämner inte huvuddelen av dagens modell: att utfallet - inte utgångsläget - i livet utjämnas via staten. Oavsett vad du gör ska du ha det ungefär lika bra som alla andra. Väldiga skatter och transfereringar likriktar livet för alla. Det är större delen av den stora staten. Och det är precis den delen av modellen som inte bör räddas, eftersom den minskar såväl frihet som utvecklingskraft.

2006-01-24 14:47:02
Statlig utjämning skapar ofrihet, vilket ger stöd för mer utjämning. Idag presenteras nya fakta i en omfattande amerikansk studie. Birgitta Swedenborg skriver om den på DN Debatt. Av denna framgår både att det just är dagens samhällsmodell med stor stat och små möjligheter att påverka det egna livet som gör att inga nya arbeten tillkommer i Sverige:

I 33 av 35 länder skapar tillväxt ökad sysselsättning. Men inte i Sverige. Sveriges politik gör att folk jobbar mindre, att de anstränger sig mindre, och att de är mindre benägna att byta jobb eller flytta för att höja sin lön. En hårt driven utjämningspolitik med höga skatter och generösa förmåner har medfört att tillväxten under de 25 senaste åren inte skapat någon sysselsättningsökning.

Systemet upprätthåller också sig självt: En undersökning visar att nära 60 procent av de tillfrågade i Sverige anser att staten måste minska inkomstskillnaderna, medan motsvarande andel i USA är drygt 30 procent. Attitydskillnaden mellan Sverige och USA kanske delvis beror på att väsentligt färre i Sverige (33 procent) än i USA (61 procent) anser att inkomstskillnader speglar att människor belönas för hur mycket de anstränger sig.

Ju mer statlig utjämning, desto mindre möjlighet att själv förbättra den egna situationen - och stöd för ännu mer utjämning via staten - vilket dessutom hindrar nya jobb. En ond cirkel. Nu har vi ännu mer fakta om verkligheten som visar vikten av rejäla reformer bort från dagens modell, för en mindre stat och mer frihet.

2006-01-24 10:39:55
In TCS: Size Matters! In the leading European web magazine TCS Daily, I defend free (tax) competition against the so-called social model, and point out that the size of the state matters to economic development:

"German Finance Minister Peer Steinbrück is urging new EU member states to raise taxes, since their currently low rates have ′nothing to do with fair tax competition′, he says. ... Instead of lifting Germany, he wants to drag others down. Would he be happier if all European countries had the growth and unemployment levels of Germany? ... If this is the definition of ′fair′, then let?s have ′unfair′ tax competition. ...

An increasingly common diversion now used to escape from reality is to say that the size of the state doesn?t matter ? that what matters is what you do with the big state. This idea seems to be shared by politicians as different as New Labour?s Gordon Brown and Republican George W. Bush, with his current big government conservatism. ...

We will have to compete, whether our politicians want it or not. And competition brings out the best, not the worst. That is why successful countries, not least in Eastern and Central Europe, will show the way."


Read the entire article here - >

2006-01-23 13:36:51
Dagens citat - raka besked:

"Vi säger nej till en efterfrågestyrd vård."

Sjuvårdsminister Ylva Johansson, citerad i dagens Expressen, förklarar varför planekonomi ska råda i svensk sjukvård.

2006-01-23 13:35:28
Välkommen! Besök gärna Timbros nya webbplats, där det bl a finns information om den förnyelse som året inleds med.

2006-01-23 10:31:45
Antisociala skatter. I en ny publikation från Skattebetalarna skriver Maria Rankka, Timbro, och Helena Olsson, Skattebetalarna, om skatternas sociala dimension. Det vill säga det enkla faktum att skatter ofta - i motsats till vad de höga skatternas förespråkare säger - ger negativa sociala effekter. Här är några punkter med fakta de tar upp:

- Den största utgiftsposten för hushållen i Sverige, oavsett inkomstläge, är skatt.

- Ungefär tre av fem kronor går i skatt, även för dem som har inkomster under genomsnittet.

- Skatterna på arbete i Sverige är 850 miljarder kronor om året, ca 2/3 av all skatt.

- Inkomstskikten upp till 22 500 kr per månad står för 80 procent av skatteintäkterna från kommunal och statlig inkomstskatt.

-Av knappt 430 000 tvåbarnsfamiljer i Sverige lever 80 000 på inkomster efter skatt som är lägre än socialbidragsnormen.

2006-01-22 17:31:14
Valår. Inför höstens svenska val duggar analyser och utspel tätt. I Storbritannien är det också valår, det är uppenbart. Näbbvalen som dök upp - just utanför Houses of Parliament tydligen - skapade en väldig uppmärksamhet. Liksom i Sverige tidigare noshörningen Nelson. Eller för ett antal år sedan späckhuggare som hade simmat vilse under isen och inte fick luft. London beskrivs nu vara i chock efter valens bortgång.

Människors förhållande till djur är extremt motsägelsefullt. Samma personer som klappar en kalv på en äng grillar gärna en biff på kvällen. Alla vet att jakt på valar pågår hela tiden, likväl uppstår enorm sympati för en val i Themsen. Och sympatin kan mycket väl överträffa den som finns för tusentals förtryckta eller svältande människor på olika håll i världen.

