Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:38:24

2006-03-31 13:05:57
Has the Dawn Begun Already...? When millions of people demonstrate in Paris against a slight de-regulation of the labour market, perhaps optimism about substantial reform is not the first sentiment that comes up. And indeed a common question when I speak about the social model as the problem and the need for reform, people ask how I can believe so strongly that reform will come. There are several resons for that; among them the examples of so many successful reformist countries in the world.

But as I glanced at the latest statistics from Eurostat, I noticed that the public expenditure decreased between 2003 and 2004 in 15 of the 25 EU countries. Since that is the core measure of the size of the state, it is a good development indeed. The size of the state, a main feature of the so-called social model, decreases and the space for individuals and companies to create wealth and jobs increases. But of course, whether the trend continues - rather important - is another matter...

Eurostat statistics - >

2006-03-31 12:56:51
Egentligen är det inte så svårt. Var och en av oss har stor efterfrågan på varor och tjänster. Och samhället är fullt av människor som är kapabla att producera sådana. När den som efterfrågar och den som kan producera möts utförs arbete. Ju färre hinder som finns för sådana möten, desto fler jobb.

I dagens samhälle finns en mängd sådana hinder. Det finns hinder som gör produktionen dyrare, som skatter. Det finns de som gör det mindre attrraktivt att ägna sig åt produktion, som höga bidrag när man inte arbetar. Den borgeliga Alliansen fokuserar således på åtgärder för att fler ska vilja arbeta.

I en rapport från Den nya välfärden fokuseras på den andra, smått bortglömda, delen. Sänks skatten på arbete blir det billigare att anställa. Förslaget är att halvera arbetsgivaravgifterna, vilket förutspås ge 150 000 nya jobb. Siffran är mindre relevant än grundtanken: Detta är åtgärder som också behövs för fler nya jobb.

Läs rapporten här (pdf) - >

2006-03-31 10:09:36
Vietnam men inte Vilnius?Brännpunkt den 28/3 kritiserar Anna Hedh och Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), förslaget att EU ska ha strafftullar på skor från t ex Vietnam. De skriver: ?Frihandel gynnar både oss som konsumenter i Sverige och löntagare i världens fattiga länder.? Viktigt och väl formulerat!

Företag ska få producera skor där de anser att förutsättningarna är bäst. Det är ett fritt val för oss konsumenter att hellre köpa skor från Vietnam än t ex Italien. Gör vi det valet kommer italienska skotillverkare att få hitta på annat att göra. Politiker ska inte hindra detta, då hindras konkurrensen och framåtskridandet så att alla förlorar.

Men byt ut skor mot byggnader och Vietnam mot Vilnius. Vem försvarar rätten för personer från t ex våra baltiska grannar att bygga hus åt oss, såsom en skola i Vaxholm? Det betyder också att alla vinner, vi som konsumenter och de som producenter. Och på samma sätt kan en del producenter hos oss behöva ägna sig åt annat.

Hedhs och Westlunds parti, och i synnerhet LO, bekämpar i denna fråga samma fria rörlighet som de försvarar på Brännpunkt. På det viset slår de mot de svagaste, som de kritiserar EU för, och gör oss alla till förlorare. En lika skadlig som pinsam inkonsekvens.

2006-03-30 11:59:00
A Big State With High Taxes = Low Economic Growth.A diagram showing a clear connection between the degree of public spending and economic growth among OECD countries. From a chapter by Martin de Vlieghere in the new book "Beyond the Social Model", where I am also a co-author (Open Europe).

2006-03-30 11:45:39
Snickaren som arkitekt. Snart sagt alla har kommenterat valet av Jan Eliasson som utrikesminister, vilket är ett gott skäl att avstå. Särskilt som det är lätt att instämma i att han är erfaren och kunnig inom utrikespolitik. (Att kompetens är en god egenskap hos ledningen av vilken verksamhet som helst kan tyckas självklart, men verkar likväl ha förbisetts av Persson då den förra utrikesministern utsågs.) Likaså är det lätt att instämma i påpekandet att utnämningen av Eliasson ställer krav på den borgerliga Alliansen att ställa upp en tung och erfaren motkandidat, vilket i dagsläget inte är fallet.

