Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:53:03

2010-02-27 09:54:51
In TIME Magazine. I am interviewed in TIME Magazine, in an article about the fact that Greek politicians - as well as some politicians in other countries - are very creative in blaming everything but economic mismanagement for their crisis.

Read the article here - >

2010-02-26 09:22:49
"Ekonomisk frihet ger ekonomisk aktivitet." På vår artikel om hur ekonomiska frizoner kan minska utanförskapet i förorter replikerade Anna Johansson (s) och Anna Hedman (s). Idag publiceras vår slutreplik i ämnet. I kort sammanfattning kan man säga att deras svar var seriöst men tunt och byggde på minst ett rejält faktafel - samt helt i avsaknad av egna lösningar på problemet.

2010-02-25 20:21:35
Not Even a Poor Joke. The deputy prime minister of Greece has fended off criticism from Germany for Greece′s economic problems by blaming them on the Nazi occupation during World War II. This is as astonishing as it is appalling. First, Greece′s problems are home-made, after the war. Second, today′s Germany cannot be accused for what the Nazi′s did. No country has done more than Germany to transform itself and repay what was done during that time. Third, Germany′s wealth today is certainly not coming from what was done during the war. Germany was more devastated than probably any European country. Their success is a result of the free-market policies launched by Ludwig Eerhard after the war, known as Wirtschaftswunder. Greece is certainly not improving its reputation.

2010-02-24 08:57:31
Hökmark om Sahlins haveri. Mona Sahlin har som bekant argumenterat längs två oförenliga spår: Å ena sidan kritiserat regeringen för oförsiktighet med statsfinanserna, som hon säger har skapat budgetunderskott. Å andra sidan förordat en mycket mer expansiv politik mot krisen - med högre a-kassa, stöd till SAAB, etc - som skulle ha gett betydligt större budgetunderskott.

Nu visar det sig dessutom att Sverige är ett av de länder i EU som har allra minst underskott. Samtidigt har de länder, som Spanien och Storbritannien, som hon använde som exempel Sverige skulle följa efter, störst underskott. Detta tynger dessutom deras återhämtning genom högre räntor.

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark går igenom vad Sahlin har sagt, och utfallet i de olika länderna, i en läsvärd artikel här.

2010-02-22 09:42:45
Sista Ny Start för Europa-rapporten: Europa och ägandet. Idag presenteras den sista rapporten inom ramen för projektet Ny Start för Europa, som jag har lett. Det har syftat till att utveckla nya idéer om hur vi kan komma starkare ur recessionen, och finansierats av Lindmanfonden.

Rapporten heter "Europa och ägandet". Johanna Möllerström redovisar hur forskningen - inom flera skilda teoretiska fält - ger tydliga belägg för att privat ägande är viktigt för välståndet.

Rapporten innehåller också konkreta råd till beslutsfattare om hur ägandet kan stärkas. Johanna är civilekonom från handelshögskolan i Stockholm och forskar idag i nationalekonomi vid Harvard University i USA.

Tillsammans med samtliga rapportförfattare har jag skrivit en längre artikel som sammanfattar projektets viktigaste slutsatser, i Svensk Tidskrift. Läs här.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

2010-02-22 09:12:00
Den vänstern, den vänstern... Man förleds lätt av det överilade språkbruket ("stukad i intellektet") att tro att vänsterns olika debattinlägg aldrig har ett innehåll. Det har kommit en del synpunkter på artikeln i GP om ekonomiska frizoner, varav denna är ett exempel. Skrapar man bort invektiven finner man någon sorts underliggande tanke.

Emil Boberg (v) påpekar således att de människor som bor i förorter och plågas av stort utanförskap inte har samma möjligheter som andra. Just det. Och forskningen är tämligen entydig om vad som står i vägen - regleringar på företag och arbetsmarknad samt höga skatter på arbete. Ska vi ringa Einstein och fråga vad man då bör göra för att de ska få bättre möjligheter? Ta bort hindren, behålla dem eller införa fler?