Jag är humanist och således emot veganismen som ideologi, då den utgår från att människor och djur har samma värde. (Veganism som kosthållning har jag ingen synpunkt på.) Men det blir ibland extremt motstridigt. När restauranger på menyn bredvid en kycklingrätt har en bild på en glad kycklig känns verkligheten som en sketch i Monty Python. Viss motstridighet är kanske ofrånkomlig, men det blir bisarrt när det förs väldigt långt.

2006-01-22 17:20:23
Rekommendation: Kharazmi. Förvisso erbjuder livet ofta positiva upplevelser i genren produkter och platser för livskvalitet. Men ibland vill man något starkare än vanligt verkligen rekommendera en restaurang, ett café, en film, en dryck eller en bok. Efter mitt besök på Restaurang Kharazmi, på Dalagatan 44 i Stockholm, vill jag gärna framföra ett gott ord. Persisk mat av god kvalitet, mycket prisvärt, personlig och trevlig service och stämningsfull miljö. Utöver det kan det vara roligt att ibland påminnas om det enormt rika kulturarv - inte minst inom mat - som mellanösterns långa historia erbjuder. Inte minst i dessa dagar av intensiv diplomati för att avvärja en fanatisk ledares möjligheter att skaffa kärnvapen i Iran... Eller för den delen hur ogrundad mångas fobi mot muslimer och deras traditioner är. Och sist men inte minst, det är roligt att se företagsamma och kvalitetsmedvtena människor från icke-europeiska länder faktiskt lyckas i Sverige. Men jag anser bestämt att restaurangen står sig utomordentligt väl blott som restaurang betraktad, utan dessa bredare tankegångar. Och att det är därför den bör besökas.

2006-01-20 11:18:29
The President: We Will Use Nuclear Arms if Attacked by Terrorists. Yes, he said that in a speech yesterday. That is, the French President, Jacques Chirac. Read more here. In my view a democratic country must be allowed to defend itself with every means. That message must be clear to dictatorships and terrorists. But imagine for a moment the magnitude of the outcry in the public debate if this had come from US President George W Bush. Demonstrations, name-calling, conclusions about the wicked nature of his country and other countries? leaders demanding that he change his policies. Etc. And now? Total silence. Thus, it is not the American policies that people criticise - that is just an excuse to criticise the US.

Regarding these issues concerning the relations between the US and Europe, Timbro yesterday released a new Briefing Paper. Ann-Sofie Dahl, Associate Professor, is the author and she has compiled the latest analysis of the relationship and its future. I hosted the event, where Michael Moynihan, Editor of the Stockholm Spectator, and Peter Chase, Director of the EU Division at the US State Department, commented.

Read the Briefing Paper here (in Swedish, pdf) - >

2006-01-19 11:40:47
Stat + monopolföretag = korruption. För några dagar sedan greps Destination Gotlands VD Sten-Christer Forsberg, misstänkt för bedrägeri. Företaget misstänks ha använt i storleksordningen 20 miljoner av de subventioner de får av staten till ändamål som strider mot deras avtal med staten. Och det är, för övrigt, ett avtal som innebär monopol på trafiken med passagerarfärjor till och från Gotland.

Detta är symptomatiskt. Monopol leder inte bara till ineffektivitet och höga priser utan ofta även korruption. Det viktigaste för företaget blir inte att bli bäst - i konkurrens med andra - på att göra sina kunder nöjda. Det främsta målet blir att göra någon statlig byråkrat nöjd och att locka till sig mer skattemedel.

Nyligen flaggades för höjda biljettpriser, men en tredjedel av gotlänningarna protesterade mot detta. Följden blev ytterligare miljoner av skattebetalarnas pengar till rederiet. Varför inte istället låta bli att förbjuda andra rederier att konkurrera?

Det är ju vad ett monopol är: förbud mot alternativ. Skulle jag ordna ett fartyg och försöka bli bättre så är det ett brott. Trots fördelarna för kunderna. Och trots att det minimerar risken för korruption av det slag vi ser nu. Och trots, lockas man påpeka, de dramatiska prisfall och kvalitetshöjningar som ständigt sker i branscher med konkurrens. Se telepriserna de senaste tio åren, t ex.

Erbjuder jag färjetrafik i konkurrens skulle jag vilja göra en ärlig vinst på att vara bäst; alla som skulle åka med mitt fartyg skulle välja det fritt. Vinsten är inget jag har fifflat fram från staten och skattebetalare som har tvingats betala eller från passagerare som saknar alternativ. Då skulle vinsten vara måttet på kundernas uppskattning och inte som nu måttet på graden av fiffel, tvång och lobbying.

Läs mer i Gotlands Tidningar - >

2006-01-18 14:35:26
And Some Say That Western Europe Doesn′t Have Economic Problems... Today, a global business organisation called The Conference Board released figures comparing productivity growth in various countries. China has had an annual average productivity growth at 8,7 per cent since the year 2000. The level in India has been 4,1 per cent during the same period. The US level decreased from 3 per cent in 2004 to 1,8 per cent in 2005. This is still a high level compared to Western Europe - EU-15. The average productivity growth in EU-15 was a mere 0,5 per cent in 2005.

Thus, Western Europeans don′t just work fewer hours than Americans - as most today acknowledge - but we also work ever less efficiently. But the average for the ten new EU member states rose from 4,1 per cent in 2004 to 6,3 per cent in 2005. Thus, the European hope comes from the East. And the need for market-economic reform in Western Europe - to increase productivity, which is the most important factor driving an increase in prosperity and living standards - gets more clear for every day that passes.

