Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:11:15

2011-03-31 09:27:33
Waidelich godkänner skattesänkningarna? Idag skirver Håkan Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt om den ekonomiska politiken. Jag kanske läste snabbt, men såg inga omprövningar eller nya policyförslag. Jag tror dock att påståendet "arbetslösheten är i dag högre och utanförskapet djupare än vid regeringsskiftet 2006" kommer att eka lika ihåligt inför 2014 som Östros utfall om att regeringen hade raserat statsfinanserna 2010. Denna mening fastnade jag särskilt för: "Hög tillväxt, fler i arbete samt effektiviseringar och omprioriteringar inom statsbudgeten skapar goda möjligheter för nya investeringar." Det betyder rimligen att Socialdemokraterna nu anser att de offentliga intäkterna är tillräckligt stora. Nu har de alltså underkänt sin egen kritik av skattesänkningarna - och kan inte återkomma till att dessa har gått ut över välfärden. Så bra!

2011-03-31 08:33:25
Rättvisa skatter? Hur stor del av de totala inkomsterna i ett land har den rikaste tiondelen? Och hur stor andel av de totala skatteinbetalningarna står de för? Svaret på den frågan stötte jag på i en utomordentligt intressant och talande tabell. I Sverige är båda andelarna exakt lika stora, cirka 27 procent. Men i USA, exempelvis, är deras andel av inkomsterna 33 procent men andelen av skatteinbetalningarna hela 45 procent.

Läs mer här - >

2011-03-30 17:26:02
Mer resurser till välfärd med vinstintresse. I den debatt som har pågått om välfärdsföretag som strävar efter vinst, och effekterna därav, skriver jag nu på Svenska Dagbladet Opinion. Låt mig här också bjuda på de stycken där jag bemöter Carin Jämtin (S) om handel med välfärd, som fick strykas av utrymmesskäl:

"Slutligen påpekar Carin Jämtin att hon inte ser hur välfärd kan utvecklas genom handel, för välfärdsföretags verksamhet i andra länder inte ger skatteintäkter här hemma. Man kan undra om hon därmed vill att de tre landsting som äger bolag som ägnar sig åt vårdhandel ska sluta med det. Man kan också undra om hon har tagit del av den förra Långtidsutredningens analys av hur välfärden kan bli bättre genom handel. Och har hon hört att Australiens största tjänsteexport är utbildning?

Handel med välfärd kan bedrivas genom att personal, konsumenter, kapital eller leverantören rör sig över gränsen. Rekrytering av kompetens från utlandet är viktigt, inte minst mot bakgrund av pensionsavgångar. Kan vi organisera vissa behandlingar utomlands på certifierade kliniker kan vi frigöra stora resurser. Kan vi locka patienter till specialiserad vård får vi intäkter här. Kan vi locka utländska investeringar utvecklas svensk välfärd. En av Långtidsutredningens huvudslutsatser var dock att detta bara blir möjligt om vi fortsätter välkomna företagande i välfärden."

Läs artikeln här - >

2011-03-30 12:12:27
Debatt om barnfattigdom. Igår deltog jag i en interpellationsdebatt som finansminister Anders Borg hade i riksdagens kammare. Den kan ses här (repliker får man klicka på successivt nedanför).

2011-03-29 13:26:58
Hvad vill Juholt? Många har spekulerat och jag är inte säker på att kunna bidra med något nytt. Men jag lyssnade med intresse till Håkan Juholts tal i lördags. Och direkt kan jag erkänna att jag gillar personer som är äkta och har glimten i ögar. Juholt är en sådan person.

Avseende innehållet delar jag flera av hans värderingar, exempelvis om att hjälpa dem som har det sämst och om social rörlighet. Men att Göran Greider hyllade talet tror jag säger mer än något annat. Då har man gjort en rejäl vänstersväng.

Perspektivet var väldigt lite av ett skapande och dynamiskt samhälle, desto mer handlade om fördelning. Väldigt lite, om ens något, talades om tillväxt och jobb, och desto mer om vinst i välfärden och barnfattigdom. Nämndes företag så var det som något dåligt.

I tre decennier har Socialdemokraterna ogillar samhällsutvecklingen. Sverige är ett globaliserat tjänstesamhälle där människor har stor frihet. Bakom oss ligger ett mer fyrkantigt samhälle med offentliga monopol, ett fåtal storföretag och extremt höga skatter. Socialdemokraterna har ibland försökt bromsa, ibland försökt förnya sig själva.

Juholt förefaller har gett upp försöken att förnya och försonas med samhällsutvecklingen och landets modernisering. Nu är det välfomulerad men likväl traditionell politik som gäller. De egna jublade - men är det ett gott tecken? Når man fler än de mest troende då?

2011-03-29 13:21:51
Vänsterut! Tidningen makthavare.se har gått igenom ståndpunkterna i sakfrågor från de av Miljöpartiets valberedning föreslagna nya språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin. Slutsatsen är att det parti de båda står närmast är Vänsterpartiet, följt av Socialdemokraterna. Under den nuvarande ledningen har Miljöpartiet förändrats och kommit att upplevas som ett modernt mittenparti, lockande inte minst för storstadsväljare. Ser ut att bli ett slut på den epoken med besked.

2011-03-25 21:06:52
"Så blev Tyskland Europas räddare." I en ny text på Refombanken beskriver jag hur Tyskland gick från att vara Europas ekonomiska broms till att nu åter vara den starkaste motorn - och vilka reformer och beslut som ledde dit.