Men en central aspekt av utnämningen har inte diskuterats så mycket, åtminstone som jag har sett. Eliasson är skicklig och erfaren - som diplomat. Men diplomati är en metod, ett verktyg, för att förverkliga en viss politik, inte en politik i sig. Han är en av de skickligaste på att utföra ett uppdrag givet av andra. Snickaren som arbetar efter arkitektens ritningar. Och detta har han gjort för så skilda personer som Olof Palme och Lena Hjelm-Wallen. Andra har bestämt linje, han har utfört. Nu är han den som ska utforma politiken, helst med viss självständighet gentemot statsministern. Det är en helt annan roll, där hans erfarenhet är mindre självklar. Och det är relativt okänt vad Eliasson egentligen står för.

2006-03-29 13:26:44
Småföretagare i protest mot LO:s smutskastningskampanj. LO har lagt ned ytterligare ett par miljoner på en reklamkampanj. Denna syftar till att smutskasta företagare och framställa facket som det enda som står mellan medarbetarna och undergången. Detta är i sak inte bara fördomsfullt utan naturligtvis helt felaktigt. Företag konkurrerar om att få bra medarbetare och måste då erbjuda goda villkor - det är inte fackets förtjänst. Och möjligheten att betala bra handlar inte om en förhandling utan om hur bra det går för företaget. LO exploaterar en historisk lögn om fackets roll för att stärka organisationens makt. Idag protesterar 42 småföretagare mot kampanjen i en debattartikel i Aftonbladet - läs den här.

2006-03-28 15:14:35
Wanted: A Maximus. In the great film "Gladiator", the dying Emperor wants to make General Maximus the next Emperor. He protests, since he wants no such power. The Emperor then points out that it is precisely the reson why it must be him. Someone who wanted the power would find it hard to reintroduce checks and balances and give power back to the senate - the last wish of the Emperor.

In as different countries as Thailand, Belarus and Ukraine, there have now been dramatic elections involving political leaders who more or less abuse power. The Maximus kind of leaders is extremely uncommon. Most want to have the power, keep it and perhaps secure and strengthen it. Not share it or give more power to others, such as the people.

This is precisely why there must be strong restrictions on political power. Individual rights, constitutions, checks and balances, free media, independent courts, etc. We should not have to hope for good politicians who want less power; the system should guarantee that even the most power-hungry politician meets strict limits to what she or he can do.

Sweden is in several ways another country with such problems. The Social Democrats have been in government for 65 of the last 74 years, use public authorities as propaganda machines, give privileges to trade unions so they campaign for their re-election, etc. On top of this one of the most authoritarian power-politicians in Europe, Mr Persson. A shift of government may be good, but in the end what matters is to have a system that puts stricter limits on politicians.

2006-03-28 11:59:39
Replik till LO. För ett par veckor sedan skrev MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad en artikel i GP om Sveriges stora problem med ungdomsarbetslöshet. Bland annat lyfte vi fram nya fakta som visar att Sverige har sjätte högst ungdomsarbetslöshet av EU:s 25 medlemsländer, att den har fördubblats på fem år och att förtidspensionerade under 30 ökar kraftigt. Vi föreslog att personer under 30 ska få arbeta utan skatter och regleringar.

Sedan dess har ungdomsarbetslösheten kommit att uppmärksammas allt mer i debatten. Maud Olofsson har tagit upp den franska regeringens förslag om ungdomskontrakt och Aftonbladet har en artikelserie om den förlorade generationen. Bra att problemet uppmärksammas - nu är det dags att ta upp dess orsaker och föreslå lösningar.

LO-ombudsmannen Anders Nilsson i Göteborg replikerade på vår artikel i GP, läs repliken här. Johan Forssell och jag skrev ett svar, som tyvärr inte har publicerats. Men den typen av ansvarslöst, okunnigt och skamlöst utfall som han stod för måste bemötas. Här kan således vårt svar läsas.

2006-03-28 11:51:11
Laddat. Mitt Timbro Briefing Paper, "Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben", som presenterades för ca en månad sedan, har laddats ned av över 500 personer. Dess slutsatser - att flera länder har lyckats väl, att Sverige har lyckats dåligt, att de som lyckas har lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre ersättningsnivåer - har refererats i ett antal sammanhang. Senast har Svenska Nyhetsbyrån skrivit om det. Viktiga fakta om verkligheten av stor relevans i den ekonomisk-politiska debatten.