Read more here - >

2006-01-17 15:49:29
Speech in Washington, DC. In February, I will give several speeches in Washington, DC, regarding my book. People in the American debate and politics may not care as much about what happens in Europe as we sometimes believe, but they are quite interested. My main speech at the Heritage Foundation on the 15th, is advertised with questions like these, which I will do my best to reply to:

"Is Western Europe doomed to unemployment, low growth, dependency on the state, riots ? and hence irrelevance in the long run? Or will radical market-oriented reform take place? What conclusions can the problems and need for reform in Western Europe bring for taxes and social security in the U.S.?"Read more here - >

2006-01-17 15:41:45
Slöseri premieras. För någon vecka sedan sändes ett reportage på SVT:s nyheter om regionala kostnader för hjälp till handikappade inom ramen för LSS. Det framgick av reportaget att dessa varierar kraftigt mellan olika platser. Den totala årliga kostnaden är dock ett antal miljarder i skattemedel. Men det framgick även att det finns ett regionalt utjämningssystem inom detta system. Kommuner med höga kostnader får pengar från kommuner med låga kostnader. Det vill säga i klarspråk: om en kommun lyckas effektivisera, rationalisera, förnya och organisera om handikappomsorgen - t ex via privat upphandling - så bestraffas de för detta tilltag. Men den kommun som intet gör för att minska kostnaderna, och ta väl hand om skattemedlen, belönas med extra pengar. Detta är lika illa som alla andra system för regional omfördelning. Och bara ännu ett exempel på att sådana finns dolda inom område efter område i det offentliga maskineriet. Hur kan någon undra varför våra skatter är höga men ändå inte räcker till?

2006-01-17 15:23:21
Manschauvinism, fotboll och folkrepubliker. (Från Fabian, som inte bara skriver och analyserar utomordentligt skickligt utan även kan hästlängder mer om fotboll än undertecknad.)

När Sveriges och Saudiarabiens fotbollslandslag möts i en träningslandskamp imorgon kommer inte saudiska kvinnor vara välkomna på den saudiarabiska stadion. Roland Andersson, assisterande förbundskapten, kommenterar detta på följande sätt:

"Om kvinnorna vill se på fotboll kan dom göra det på tv." Andersson är ju sedan tidigare känd som en verbalt begåvad man med starka politiska värderingar, även om de inte vädras alltför ofta i media. För drygt 30 år sedan, inför VM i Argentina, uttryckte han sig på följande sätt:

"Jag är helt emot regimen i Argentina. Det är heller ingen hemlighet att jag är socialist och att jag föredrar att spela fotboll i socialistiskt eller kommunistiskt styrda länder."

Han har ju definitivt en poäng. Det finns ju ingenting som går upp emot att, tillsammans med ett tjugotal andra män, planlöst springa omkring på en halvdassig gräsmatta i ett planekonomiskt styrt land med en jävla massa skrikande män - och bara män - på åskådarläktaren.

2006-01-16 13:42:06
Changing Places? In the European debate, Britain has been used as an example of economic (neo)liberalism. Germany has, in contrast, been used as the opposite example, a continental country standing up for the European social model of a big state. New statistics show that the image is at best exaggerated, perhaps partly false - and suggest that in some time these countries may be changing places.

The British tax pressure will hit 42,4 per cent of GDP this year, according to the OECD, up from 40,4 per cent in 1999. In Germany, the tax pressure will be 42,1 per cent this year, down from 46,4 per cent in 1999. Not dramatic differences in the short run, but if this development continues for a few years, it will have a significant impact.

During the past years, there have been reforms in Germany. The Agenda 2010 has started to be implemented. In Britain, Mr Blair has talked of reform, but Mr Brown has increased the taxes. Now, Angela Merkel will continue with reforms and sooner or later Mr Brown will take over after Mr Blair. It seems likely that current policies will continue.

One should remember that before Thatcher, Germany was more economically liberal than Britain. Ludwig Eerharts policies created the "wirtschaftswunder". Are we swinging in that direction again?

Read more in The Business Online - >

2006-01-16 13:19:00
Svar från Wanja. Efter något tusental nedladdningar av mitt brev till LO-ordföranden om Elektrikerförbundets trakasserande brev till icke-medlemmar - och många reaktioner på detta - fick jag idag svar från Wanja Lundby-Wedin per post. Så här lyder brevet i sin helhet:

"Tack för ditt mail.

Du frågar mig om ett brev som en avdelning inom Svenska Elektrikerförbundet skickat ut till icke fackligt organiserad elektriker. Som du säkert vet så har LO inget mandat att recensera brev som en avdelning inom ett av LOs medlemsförbund skriver. Jag skulle själv inte ha uttryckt mig på det sätt som El-ettan gör i sitt brev, men när du på fullt allvar skriver att avdelningens brev påminner dig om maffian, dvs en organiserad brottslighet som bland annat ägnar sig åt mord och narkotikahandel, får det mig att undra om det inte är fler som borde tänka på sitt ordval.

Däremot har El-ettan helt rätt i att det är just genom att så många valt att vara med i facket som vi kunnat förstärka och försvara löntagarnas ställning och rättigheter i vårt land, ett arbete som tyvärr ofta mött hårt motstånd från arbetsgivarnas organisationer.