2010-02-21 19:38:18
Målsnöret närmar sig! De senaste veckorna har onekligen varit mediokra. Varje dag strålning, vilket har haft sina effekter. Personalen har informerat om att det är en av de tuffaste strålbehandlingarna. Knappt kunnat prata, inte kunnat äta. Mat via en manick i näsan. Och trött. Detta till trots har omständigheterna fogat det så att jag har stått för en del extern kommunikation. En lustig tillfällighet. Hur som helst är det måttligt kul - men nu är målet nära. På tisdag är sista strålningen (om inget oförutsett inträffar). Sedan tar det cirka två veckor att bli av med bieffekterna. Efter det hoppas jag vara och förefalla någorlunda normal - eller i vart fall som före behandlingen. Man ser nästan mer fram emot det än våren...

2010-02-21 09:31:09
"Frizoner i förorterna knäcker utanförskapet." Idag skriver jag i Göteborgs-Posten tillsammans med Henrik Nilsson, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg (m), som motionerade om att ekonomiska frizoner bör utredas. Detta har nu Göteborgs kommunfullmäktige bifallit som en hemställan till regeringen. Vi argumenterar med stöd i ny forskning för ekonomiska frizoner i förorter med stora problem med utanförskap.

Läs artikeln här - >

2010-02-20 08:23:20
I SvD: Partierna bör dra lärdom av USA. Idag skriver jag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om hur partierna och medborgarna utser sina företrädare.

Läs artikeln här - >

2010-02-18 09:54:52
"Ska tyskarna jobba till 69 för att grekerna ska kunna sluta jobba vid 63?" På min och Jesper Katz artikel, som argumenterade emot en bail-out av Grekland, replikerade de socialdemokratiska riksdagsledamoten Nikos Papadopoulos, läs här. Vi svarar idag, inte utan skärpa, och med konkreta exempel, här.

2010-02-17 20:35:40
Global Top Think-Tanks. Some two weeks ago, the University of Pennsylvania released its annual ranking of the best think-tanks in the world. I am happy to have co-operated quite closely with a number of them, such as Cato Institute and the Heritage Foundation in the US, and New Economic School-Georgia, Lithuanian Free-Market Institute and Timbro in Europe.

Read the entire report here (pdf) - >

2010-02-16 16:31:00
Europe′s Top Issue Right Now. Wise words in today′s Financial Times by former ECB Chief Economist Otmar Issing. It would be a disaster for the EU and the euro if there would be a bail-out of Greece.

2010-02-16 16:29:29
AB-replik i AB. Nu är således repliken på Mats Einarsson (v) om vänsterns extremism publicerad.

Läs här - >

2010-02-15 09:17:31
I Sunt Förnuft. I senaste numret av Skattebetalarnas Förenings gedigna tidning Sunt Förnuft är jag intervjuad på fyra sidor (ej på nätet). Vi talar om värderingar, finanskris, frihet, reformer - och skatter.

2010-02-13 11:15:46
Einarsson lyckas inte dölja extremismen. Mats Einarsson (v) hade en replikvår artikel i Aftonbladet i torsdags. Ännu har vårt svar på den inte publicerats, och jag vet inte om det kommer att ske, så det följer här:

Vilken lättnad det hade varit för Sverige om Mats Einarsson (v) hade haft rätt i att vi överdrev Vänsterpartiets extremism! Tyvärr ger han inga belägg för detta, utan ägnar sig åt att försöka dölja partiets ståndpunkter.

Vänsterpartiet har hållits utanför alla regeringar. Ingen statsminister har ansett partiet rumsrent nog att ta regeringsansvar. Mona Sahlin vill däremot låta partiet utgöra en del av regeringen, med bland andra Lars Ohly som minister.

I det nu gällande partiprogrammet står inte bara det Mats Einarsson nämner, som högre skatter. Där krävs också avskaffande av "ägandet av produktionsmedlen, såväl det samhälleliga som det privata", vilket ska ersättas av "gemensam förvaltning och gemensamma resurser".

Alla företagare blir av med sina företag och staten tar över. Politiker ska styra vad som ska produceras och för vem. Det kallas planekonomi och har prövats i en rad länder. Av dagens länder är det Kuba och Nordkorea som har gått längst på den vägen.