2006-03-27 15:14:44
New Book: "Beyond the European Social Model". On the 10th of April, British think-tank Open Europe will present a new, highly relevant and and very thorough book on the need for market-oriented reform in Europe. I will be there, in London, with co-authors. Read more about the book - and have previews of chapters - here.

2006-03-27 15:09:00
Classic Quote of the Day:

"Restriction of production means that the government either forbids or makes more difficult or more expensive the production, transportation or distribution of definite articles, or the application of definite modes of production, transportation or distribution. The authority thus eliminates some of the means available for the satisfaction of human wants. The effect of this interference is that people are prevented from using their knowledge and abilities, their labor and their material means of production in the way in which they would earn the highest returns and satisfy their needs as much as possible. Such interference makes people poorer and less satisfied."

Ludwig von Mises, Human Action (1966). About the effects of the state interfering in the voluntary exchange between people. True then and now. Unfortunately still relevant to point out.

2006-03-27 14:58:52
Pantat. I Östtyskland tilltog propagandan om den egna överlägsenheten och om utlandets (särskilt USA:s) eländighet i takt med att landets problem växte. Bloggen "Bäst i världen" - som förefaller avsedd att vara på allvar - är det troligen mest långtgående exemplet på denna tendens i dagens Sverige. Bland de senare inläggen om det socialdemokratiska landets överlägsenhet finns ett om att Ingvar Kamprad är bland de rikaste i världen och att svenskar pantar burkar mest i världen. Frågan är hur mycket tröst det ger unga svenskar som plågas av EU:s sjätte högsta ungdomsarbetslöshet, de som väntar i månader i vårdköer, de 1,5 miljoner personerna i arbetför ålder som inte får arbeta, etc, etc...

2006-03-26 17:57:27
Back. During my parenthood leave for two weeks, spent with my family at a significantly warmer place than Sweden, a few things were published, that may be worth mentioning:

A summary of my previous speech at the Heritage Foundation, made from a transcript, was published as a main op-ed in the Estonian Business daily Aripaev, read it here.

TCS Daily, the leading European web magazine, published two articles in a series by Tim Worstall, headlined "Krugman vs Munkhammar", comparing my views on Europe with those of Paul Krugman. From a brief glance at them, I seem to come out as the winner... Read the first article here and the second one here.

One week before the EU Summmit, which was partly dedicated to discussions about the Nordic Model, I and colleagues from the other Nordic countries poublished an op-ed in the Wall Street Journal Europe. The message is that other countries can learn from some Nordic reforms, but should avoid the big Nordic state. Read it here (subscribers only).

On the eve of the EU Summit, the second biggest daily in the Netherlands, NRC Handelsblad, published a two-page interview with me about my book and the European Social Model. Read the first part here and the second one here.

2006-03-11 17:31:18
In ALEC: European Economic Nationalism Or Reform? In the latest edition of the Newsletter from American Legislative Exchange Council, I wrote the main article. Read the Newsletter here.


2006-03-11 17:25:54
Social Models... A photo dropped in, showing me and EU Commissioner Peter Mandelson discussing the European Social Model at the reception after the conference where both of us spoke.

2006-03-10 13:24:06
Läs Avlatsindustrin! Politiker ska tvinga företag att "ge något tillbaka till samhället". Debatten domineras av allt mer långtgående krav på att företag ska ägna sig åt sociala frågor. Att i fri konkurrens med andra söka bli bäst på att producera en vara eller tjänst, och skapa vinst, ska inte vara målet. Så lyder en av vår tids starkaste trender.

Kristian Karlsson beskriver denna situation i nya boken "Avlatsindustrin" (Timbro). Han visar varför denna trend, som många företag har tagit till sig, är ett hot mot fri företagsamhet och välstånd. S k etiska fonder är en annan gren av denna s k CSR, Corporate Social Resposibility. Boken är saklig, välgrundad, rolig och kraftfull. Troligen den bästa i sin genre.