Med vänlig hälsning
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

Wanja Lundby-Wedin"


Med andra ord instämmer Wanja Lundby-Wedin i deras argumentation och hon har ingen synpunkt på att de skickar brev med detta budskap till icke-medlemmar. Hon kan ha synpunkter på ordval, det är allt. Således bekräftar hon att detta är en typ av agerande som är fullt tillåtet och sanktionerat av LO-ledningen - eftersom de inte tar avstånd från den eller avser agera i frågan. Att LO inte har mandat att ingripa är förstås fel; de har ju tvingats reda ut ett antal fackliga skandaler på senare tid. Således klart besked från LO: trakasserande förföljelse är acceptabelt. Vad säger det om organisationen?

För övrigt står det inte att El-ettans brev påminner om maffian utan att trakasseri och förföljelser ligger nära att uppfylla definitionen av maffiametoder, och det är väl ett okontroversiellt påstående?

2006-01-14 11:51:48
Lindgrens slutreplik. En diskussion som Anne-Marie Lindgren påpekade skulle handla om värderingar blir i hennes slutreplik i Europaportalen främst en fråga om ekonomisk analys i tre akter. Nu är det inte fråga om vad som är moraliskt rätt utan vad som kan anses fungera. Således hänvisar Lindgren till auktoriteter som OECD, Financial Times och Moderaterna för att försvara dagens system med stor stat.

Lindgren kan tydligen inte läsa innantill. Hon påstår att sänkta skatter inte ger lägre tillväxt, att det är "en dogm". Åter vill jag hänvisa till de 25-30 referenser jag har i det kapitlet i min bok, från flera av världens tyngsta organisationer och forskare som säger motsatsen. Om jag har rätt skulle Sverige ha lägst tillväxt i världen, säger hon. Nej. Allt annat lika ger hög skatt låg tillväxt. Ett land kan delvis kompensera för de höga skatternas negativa effekt med andra goda sidor, vilket Sverige delvis gör. Men inte tillräckligt; som bekant har idag 14 EU-länder högre tillväxt än vi. Allt annat lika ger låg skatt alltid högre tillväxt.

Det är precis vad Financial Times skriver i den ledare Lindgren citerar. De skriver att om ett land gör ett antal kompenserande åtgärder så bör höga skatter inte vara "alltför betungande". Det vill säga: de har en negativ effekt, men den kan lindras.

Vidare försöker Lindgren förklara bort den höga tillväxt vi nu ser i så många andra länder än merparten av västra Europa. Börjar ett land på en låg nivå så blir förstås tillväxten stor i procent, framhåller hon. Men det finns för det första ett antal extremt fattiga länder utan tillväxt. Alltså är tillväxten där inte alls bara självklart hög utan är ett mått på konkurrenskraft. För det andra har världens rikaste land, USA, fortfarande hög tillväxt i procent.

Man får intrycket att det finns två sätt att försvara den stora staten: förklara bort dess (uppenbara) brister, och att förklara bort andras framgångar. Båda sker ofta med svaga argument. Och båda är lika långt från verkligheten. Mer eller mindre hemsnickrade teorier och index tar inte bort bidragsberoende, få i arbete, låg tillväxt, vårdköer, sämre resultat i skolan, dålig integration - med mera.

Lindgren återkommer på slutet till principer. Först påpekar hon åter att Kina än så länge är ett på många sätt auktoritärt land. Så är det tyvärr. Men den ekonomiska friheten är ett faktum, liksom de ökningar av levnadsstandarden för hundratals miljoner människor den har lett till. Det är ändå bättre än att både ha politisk och ekonomisk diktatur. Eller anser Lindgren att det var bättre i Kina på Maos tid?

Och hon påpekar att alla samhällen kräver visst samarbete, en del saker måste göras gemensamt. Ja, självklart, jag har inte förordat att vare sig avskaffa staten eller förbjuda samarbete. Men det som staten måste göra är avsevärt mindre än i dagens västra Europa. Och väldigt mycket samarbete kan ske på frivillig grund - även inom välfärd och trygghet.

Slutligen påpekar hon - i syfte att kritisera andras framgångar - att tillväxten må vara hög i ett antal länder jag lyfter fram, men den sociala nöden har ökat i t ex Öst- och Centraleuropa. Fel i sak - igen, måste jag säga. I f d Sovjetunionen och Öst- och Centraleuropa - 27 länder - har fattigdomen minskat med 40 miljoner människor bara mellan 1998 och 2003. En fri ekonomi främjar också frihet och välfärd för de som har det sämst.

2006-01-13 14:07:49
Svenska solstrålar och mörka moln. Svenskt Näringsliv har just presenterat en rapport som sammanställer svenska för- och nackdelar i den internationella konkurrensen. Till fördelarna hör fokus på forskning och utveckling, låga telepriser och stora satsningar på IT. Till nackdelarna får räknas hög inkomstskatt, låga investeringar, hög sjukfrånvaro och svag sysselsättningsutveckling (sedan år 2000 har den utvecklats bättre i 17 av dagens 25 EU-länder än i Sverige).

Alla länder har för- och nackdelar i konkurrensen. Men nackdelarna kan alltid göras färre och mindre. Att känna till vilka som är vilka är ett relevant underlag för diskussion och politisk handling. Denna sammanställning är mycket användbar.