Intressant nog försvarar Einarsson partiets totalitära demokratisyn. Enligt denna ska sådant som vi idag bestämmer själva styras av politiker genom offentliga beslut. De ska börja med att ta över våra inkomster och företag, men fortsätta med livet i övrigt. Det är extrem politik.

Einarsson framhåller att de i sitt partiprogram har formulerat ett "principiellt och otvetydigt försvar för demokratin". Hur kan det då komma sig att partiets historia av stöd till kommunistdiktatorer fortsätter idag, där vänsterns företrädare hyllar bland andra Castro och Chavez?

Vänsterpartiet är ett litet parti. Därför får vi inte planekonomi även om Lars Ohly blir minister i en rödgrön regering. Men det är ett anständighetskrav att svenska folket får veta före valet var extremismen lär få mest genomslag.

Vilka ministerposter kan bli aktuella för vänsterpartister, Mona Sahlin?

2010-02-09 09:40:37
Statliga ingrepp har inte dämpat krisen. Härom dagen publicerade Sydsvenskan en debattartikel av undertecknad och Nima Sanandaji. Vi framhåller att hälften av världens stora ekonomier har minskat sin ekonomiska frihet som svar på krisen, främst genom ökade offentliga utgifter. Men det går inte att utläsa några som helst positiva effekter av detta. Sverige, däremot, har ökat sin ekonomiska frihet och har idag ett av de minsta budgetunderskotten i Europa. Och vi hämtar oss väl. En bättre väg att gå.

Läs artikeln här - >

2010-02-09 09:13:17
Vänsterns undermåliga försvar. Vänstern har fortsatt blogga kritiskt om gårdagens debattartikel. Sin vana trogen drar de till med många invektiv men mycket lite i substans. Men den som letar skall finna och jag hittar ett genomgående drag, som detta inlägg kan anses vara representativt för. De framhåller att Högern för nära 100 år sedan var emot bland annat allmän rösträtt, men erkänner ärligt att det är inte dagens moderater. Men det vi citerar i debattartikeln är dagens partiprogram för Vänsterpartiet och citaten av Ohly är högst några år gamla. Innebär detta att vänstern tar avstånd från det aktuella partiprogrammet - eller bara försöker luras?

2010-02-08 10:41:00
Vilka ministerposter vill du ge vänstern, Mona Sahlin? Vänsterpartiet är ett extremistiskt parti och har blivit mer så på senare år. Privat ägande och marknadsekonomi ska avskaffas, enligt partiprogrammet. Ändå vill Mona Sahlin ta in dem i regeringen, något Erlander, Palme, Carlsson och Persson aldrig kunde tänka sig. Ett anständighetskrav är därför att hon före valet preciserar vilka ministerposter som kan bli aktuella för vänsterpartister. Om detta skriver jag och kollegor från de andra Allianspartierna, samt Föreningen för upplysning om kommunismen, i dagens Aftonbladet.

Uppdatering: Bland det 15-tal bloggkommentarer till artikeln jag har sett fokuserar de kritiska på liknelsen med Nordkorea. Kanske skulle vi inte ha haft med den bisatsen. Men om man avskaffar privat ägande och marknadsekonomi - som är Vänsterpartiets vision - får man samma ekonomiska system som där. Det är väl både uppenbart och självklart?

Uppdatering 2: Idag hade Fokus nättidning makthavare.se en genomgång av vilka de ledande politiska tjänstemännen i en s-v-mp-regering skulle kunna bli. Åskådliggör än tydligare hur regeringsmakten skulle komma att utövas i betydande grad av personer från Vänsterpartiet.

Läs artikeln här - >

2010-02-06 11:15:41
Två lästips. Igår i Svenska Dagbladet skrev Hans Dahlgren på Vårdföretagarna om sjukfrånvaron i vården. En intressant del var att sjukfrånvaron är 33 procent högre i offentlig vård än i privat. Kan det beropå att vinstintresset i de privata vårdföretagen sliter ut personalen...?

Idag i Expressen skriver Sakine Madon om hur Utbildningsradion, UR, som finansieras via vår obligatoriska tv-licens, sänder ren vänsterprogaganda.