På medeltiden kunde man köpa sig fri från synd med avlatsbrev. När dagens företag gör så via CSR erkänner de synd, att de måste "ge tillbaka" något. Det är fullständigt felaktigt; företagen är ju de som redan har gett oss allt. Var skulle annars varor och tjänster ha kommit från? Var skulle jobben ha funnits? Företag är den form som människor använder för att förverkliga idéer och skapa resurser.

Socialisterna misslyckades kapitalt med planekonomin och dess förstatligande av företag. Nu ska företagen ändå bli lydiga verktyg åt stat, politiker och tyckare. Nya tider, nya metoder. Risken är att detta blir ännu ett enormt slöseri och misslyckande. I Kristians bok finns alla de fakta och argument som visar varför företag ska få vara företag. Sällan har så många behövt läsa en enda bok så mycket.Läs mer om (och beställ) boken här - >

2006-03-10 12:09:22
Privatization. The other day, I was interviewed by Dow Jones Newswire about the recent proposal by the Swedish opposition to privatize state-owned companies. I think that it is a principally important and good proposal, thought too cautious. Why should any state-owned companies be exceptions and remain onwed by the state, as they propose? This may well, however, make a somewhat predictible election debate more interesting. The Social Democrats will likely be both traditionally socialist and populist in their rhetoric against this. Read the article here.

2006-03-10 12:01:25
Recension i Management Magazine. På två sidor i Management Magazine recenserar mångårige DN-ledarskribenten Nils-Eric Sandberg min bok. Han beskriver den som en "generalrecension" av västra Europa och anser den vara en "bra genomgång av analys och statistik". Till stor del refererar han flera fakta och argument och associerar till Mancur Olson. Det sistnämnda är mycket relevant; hans verk fanns i mina tankar när jag skrev. I stor utsträckning jag fram nya fakta som belägger hans teorier. Sandberg är, slutligen, orolig för att min bok är för optimistisk, att det inte kommer en gryning för västra Europa. Och visst försöker många politiker göra motsatsen till reformer, men det finns tillräckligt med föregångsexempel, konkurrens och små steg framåt för att tro på en kommande lösning.

2006-03-09 11:53:15
In Financial Times Deutschland: "Das Land der Widersprüche." Yesterday, Financial Times Deutschland published a main Op-Ed by me about the need for radical market-oriented reform in Western Europe. The focus is on the Nordic countries and particularly Sweden that are regarded as countries for the rest of the EU to learn from. My message is that there have been Swedish reforms that may be copied, but also an extremely big state that should be avoided by others at any price.Read the entire article here - >

2006-03-09 11:30:27
I LNB: "Radikala reformer kan rädda ungas framtid." Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel av undertecknad till sina abonnerande dagstidningar. I denna beskrivs hur stort och växande problemet med ungdomsarbetslöshet är, och att lösningen handlar om att ta bort hinder som politiker har skapat:

"?När unga människor gått ur skolan och vill ha ett arbete, ta full del av vuxenvärlden, vill göra en insats då får de veta att de inte är välkomna att de inte behövs. ? Så att ha ett jobb handlar inte bara om att få en inkomst. Det handlar också om att få vara med.? Så uttryckte Olof Palme 1984 betydelsen av att unga får arbete.

På den punkten hade han rätt. Tyvärr restes många av de hinder som idag skapar stor arbetslöshet bland unga under hans tid. Och situationen förvärras snabbt, i en föränderlig värld. I många tidigare fattiga länder, och även flera redan rika, får unga bättre möjligheter än sina föräldrar. I delar av västra Europa och Sverige är det tvärtom.

Arbetslösheten bland personer i åldern 15-24 i Sverige är idag 21,5 procent, sjätte högst bland EU:s 25 medlemsländer. Det är högre än andelen unga arbetslösa till och med under krisåren i början av 1990-talet. ...

Maud Olofsson har föreslagit att LAS inte ska gälla unga. Bra, men varför inte ta bort alla hinder på en gång? MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad har föreslagit en ?frizon? från alla skatter, avgifter och regleringar för alla under 30 års ålder.