Läs rapporten här - >

2006-01-13 11:50:47
Därför är det inte fel med valfrihet. Härom dagen skrev Gunvor Hildén en kolumn på Upsala Nya Tidnings ledarsida apropå min artikel i Svenska Dagbladet där jag föreslog att alla skulle få välja nivå på ersättning och premier i socialförsäkringen - och få placerra den privat om man så vill. Rubriken på hennes artikel är "Varför är det fel med valfrihet?", en fråga hon ägnar sig åt att besvara. Lite udda på en ledarsida som kallar sig liberal, kan tyckas, men likväl en intressant principiell diskussion.

Förenklat kan hennes svar på frågan, med hjälp av olika exempel, sägas vara "för att människor kan fatta dåliga beslut". Man kan besluta sig för en låg ersättningsnivå och sedan drabbas av något som gör att man får leva på just denna nivå. Det ska, enligt Hildén, inte vara tillåtet. Bättre då att politikerna tar en stor del av våra pengar och beslutar att alla ska ha en hög nivå. Det betyder också att vi själva inte får välja hur mycket resurser vi vill lägga på olika saker som pension, föräldraskap eller sjukförsäkring - det gör politikerna.

Men på ett antal områden idag får vi bestämma själva. Vi förutsätts köpa en hemförsäkring privat. Gör man inte det och huset brinner ned står man där med noll i ersättning. Vi får skaffa barn, köra bil, och mycket annat som innebär stort ansvar och ofta väldiga investeringar. Dylika beslut är tillåtna. Med Hildéns princip borde så inte vara fallet. Med min princip ska vi få fortsätta fatta sådana beslut - men vi borde också ha den friheten på fler områden, som välfärd och trygghet.

Fakta är att endast en mycket liten del av den skatt som betalas in omfördelas till andra. Det allra mesta går in i system som avses vara till lika mycket för mig själv, såsom socialförsäkringar. Idag tvingas alla betala för höga ersättningsnivåer. Men om man behåller den lilla del av skatten som är omfördelande och sedan får välja har den som vill ha en hög nivå samma möjligheter som idag. Men den som inte vill det har tillåtelse att avstå. Varför ska man inte få avstå om man vill? Det drabbar ingen.

2006-01-12 12:12:30
It′s the Demography, Stupid! Just as there were horrifying predictions a few decades ago that the earth would be over-crowded, many now fear that there will be no population at all in the future. Mark Steyn wrote this in Opinion Journal:

"Much of what we loosely call the Western world will not survive this century, and much of it will effectively disappear within our lifetimes, including many if not most Western European countries. There′ll probably still be a geographical area on the map marked as Italy or the Netherlands--probably--just as in Istanbul there′s still a building called St. Sophia′s Cathedral. But it′s not a cathedral; it′s merely a designation for a piece of real estate. Likewise, Italy and the Netherlands will merely be designations for real estate. The challenge for those who reckon Western civilization is on balance better than the alternatives is to figure out a way to save at least some parts of the West."

In all this gloom and doom, it is refreshing that The Economist in the latest edition points out that this is far too pessimistic. A decrease in population must not imply a decrease in prosperity. GDP per person may still grow. True, and it could be added that one part of the demographic development is the fact that people live longer. That is a great achievement. Another part is that fewer people feel they have to have lots of children in order to support themselves when they grow old.

Not having doomsday scenarios is essential, both because they are not true and because they often produce enormous and failing policies from the state. Having said this, however, the projections for the future are quite dramatic. The UN believes that by 2050, the population will be smaller than today in 50 countries. Russia′s population will decrease by 22 % and Ukraine′s by 43 %, for example. Japan′s population is already shrinking.

This may not happen. If the world gets more open for people to move, everything can change. But if it happens, it will of course feel slightly depressing to live in a society with empty houses, fewer cars, generally lower activity than before. Then again, this may not be negative. It is like a countryside that today in many countries has ever fewer inhabitants. And that happens because people decide freely that they want to live elsewhere. Hopefully, that is a liberty we will have on a global scale to a larger extent in the future.

2006-01-12 12:04:00
Påminnelse. Idag har jag per mail påmint Wanja Lundby-Wedin om att det har gått två veckor sedan mitt första mail om de fackliga trakasserierna skickades. Förvisso kan man förstå att helgerna kan leda till förseningar, men detta ärende är enligt min mening av stor betydelse och bör inte prioriteras ned. Väntar vidare på svar!

2006-01-11 17:32:11
Good Point by Cable. Vincent Cable, shadow Finance Minister of the British Liberal Democrats, has a piece in The Telegraph. He outlines a few ideas about how to position the Lib Dems after their leader Charles Kennedy resigned. The article is a bit more specific on taxes, which he doesn′t, regrettably, clearly state should be decreased. But he makes a very good point about the ideas of economic liberty in relation to various politicians today:

"As someone often portrayed as the party′s high priest of economic liberalism, I have no inhibitions about arguing for competitive markets and an open, free-trading economy, and for maximising the contribution of wealth-creating private entrepreneurs.

Indeed, this is part of a long liberal tradition and it stands in contrast both to socialism and to big-government conservatism and protectionist economics of the kind practised by Gaullists in Europe and the Bush Administration in America."

