Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:09:25

2012-01-30 08:53:06
Veckan som gick. I måndags kväll blev jag således akut inlagd på Karolinska. Fysiken klarade inte behandlingen veckan före, visade det sig. Tvärtopp - och det tog ett tag att vända. Nu är allt på spår igen, men alla veckans aktiviteter fick ställas in. Och det var ju en händelsrik vecka.

Jag lyssnade på Obamas State of the Union-tal. Ofta är dessa tal om inte annat retoriska upplevelser - inte så detta. Det här var det sämsta jag har sett i denna genre. Första kvarten ägnades åt att tala om varför man ska subventionera amerikanska företag som för tillbaka produktion till USA. Ren protektionism. Mycket av resten handlade om att allt står bra till i ekonomin och inte så mycket behöver göras. Så bereder man inte vägen för svåra beslut - som kommer att krävas, inte minst med statsskuld och underskott i jätteformat.

Och Socialdemokraterna fick en ny partiledare i form av Stefan Löfvén. Jag träffade honom en del i samband med eurokampanjen och tycker genuint bra om honom. Många socialdemokrater är uppblåsta och föraktfulla - inte han. Att han sedan tar över i en svår situation är ingen överdrift. Hans tal handlade om två saker: partiet och olika samhällsproblem. Befriande frånvaro av påhopp på andra. Ska bli spännande att följa.

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, lanserade en Kommission för jämlik vård, där jag är ledamot. Ilija Batljan är ordförande. Ska bli ett intressant arbete i en viktig fråga.

I veckan kom också några nya analyser där Sverige kommer ut väl. Ernst & Young har ett s k Globalization Index, av vilket det framgår att Sverige är världens femte mest globaliserade land. Otvivelaktigt en orsak till framgångar.

Med anledning av en ny bok skriver Magnus Henrekson och Andreas Bergh idag om orsakerna till att det går bra för Sverige. De pekar på låg inflation, minskade offentliga utgifter, öppenhet och konkurrenskraft - en följd av reformer under 20 år. Lätt att instämma - och viktigt att betona att vi bör fortsätta reformera, inte rulla tillbaka.

2012-01-24 18:16:48
Seminarium om frizoner. Idag genomfördes således det seminarium i Riksdagen om ekonomiska frizoner som jag stod som värd och arrangör för. Detta dock i min frånvaro, tyvärr, som följd av hastigt påkomna hälsofrågor. Min kollega Henrik von Sydow kunde dock ta min roll på seminariet, som tydligen blev både välbesökt och kunskapsfördjupande. Här följer en liten innehållslig resumé av min politiske sekreterare Johan Andréasson, som därtill hade stått för mycket av det praktiska arrangerandet.

"Nystartzoner är ett av regeringens initiativ för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden. Zonerna skulle inrättas i områden med utbrett utanförskap, där exempelvis sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella genomsnittet. Regeringen tillsatte en utredning under första halvan av 2011 som ska presentera sina slutsatser efter sommaren 2012.

Utgångspunkten för den svenska reformen är skattemässiga lättnader. Nedsättningar av bolagsskatten, sociala avgifter samt fastighetsavgiften är möjliga vägar att gå. Direktivet ger dock utredaren möjlighet att föreslår ytterligare åtgärder om det behövs för att få zonerna att ge avsedd effekt.

Huvudtalare på seminariet var Mark Prisk, biträdande näringsminister i den brittiska regeringen som ansvarar för deras arbete med Enterprise zones. Han arbetade dessutom i fastighetsbranschen i östra London under 80-talet när Thatcherregeringen startade upp de första brittiska frizonerna.

Mark Prisk delade med sig av de brittiska erfarenheterna och framförallt var det huvudsakligen två budskap han ville skicka med till arbetet med nystartzoner.

Vem väljer? Under 80-talet så bestämde den brittiska regeringen var zonerna skulle ligga medan dagens reformer bygger på dialog och diskussion med lokala företrädare som är delaktiga i utformandet av zonerna. Mark Prisk menade att den senare metoden skapar bättre folklig förankring men gör det också troligare att zonerna faktiskt hamnar rätt då de i större utsträckning anpassas väl efter de lokala förhållandena.

Vilka problem vill vi lösa? De svenska nystartzonerna är tänkta fokusera på förbättrad integrationen genom att skapa fler arbeten och ge utrymme för ökat företagande. Mark Prisk menade att det kunna finnas en viss målkonflikt mellan fler jobb och nya företag på kort sikt då det kan ett tar på år innan nystartade företag börjar anställa. Därför behöver satsningar väl balanseras mellan dessa två faktorer, dels ge utrymme för nya företag men också fokusera på att förbättra möjligheterna för redan befintliga företag att växa eftersom det skulle ge en snabbare sysselsättningseffekt.

Nystartzoner kan vara ett viktigt verktyg för att bekämpa utanförskapet men då måste de utformas klokt och vi måste lära av de internationella erfarenheterna. Den brittiska regeringen har kommit långt och bör även i framtiden vara en källa av inspiration och lärdom för att se hur även vi i Sverige ska lyckas med nystartzonerna."