Läs hela artikeln här (Word) - >

2006-03-08 15:39:53
Utvecklingen för svenska låginkomsttagare bland de sämsta. Fil Dr Joakim Johansson har i en rapport för Inregia undersökt inkomstutvecklingen för låginkomsttagare i olika länder. Bland femton undersökta utvecklade länder har Sverige utvecklats tredje sämst. Trots att vår samhällsmodell och politik ofta motiveras av hänsyn till låginkomsttagare har effekten uppenbart varit den motsatta. Istället finns ett tydligt samband med hög tillväxt och god utveckling för låginkomsttagare. Och reformer för att få människor att gå från bidrag till arbete - där motsatt politik idag gäller. Läs hela artikeln på DN-Debatt här.

2006-03-08 13:55:43
Swearing in Church - and the Congregation Agreeing! First of all, let me apologise for the misspellings (and lack of a few letters) in a recent blog post. It was written too hastily at Brussels Zaventem Airport - now that is fixed.

Yesterday, I spoke at the annual event of Small Business Europe. Some 100 people attended; businessmen, politicians, journalists. I spoke about globalisation and the European Social Model. My message was that radical reform is needed, not least for entrepreneurs to have freedom to create new products, jobs and prosperity.

In the city of Brussels, the defence of the so-called social model is strong. Saying thet it should be scrapped is thus to swear in church. My opponent, Andrew Watt, of the European Trade Union Institute, was critical from that perspective. But apart from strong words like "simplistic", "extreme" and "sloppy" there were no audible factual arguments against my message.

Using words like "extreme" is a method to frighten people to moderate their views. But consider this example: If you are in the water and only the nose is above the surface, proposing that you should be lifted so that everything above the knees is over the surface surely may seem to be an extreme proposal. The reason is that the starting-point is what is extreme, not the proposal. The same goes for my message; it is the Model, today?s situation, that is extreme.

Anyway, Andrew Watt gave the usual message about most things going great in Europe and not so great for anyone else. In particular, the US is a bad country. Largely, that was based on a measure of "relative poverty". But that is a ridiculous measure. Is shows the number of people in a country with an income lower than 50 per cent of the average income. But in the US, the average is the highest in the world , which means that 50 per cent of that is not too bad. With this measure, North Corea, where everything is equally bad for everyone, has no poverty.

Despite a serious cold, I gave my message, kind of swearing in the Brussels church, but was surprised. Nobody disagreed, most participants who made comments agreed. (One person even asked how he could help me get elected and sort out Europe?s problems...)

EU Commissioner Peter Mandelson spoke later, on the same topic. He said that it is possible to combine globalisation with the European Social Model as long as it is about investing in reserach and development, education and making people competitive. As he received my book, I pointed out that the current Model is to some 90 per cent not about that. His reply was that indeed it has to be altered...

2006-03-08 13:51:12
Nordic Model...Back in an icy Swedish landscape

2006-03-08 09:45:57
Florida, Sweden. Forestall er foljande situation: Ett antal lander i vastra Europa har stora problem, med traditionella matt som arbetsloshet, tillvaxt, sysselsattning, inkomstutveckling, etc. De politiska ledarna har inte insikt eller kraft att genomfora forandringar for att situationen ska forbattras. Likval vill dessa ledare fa nytt fortroende i kommande val. Vad gora?

Jo, man forsoker ge en annan bild av verkligheten an den radande. Man forsoker fa manniskor att tro att allt ar bra. Hur? Man letar upp ett antal teoretiska studier och index som placerar de egna landerna i topp. Dessa studier baserar resultaten pa helt andra faktorer an de vanliga. Man kan invanda att fler inte kommer i arbete for att nagon organisation eller opinionsbildare ser andra fordelar hos landet. Men detta sker standigt.

Senast i raden av personer att anvandas pa detta vis av politiska ledare ar inneekonomen Richard Florida, som talar i Sverige idag. Han skriver om "the creative class" och mater lander efter tolerans och kreativitet. I detta hamnar Sverige allra hogst. (Vilket nog kommer att patalas en tid.) Det ar pa sitt satt roligt och Floridas kriterier ar bade intressanta och sympatiska. Tyvarr talar verkligheten emot honom ocksa. Entreprenorskap utvecklas ofta battre i lander langt ned pa hans lista an i lander langt upp, till exempel. Da maste nagot vara fel i matningen. Mer om detta har.