2006-01-11 17:24:23
Vänstermotioner. Det intressanta med Vänsterpartiets gångna kongress var inte alla personstrider, bråk och fraktioner. Nej, vad de faktiskt diskuterade, vilken politik de funderade på att stå för, är mycket mer intressant. Pär Henriksson hade nyligen en talande lista med citat från motioner till kongressen. Här några exempel:

"Vi yrkar:
att alla höginkomsttagare som tjänar över 350.000 kr/år (brutto) hårdbeskattas med 20 procent extra,
att införskaffandet av maskiner i produktion som ersätter arbetskraft hårdbeskattas med 30 procent extra i en så kallad straffskatt,
att pengarna från den nya skatten används till att lösa problemen med arbetslösheten och införandet av sex timmars arbetsdag."

"Vi föreslår att vänsterpartiet verkar för att en lag om konsumtionsfrid införs, först och främst på nationell nivå. Senare måste frågan även drivas på EU-nivå. Naturligtvis är det otänkbart att genast införa ett reklamstopp i Sverige. ... Men om ett reklamstopp införs gradvis under till exempel 20 år, tvingas handel o industri anpassa sej, och människorna kan utnyttja de fördelar som skulle uppstå."

"att Sverige omgående inför ekonomiska sanktioner gentemot USA,
att alla företag och verksamheter med Amerikanska kopplingar förbjuds att verka i Sverige,
att amerikanska medborgare nekas inträde i Sverige och att alla amerikanska medborgare bosatta i Sverige utvisas om de inte avsäger sig sitt amerikanska medborgarskap,
att dessa sanktioner inte hävs förrän USA bett berörda länder samt FN om ursäkt, slutat att bete sig som världspoliser samt hävt sina sanktioner gentemot Kuba."


Glöm inte att detta är ett av de tre partier som styr Sverige.

2006-01-11 09:55:34
"Cyniskt mot låginkomsttagare." Idag publiceras således min replik på Anne-Marie Lindgrens replik i Europaportalen.

Läs artikeln här - >

2006-01-10 16:19:31
The Most Powerful Propaganda Machine Ever. Weddings and baptisms are some of the most positive manifestations of human spirit that one can visit. Or at least they should be. Love and births are worth celebrating as much as possible. Yet I must confess that the religious ceremonies surrounding most of these normally turn on all my energy to oppose it.

The ceremony is not mainly about love or a new individual coming to the world. It is mostly about the church: it gets a new member (too young to decide for him- or herself) or two people show that they are members. The church instructs them how to live their lives (particularly to always support the church). The ceremony is a confession to a view of humanity based on guilt and not freedom or joy. It is a celebration of superstition and not science. It is about people obeying a higher power and its earthly representatives, not living as they like.

The church as such is a classic propaganda machine, more successful and refined than any party or organisation. It has its symbols, songs, myths, literature, values and view of history. It gets to people that are only months of age. And the people who participate in the ceremonies legitimise everything by their presence, by singing along and praying.

Most people probably just see this as fine old traditions without important meaning. Then, in my view, without knowing they sanction what the church stands for and what it does. And of course its influence in the real world - in politics, economics, security policy and moral matters - is enormous. If you want to sanction it - fine. If you don?t, or just doubt it - don?t take the step.

2006-01-10 15:49:50
Commander in Chief tunnare än Vita huset. Inte för att det hör till mina främsta sysslor att kommentera tv-serier, men igår sändes de första två avsnitten av "Commander in Chief" med Geena Davis som USA:s första kvinnliga president. Eftersom den enda serie jag har försökt följa hjälpligt de senaste åren är "Vita huset" - West Wing - kanske en jämförelse är naturlig. Bra med den sistnämnda har varit illustrationen av (den amerikanska) politikens tempo, konstant krishantering, vikten av att ha principer och inte minst trovärdiga skådespelare. Förvisso är "Commander in Chief" också snyggt gjord och visar politikens svårigheter. Men Geena Davis är stel, tempot saknas och den sakpolitiska agendans alla krav är än så länge långt borta. Rolig tanke med kvinnlig president - det är inte osannolikt framöver på riktigt - men synd att skildringen inte ter sig mer "äkta".

2006-01-10 12:36:34
Lindgren svarar. Idag publiceras svaret från Anne-Marie Lindgren, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Idé och tendens, på min artikel igår på Europaportalen. Ett svar av undertecknad är på gång.

Läs Anne-Marie Lindgrens svar här - >

2006-01-09 11:51:44
I Europaportalen: "Europeiska sociala modellen är problemet." Idag inleder Europaportalen årets verksamhet med en längre artikel av undertecknad. Anne-Marie Lindgren på s-tankesmedjan Idé och tendens ska vara motdebattör och kommer med sin replik framöver.

Läs artikeln här - >

2006-01-09 11:47:03
LNB: "Ökad välfärd borde inte skrämma." Liberala Nyhetsbyrån recenserar "European Dawn":

"I Sverige har det blivit tydligt för allt fler allt oftare att höga skatter inte är någon garanti för bra skola, vård när man behöver det eller trygghet på ålderns höst. Av debattboken European Dawn - After the Social Model av Timbros Johnny Munkhammar framgår att stora delar av Europa brottas med samma problem. Har man valt offentliga monopol som modell för välfärdstjänster så får man en Trabant, inte en BMW, konstaterar han. Inte nog med det, de offentliga systemen gör mer skada än nytta enligt boken eftersom de höga skatter som måste tas ut för att leva upp till alla åtaganden skadar tillväxten i ekonomin och leder till att många tvingas gå på bidrag istället för att arbeta.