2012-01-18 12:27:11
Förklarligt förvirrande. För den som inte ägnar mycket av sin tid åt politik måste partiledardebatter som dagens vara förvirrande på många punkter. Framför allt beroende på vilka ämnen som tas upp, hur konflikterna beskrivs och att så många påståenden står emot varandra.

De ämnen som tas upp är inte alltid de som är viktigast för samhällsutvecklingen. Nej, det som ofta fokuseras är det som råkar vara aktuellt, som har kommit på agendan. Det må vara barnfattigdom eller äldrevård. Det intressanta är att de politiker som bara fokuserar på det aktuella glömmer det lika fort. Eller var det någon som hörde något om barnfattigdom idag?

Eller konfliktlinjerna. Socialdemokraterna ställer en lång rad s k investeringar - i utbildning, infrastruktur, bostäder, m m - som alternativ jobbpolitik mot regeringens. Låt vara att mycket inte är finansierat. Men sanningen är ju att regeringens budget också satsar på detta. Skillnaden är att regeringen satsar utan skattehöjningar på arbete.

Självklart leder många investeringar i utbildning till välstånd och jobb - men oftast på lång sikt. Bryr vi oss om utvecklingen även de närmaste decennierna är annat också viktigt, som lönsamhet för arbete, kostnader att anställa, enkelhet att driva företag. Det vet förstås även många socialdemokrater, men väljer att ignorera.

Se där några exempel på att debatter som denna kan bli lite konstlade och förvirrande. Ämnen och konflikter följer parti- och medielogik, och det blir ofta så. Men långsiktig och agendasättande framgång nås av dem som uthålligt bryter mot det kortsiktiga och fokuserar det verkligt viktiga.

2012-01-12 10:29:07
Att citera Bastiat - och uppfattningar om välfärd. I Dala-Demokraten har en rad artiklar utgett sig för att "granska" det de kallar nyliberalism och dess förekomst i svenska partier. Deras mest konkreta belägg för att sådan finns är att undertecknad "helt öppet citerar" den franske 1700-talsfilosofen och ekonomen Frédéric Bastiat.

Nu erkänner jag gärna att jag öppet citerar Bastiat och anser att han var en stor tänkare och pedagog. Och detta helt öppet, inte i skymundan, om det nu finns de som citerar på det viset. Att döma av den grupp på Facebook för alla som gärna citerar Bastiat, som nu har startats, förefaller jag inte vara ensam.

Idag fortsatte granskningen efter viss kritik (ännu ej på nätet). Där utvecklas mitt citerande av Bastiat till att innebära att jag "förkastar en stark välfärdsstat". En sökning på nätet hade visat granskarna ett antal böcker, rapporter, tal och artiklar i ämnet välfärd med mig som avsändare. Det hade gett lite bättre underlag för att beskriva min syn på välfärd.

Inte långt före jul höll jag ett anförande i Riksdagen om "världens bästa välfärdssamhälle". Det är ett annat samhälle än socialisterna vill ha - och med bättre välfärd. Vågar man hoppas att granskarna tar till sig något av detta i sitt fortsatta arbete?

2012-01-09 12:03:00
Two Weeks in Kenya Make a Hard Man Humble... Över jul och nyår var undertecknad i Kenya med familjen. Ren semester, med safari, sol och bad. Men vi såg också mycket av landet, fick många intryck och hade intressanta samtal.

Besökaren möter ett färgstarkt land, med närvarande kultur, vacker miljö och vänliga människor. Men landet är inte fritt från motsättningar, vilket upploppen efter valet 2007 tydliugt visade. Årets val blir ett eldprov.

Livet som kenyan är ingen dans. Hårt fysiskt arbete i intensiv värme. Betydande risk för sjukdomar och otillräcklig vård. Ett gammeldags stamsamhälle som sätter tydliga gränser för valfriheten i livet.

Att många lever under knappa förhållanden är slående. Ändå har Kenya haft god tillväxt en längre tid och landet är ett centrum för handel i Afrika. Institutionerna lämnar dock mycket att önska. Korruptionen är omfattande.

Förhoppningsvis öppnas och moderniseras landet än mer genom den globalisering och tillväxt som trots allt märks.Dagens fångst (infångad med hjälp av cyklop och harpun)......blir till en fantastisk fisk- och skaldjurstallrikEn kenyansk familj i söndagskläder på promenad på stranden en ledig dag (av få)Street-food, i ordets mest bokstavliga bemärkelsePå safari, med blicken ut över savannens vidderEn av många elefanter i den stora nationalparken Tsavo

2012-01-07 20:57:52
"En bättre julklapp är svår att hitta." Dagens före julafton skrev Johan Ingerö en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida om min barnbok - som kan beställas på t ex Adlibris eller Bokus. Artikeln är intressant och det gläder mig att han inte minst påpekar att boken "får barn att tänka".

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0