Florida mater hur mycket som satsas pa forskning men inte hur mycket som verkligen kommer ut av det. Han forbiser den stora statens kvavande roll pa kreativitet och entreprenorskap. Tyvarr kan darmed hans resultat anvandas av dem som inte bryr sig det minsta om vare sig kreativitet eller entreprenorskap.

2006-03-07 06:41:07
Dödligt bidragsberoende? SCB redovisar ett tydligt samband mellan bidragsberoende och medellivslängd. Ju fler som är beroende av bidrag i en kommun, desto kortare medellivslängd och tvärtom. Sambandet säger naturligtvis inget om vad som orsakar vad, bara att det finns. Det kan till exempel vara så att bidragsberoendet är stort för att det inte finns några jobb och att det är arvbetslöshet som förkortar livet. Men även i det fallet finns ett samband med bidragen; de höga skatter som krävs för att betala bidrag motverkar tillkomsten av nya jobb. Och de som får höga bidrag under obegränsad tid flyttar inte dit där jobben finns. (Tack, Fabian)

Läs mer här - >

2006-03-06 15:44:59
Second Printing. The first printing of "European Dawn" is almost out of stock, I am told. The second printing will arrive by mid-March. Those who order the book in a shop, from Timbro, The Stockholm Network, Amazon, The EU Book Shop or any other place may thus have to wait for s short while before it arrvies.

2006-03-06 15:07:24
Tredje gången gillt... I lördags talade jag i Norrköping för tredje gången på en månad. Denna gång i en pampig sal i Rådhuset, på Folkpartiets årsmöte. Ordförande Mathias Sundin beskriver detta här. Tåget dit och tillbaka svepte fram i rejäl snöstorm. En kontrast till flyget imorgon bitti till mitt anförande på Small Business Europe.

2006-03-06 10:48:29
"Take It From the Swede: Dump the Nordic Model." This Friday, the Irish Daily Mail devoted its main editorial to strongly advising the Irish people and politicians not to copy the Nordic Model. The editorial starts off by commenting on the new trend among Irish trade unions to propose just that. Largely, the article is based on my book and an interview with me. The headline is "Say No to Nordic Ireland" and the Irish Daily Mail concludes that "Copying the Swedes is the road to ruin".

Read the article here (Word) - >

2006-03-03 13:57:16
The Threat From Economic Nationalism. French Prime Minister Dominique de Villepin has labelled his policy "economic patriotism". Recent actions taken by the French government include the state stopping foreigners to invest in French companies. But the protectionism of course goes further, from barriers to the labour market for other Europeans to traditional standpoints such as subsidies to agriculture and limits on trade.

The EU Commission Preident José Manuel Barroso has criticised what he referred to as "economic nationalism". Mario Monti pointed out in the FT that the doctrine of economic nationalism threatens both the single market and the euro. And indeed he is right; that policy not only stops the single market from being completed - in services, for example - but also the existing freedoms.

The increase in protectionism in Europe is very worrying. Trying to save a failed anti-social model by having more of the same and shutting out the world would be a disaster. All the countries that do succeed in the world of today do the opposite: openness, small state, market economy. Why should Europe walk the same path as France, a country that failed to such an extent that there were riots for weeks recently?

2006-03-03 13:42:11
Lögn och satir. Att sprida lögner under falsk identitet som s-medarbetare har gjort om Fredrik Reinfeldt är helt oacceptabelt. Men detta får inte leda till att debatt generellt, med tuffa argument och satir, ifrågasätts. Karikatyrer av Reinfeldt som en ulv i fårakläder är enligt min mening inte värre än satiriska teckningar av Muhammed. Båda måste få förekomma i ett fritt samhälle. Statsminister Persson försökte utnyttja förtalsdebatten till att strypa kritik. Ryan Air hade en annons med en bild på honom och texten "Dags att fly landet?", både småkul och helt legitimt. Nu har Persson polisanmält dem. Hans maktfullkomliga instinkter förnekar sig inte. I en viktig debatt om att meningsmotståndare inte ska förtalas försöker han hitta sätt att bli av med all kritik.

2006-03-02 14:37:24
Det tunga arvet efter Palme. Under ett antal dagar, med anledning av att det är 20 år sedan statsminister Olof Palme mördades, har mycket uppmärksamhet ägnats åt honom. Obestridligen var han energisk, karismatisk och intelligent. Han var en stark ledartyp och som alla sådana mycket kontroversiell. Men det ägnas extremt lite tid åt hans arv, hur han påverkade Sverige och den omvärld som var hans egentliga intresse.