European Dawn ... slår fast att receptet för framgång är enkelt. Minska den offentliga sfären och sänk skatterna rejält för att frigöra både produktivitet och konsumtionsutrymme vilket gör att de nya och bättre privata välfärdslösningarna blir tillgängliga för alla.

Men, kan man invända, systemskifte skrämmer fler än det lockar. Det är ju därför som moderaterna har modererats under Fredrik Reinfeldts ledning. Förvisso, men trenden i såväl Sverige som andra europeiska länder går sakta i den riktning Johnny Munkhammar pekar ut. Bokens förtjänst är att med argument, exempel och statistik visa att det inte är en så skrämmande utveckling som det ofta framställs som, utan tvärtom något som skulle gagna vanliga människor som idag undrar vart alla skattepengar tar vägen."


Läs artikeln (här publicerad i Gotlands Tidningar) - >

2006-01-09 11:05:24
Kommentarer till kommentatorerna. De senaste dagarna har olika typer av kommentarer till ett par av mina olika debattinlägg presenterats. De förtjänar, av varierande skäl, ytterligare kommentarer från mig.

Samtidigt som en känd bloggare frågar om undertecknad är en "evig optimist" påstår en annan att min verksamhet är "smutskastning" - apropå intervjun i The Guardian. Den sistnämnde presenterar sig som ett "barn av välfärdsstaten", något som inte direkt stärker dess ställning i mina ögon. Han anser att min kritik av den stora statens effekter - som bidragsberoende, arbetslöshet, låg tillväxt och sämre välfärd - är att vara "emot Sverige". Förutom att det är minst sagt förmätet att se socialism som synonymt med Sverige är det att vara extremt dåligt påläst. Jag har sagt och skrivit otaliga gånger att min kritik mot hans samhällsmodell är till för att göra Sverige - och Europa - bättre. Och det vill man bara om man i grunden gillar landet. Min motfråga är naturlig: vad har vänstern emot Sverige, som helst döljer problemen - för att behålla makten - med följd att de inte kan lösas och landet aldrig kan bli bättre?

Tidningen Nyliberalen, denna breda kyrka, har i senaste numret recenserat min bok "Sagan om välfärdens återkomst". Recensenten Evelina Lorentzon refererar boken korrekt och har en synpunkt på en rubrik. I sista stycket frågas vilken målgruppen för boken egentligen är och kritiseras att den inte bemöter motargument. På den sista punkten är jag uppriktigt förvånad. Jag anser att hela boken är ägnad att - med fakta, inte ideologi - besvara alla argument för den stora staten. Vilket motargument tas inte upp? Målgrupp då. Ja, när hela det politiska spektrumet sluter upp till stöd för den stora staten behövs en röst som säger något annat. Den första målgruppen blir de reformvänliga som behöver en annan riktning och starka argument. Den andra är tvivlare som söker förklaringar. Av ca 45 föreläsningar om boken kan jag säga att dessa grupper uppskattar den mest.

Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare på Ratio, tog upp tråden på sin blogg från min kommentar på SvD:s ledarsida om att man bör få välja ersättningsnivå i socialföräkringarna (och även välja att försäkra sig privat istället för hos Försäkringskassan). Han gör en intressant ansats till konsekvensanalys, som han beskriver som en tentamensfråga i offentlig ekonomi (troligen långt bortom min kompetens). Bergh tar dagens system som utgångspunkt och undrar hur vi för det första lämnar detta och för det andra mer precist hur det nya ska se ut. Reformstrategier kan förvisso diskuteras, och den svenska pensionseformern kan vara en förebild, men fråga två är möjligen mer central. Ska nivån på premien följa ett snitt eller den individuella risken? Inom det offentliga systemet, vill jag tillägga. De som går till en privat marknad ska naturligtvis kunna välja fritt i det utbudet, där det lär uppstå både individuella- och grupplösningar. I det offentliga systemet kan jag se poängen med att inte högriskgruppen står för alla kostnader själv. Samtidigt bör det finnas ett incitament att inte ställa till livet och andra får ta alla konsekvenser. Möjligen bör det offentliga systemet - för dem som väljer det - vara en blandning, men där ersättningsnivån ändå har en konstant marginaleffekt. Denna diskussion är spännande, och är ett tecken på idéns styrka och vikten av reformer som gör det möjligt att välja bort staten.

2006-01-05 10:40:35
Interviewed in The Guardian. The Guardian today has an article about Swedish growth, employment and social conditions. The next EU summit will partly discuss the Nordic societies as a European role model. I am interviewed, and the article gives a vastly more true image of Sweden than the infamous editorial in the same paper by Ms Toynbee that described Sweden as a paradise, and which I replied to.

Read the article here - >

2006-01-05 10:28:23
Towards the Tipping Point? The web page providing more information bout my book "European Dawn" had some 2500 visitors during its first two months (including all the holidays). In my view a reasonably good start to spread the message of radical reform, before a year of most likely even more intense debates about the future of prosperity and jobs in Europe.

2006-01-05 10:25:31
Finally a True Word:

"Because it weighs on salaries, the financing of our social welfare works against job creation."

French President Jaqcues Chirac in his New Year address, on high taxes creating unemployment.