2010-02-04 10:48:52
Inget EU-stöd till Grekland! Idag skriver jag tillsammans med Jesper Katz att Grekland ska reformera sin ekonomi, inte få EU-stöd i detta läge. Jesper och jag har olika uppfattning om Sverige och euro, men delar de grundläggande ekonomisk-politiska idéerna. Så även i denna fråga.

Läs artikeln här - >

2010-02-04 09:39:24
Inbjudan: Våra idéer. Välkommen till det avslutande seminariet för projektet Ny Start för Europa! Alla rapporter med kreativa idéer för hur vi ska komma starkare ur recessionen presenteras.

Läs mer om tid, plats och upplägg här.

2010-02-04 09:25:54
M-blogg? Något som heter Politometern mäter bloggars inflytande, utifrån hur många som har länkat till dem. De tittar dock bara på partipolitiska bloggar, och för första gången - såvitt jag vet - räknas denna blogg in där, bland M-bloggar. Den är på plats 13 av 191. Vad partisekreterare Schlingmann ska säga om att detta betraktas som en moderat blogg? Äsch, han är ju bara på plats 23...

2010-02-03 21:56:45
Floskelbingo. Här är en artikel där man inte kan läsa en enda mening utan att ropa "bingo" om man kör nämnda spel. Ylva Johansson (s) deltar i Trygg-Hansas debatt på Newsmill om sjukvården. Här är ingredienserna:

1. Problemet som diskuteras finns inte
2. Motståndarna är onda
3. Vi står för rättvisa, solidaritet, jämlikhet, hållbarhet, etc
4. Vår enkla lösning som alla vinner på

Läs artikeln här - >

2010-02-03 15:27:14
Photo From a Highway in Minnesota.

2010-02-03 15:20:09
Hälften kvar! Nej, det handlar inte om skatter (jag anser att man ska ha långt mer än hälften kvar efter skatt). Det handlar om att hälften av all strålning mot cancer är avklarad. Nu är det bara resten kvar, som man säger.

Jag vill inte vara den som klagar. Det finns gott om människor som har det rejält mycket värre än man själv. Men cancerbehandling är bra enformigt och långtråkigt. Och cancer i sig är förvisso inte helt kul.

Det tar en väldig tid med dagliga behandlingar, och med tilltagande biverkningar. Mot dessa får man förvisso en lång rad medikamenter, som säker lindrar det mesta. Och biverkningar och enformighet kan man gärna ta, så länge behandlingen lyckas.

2010-02-02 13:00:19
Iceland - Still There. I spent this week-end in Iceland with my family - a break from radiation treatments. After the financial crisis, one could almost expect the place to have gone under. But on the surface it is very much like it was before. Quite expensive, good infrastructure, new cars, new houses and lots of people in the restaurants. Even a substantial drop in GDP, like that in Iceland, does not erase many years of success. The road will continue to be bumpy, however, but one way or another, they will have to pay their debts.

2010-02-02 12:21:03
100 000 jobb. Statsminister Fredrik Reinfeldt påstod som bekant att det idag är 100 000 fler i arbete nu än vid regeringsskiftet - trots finanskrisen. Detta visade sig bygga på ett faktafel från Finansdepartementet, vilket oppositionen glatt utnyttjar.

Antalet i arbete är idag 12 000 högre än när socialdemokraterna lämnade. Mer här. I dessa stora tal är det marginellt, så man kan säga att det är ungefär samma nu som då. Men är inte det en anmärkningsvärd framgång? Lika många i arbete i lågkonjunkturens botten som socialdemokraterna åstadkom på toppen av högkonjunkturen.

Nu återstår att genomföra fler reformer som gör att uppgången åtföljs av många nya jobb, så alla tidigare rekord kan passeras.

2010-02-02 09:31:15
Fler om Lindsö. Fredrik Segerfeldt och Peter Wolodarski har nu också skrivit om Ebba Lindsö och hennes bok, med budskap som är identiska med mitt, fast i andra ord. Läs här och här.

<-- Home
RSS 2.0