Carl Bildt beskrev det utmärkt i Expressen, läs här. Men det kan uttryckas ännu tydligare: många av Sveriges största problem skapades under Olof Palmes tid. Han var emot allt det som sedan gjorde Sverige bättre. Han var med om att införa det extrema skattetrycket, den reglerade arbetsmarknaden, de stora offentliga monopolen och bidragen som vi i huvudsak ännu lever med. På grund av ett kompakt och komplett ointresse för ekonomisk filosofi och politik och en vilja att rida på en stark vänstervåg förde han Sverige in i en återvändsgränd.

Försöket att via s k löntagarfonder konfiskera det svenska näringslivet och i praktiken införa det dåvarande jugoslaviska ekonomiska systemet var bara toppen på ett socialistiskt isberg. Tack och lov avvärjdes detta och andra marknadsekonomiska reformer har förbättrat Sveriges läge något.

Ingen politiker ska utsättas för våld; de som har fel ska besegras med argument i öppen debatt. Mordet fick också den effekten att hans gärning inte diskuteras. Och ju mer Palme hyllas utan kopplingen till eländet han var med om att skapa, desto svårare idag att genomföra reformer för att lämna hans tunga arv bakom oss.

2006-03-02 14:28:56
Ohly som finansminister? Tydligen har Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly besökt Norge. Där är hans motsvarighet, partiledaren för Socialistisk venstre, finansminister sedan förra valet. Detta faktum sätter alltmer avtryck i norsk politik, vilket förstås påverkar landets framtid alltmer på sikt. Ohly utesluter, något drömmande förefaller det, inte den posten för hans egen del efter nästa val i Sverige. En person som är kommunist men har slutat säga det vill ha ansvar för landets ekonomi. Kan en socialdemokrati som sätter makten före allt annat helt avvisa den typen av krav från samarbetspartierna? Har vi massiva skattehöjningar, inskrännkt privat ägande och 200 000 nya offentliga jobb att vänta? Alternativen inför höstens val förtydligas.

2006-03-02 14:15:42
Moln på den amerikanska politiska himlen. På webbplatsen Amerikabrev fortsätter vi samla information som syftar till att ge en mer balanserad bild av USA. Idag skickades ett nytt Amerikabrev ut, där Janerik Larsson analyserar de dunkla moln som nu hopar sig i amerikansk politik. Läs brevet här.

2006-03-01 13:17:13
Martin Wolf in FT About My Book: "A Forceful New Polemic". In today?s Financial Times, Martin Wolf argues in a large article that the big state of Western Europe cannot survive. The problems - such as low growth, unemployment and deteriorating welfare services - are great, and they are caused by the model itself, he points out. The article is largely based on my book "European Dawn", but he also refers to other studies about productivity and regulations. A very important message by one of Europe?s leading economic authorities. This is likely the single most important contribution in a long time to the aim of making politicians realise the need for market-oriented reform that decrease the size of the state.Read the entire article here (subscribers only) - >

2006-03-01 12:54:40
In TCS Daily: Hot Swedish Models! In the leading European web magazine TCS Daily, I today point out that indeed other countries can learn from Sweden. Positive examples can be taken either from the successful small-state Sweden before 1950 or from the reformist country in the 1990s. From the Sweden in between, however, with a model of an extremely big state, there is also much to learn: other countries should do the opposite.

Read the entire article here - >

2006-03-01 12:47:32
GP: "Unga måste få en chans!" I måndags ägnade Göteborgs-Posten sin huvudledare åt att instämma i min och Johan Forssells debattartikel i fredags om ungdomsarbetslöshet. Förvisso med en del för svenk debatt obligatorisk och förutsägbar kritik om att vi går för långt och vår lösning skapar otrygghet. GP poängterar dock att problemet är stort och växer och är försiktigt positiva till förslaget om "frixon" för alla under 30. Alltså att inga skatter, avgifter eller regleringar ska gälla personer under 30 - vilket skulle avskaffa ungdomsarbetslösheten. Läs ledaren här.

<-- Home
RSS 2.0