2006-01-04 13:56:13
Economic Freedom Increasing Globally. Today, the 2006 edition of the Index of Economic Freedom (Heritage Foundation and Wall Street Journal) was released. The countries are measured against a list of 50 variables in 10 categories. There is a strong correlation between a high score in the index - or a big improvement of the position - and economic growth.

Last year was very good for economic freedom in the world. Of the 157 countries analysed in the index, economic freedom increased in 99. Europe and North America are on a steady course in the direction of more freedom, but the perhaps most positive piece of news is that no region has seen a stronger development of economic freedom than Sub-Saharan Africa.

In the EU, a whole 18 countries of the 25 members increased their economic freedom in the last year. My own country, Sweden, went in the other direction and decreased the economic freedom. When most other countries improve, we get the poorest score in six years time.

2006-01-04 11:11:08
Downing Street From the Inside. The media spinners at 10 Downing Street have produced an "exclusive insight" into the working life of Mr Blair. It is probably positive from a PR perspective to show the hectic role of the PM and the personal sides of Mr Blair. Not least to meet the charm of Mr Cameron, which seems to have caught the public opinion. But it is always interesting to get an insight, though edited, into what top politics today demand. In this short film, one thing that is quite clear is the demand on political leaders to be able to adapt swiftly to sudden events and changed conditions.

Watch the film - >

2006-01-04 10:46:21
In the Right Place. Finally, my good friend and former colleague, Fredrik Segerfeldt, is now my colleague again. Today, he started working at Timbro and this is really the right place for him. Of course a well educated and refined person - for example author of "Water for Sale" (Cato Institute). But also jokingly known as "Angry Fredrik" because of his passion for freedom and resentment of oppression and collectivism. And a funny guy. A very welcome strengthening of the good forces indeed!

2006-01-04 10:41:02
I SvD: Gärna 100 procents ersättningsnivå. På ledarsidan i dagens Svenska Dagbladet skriver undertecknad om förra årets stora inrikespolitiska debatt om ersättningsnivåer. Min enkla fråga är varför alla partier diskuterar en enda ersättningsnivå, lika för alla. Borde man inte själv få välja nivå och därmed betala den premie som följer på nivån? Då skulle detta inte vara en politisk debatt. Varken Pär Nuder eller Anders Borg skulle bestämma över Svenssons privatekonomi. Än bättre vore om man hade rätt att försäkra sig var man vill, lika väl hos If eller Trygg-Hansa som Försäkringskassan. Valfrihet och konkurrens skulle ge ett bredare utbud till bättre priser.

Läs kommentaren här - >

2006-01-03 13:05:42
Låt användaren betala. Nu har systemet med trängselavgifter vid en gräns runt Stockholm tagits i bruk. Media bevakar igångsättandet - Aftonbladet har en egen TullO - och mångas förvirring är stor. Detta avses vara ett försök, som ska utvärderas genom en folkomröstning i september. Att det är ett försök är idiotiskt: skulle väljarna verkligen rösta bort ett system som har införts till en kostnad för dem på miljarder kronor?

Systemet i sig har också nackdelar. Eftersom de vägar som avgiftsbeläggs är offentligt ägda kommer intäkterna att gå till den offentliga budgeten. Med andra ord kan det vara korrekt att beskriva avgiften som en extra skatt, eftersom den inte alls behöver gå till utökad infrastruktur där sådan skulle kunna behövas. Finansminister Pär Nuder har redan varit ute och talat lystet om dessa ökade intäkter.

Men. I princip är det mycket bra att de som använder något är de som betalar, som jag fick tillfälle i fredags att nämna på P4. Ju större efterfrågan är på ett håll, desto större intäkter där. Och desto större resurser att utöka utbudet, i detta fall vägar. Hade vägarna varit ägda av privata företag skulle intäkterna kunna gå rakt till just detta och inte till en massa annat. Då skulle trängseln verkligen kunna försvinna.

Tyvärr ligger denna princip långt ifrån dagens praktik, men skulle möjligen kunna vara ett steg på vägen. I så fall borde liknande stag tas också inom övriga områden som det offentliga idag omfattar. På sätt och vis blir det därmed i sak underligt att vänstern är för, medan de borgerliga är emot.

2006-01-03 10:10:09
Economic Warfare. In the middle of the winter, Russia turns off its gas exports to Ukraine after it declined to pay a quadrupling of the prices. This has also affected the rest of Europe. And since Ukraine actually imports more gas from Turkmenistan than Russia - and Russia is doing what it can to have Turkmenistan to cut theirs too - what we see is a political conflict. And of course things like this were to be expected following the election in Ukraine that made Yuchenko the President. Putin did what he could to have his authoritarian opponent re-elected.

Of course one big part of the problem here are the Russian policies, which are based on a classic power play founded on fear. It is the logical consequence of the nationalist rhetoric of Putin and his increasingly authoritarian government. But the main problem is the fact that business has been mixed, not with pleasure, but with the state. Had Gazprom been a private company, this would never have happened. Then, the Russian government would not have the power over the gas. Now it does, and it is a part of the resources they can use to pursue their policies.

Trade of goods and services between countries is in every way a great thing. It brings prosperity by specialisation and makes military conflicts more unlikely. But it is a different thing when citizens and companies in various countries are dependent on the state energy of another country. Then it becomes politics and is a weapon that can be used instead of military means. In this political perspective, this may be another reason for governments in Western Europe to allow for the construction of new nuclear power production.

<-- Home
RSS 2.0