Läs här - >

2011-03-24 09:08:39
Jobben då? Idag skriver LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin i Dagens Nyheter om hur Socialdemokraterna bör utvecklas. Detta med anledning av en opinionsmätning LO har låtit Novus Opinion göra bland sina medlemmar.

Bland annat har medlemmarna fått svara på vilka som är de stora samhällsproblemen. Ifall Lundby Wedin redovisar resultaten i prioritetsrdoning anser de att arbetslösheten är det största problemen, följd av ungdomars situation på arbetsmarknaden.

När LO-ordföranden kommer till lösningar argumenterar hon för att återupprätta tron på politiken, minska inkomstskillnaderna och satsa mer pengar på välfärd. Hennes slutsats av att medlemmarna anser att arbetslöshet är det största problemet är alltså inte att utveckla en politik för fler jobb!

Utöver detta uppseendeväckande faktum kan några anmärkningar vara relevanta. Vad menar Lundby Wedin med "politikens möjligheter"? Hon beklagar ju att bara 18 procent av LO-medlemmarna tror att politiken kan lösa deras problem.

Från min utgångspunkt kan det vara ett sunt tecken att de flesta inte ropar på politiska lösningar på vardagsproblem. Kanske känner man att man har mer makt att lösa dem själv numera? Eller i frivillig samverkan med andra på ett eller annat sätt.

Men politikens möjligheter kan vara stora, inte minst i en politik som river hinder, öppnar dörrar - och som tar bort skadliga skatter och monopol. Men det är ju inte det hon menar. Hon vill ha mer stat, som ska styra våra liv. Och det vill inte LO:s medlemmar, vilket hon beklagar.

I övrigt är det intressant att LO:s ordförande med självklarthet uttalar sig som partiföreträdare. Bland LO-medlemmarna röstade 49 procent på andra partier än hennes. Kanske beror det på att ledningen är helt i otakt med sin tids samhälle och sina medlemmar - och missar frågan om jobben?

2011-03-23 21:37:26
Friskolor. 47 av de 50 skolor som uppvisar sämst resultat i nationella prov är kommunala. Betygsinflationen är högre i kommunala skolor. Kommunala skolor har i genomsnitt färre invandrare som elever. Och så är det friskolorna som är i skottgluggen när medier "granskar"!

Läs mer här - >

2011-03-21 22:15:47
Skatter, vardagsfrihet, jobb och välfärd. Ja, så många perspektiv på skatter hann jag med på strax över åtta minuter. Men betoningen låg på moral och principer - medborgarnas frihet mot politisk makt. Lite som ett eget "money speech". Få se om det sätter lika mycket fart på tittarna på Youtube som det gjorde på oppositionen i kammaren...

Se anförandet här - >

2011-03-18 21:30:03
Europeiska unionen. Frågan om Datalagringsdirektivet, som Riksdagen röstade om i veckan, fortsätter engagera. Ett antal bloggar - får representeras av Johan Ingerö, i grunden klok och liberal - framställer det som att EU vill införa ett nytt Stasi, vilket rakryggade ledamöter borde ha sagt nej till.

Jag har kämpat per mail och Twitter för att försöka få dem att se frågan som den i själva verket var. Vi röstade inte ja eller nej utan ja (försenat) eller "skjut upp ett år". Att avstå helt fanns inte som valmöjlighet.

Sedan är det ingen undanflykt att man ogillar direktivet. Jag och andra gör det. Ifall det inte hade drivits fram av bland andra Thomas Bodström (S) på sin tid hade vi inte varit här. Moderaterna var emot då, vilket dessutom mjukade upp förslaget.

Direktivet beslutades i maj 2006. I oktober 2006 tillträdde Alliansen, med arvet att införa direktivet i svensk lag. Det är ju så att direktiv, till skillnad från rekommendationer och annat, inte kan ignoreras av EU-länder. De ska genomföras. Det påstås att vi brukar hoppa över direktiv, vilket inte stämmer. Vi har införlivat t ex arbetstidsdirektivet.

Det heter att man "gömmer sig" bakom EU-positivism. Trams. Gemensamma beslut inom EU blir dåliga lika ofta som i andra politiska församlingar. Men om man inte avser följa besluten ska man inte vara med. Då är enda konsekvensen att Sverige ska lämna EU. Eller ska kommuner få hoppa över riksdagsbeslut de ogillar?

För övrigt har jag absolut inget emot att säga ifrån internt när det är viktigt. Och definitivt inte med hänsyn till huruvida man blir återvald. (Att vara "intern kritiker" brukar för övrigt inte ge svagare stöd inför val.) Jag har inte som ambition att göra riksdagen till ett permanent uppdrag.

2011-03-18 14:22:21
Äntligen! Måste bara i all korthet understryka hur viktigt det var att beslut om insatser i Libyen äntligen kom till stånd. Det verkar redan ha lett till att Khadaffi lägger ned alla vapen. Frågan är om han anser sig kunna göra det för att han redan har vunnit. Diktatorer lyssnar inte på argument utan det är hårt mot hårt som gäller. Att vi var tvungna att vänta på auktoritära stater som Kina och Ryssland är ett elände.

För övrigt var det alldeles fantastiskt att igår lyssna till Hans Linde som i riksdagens kammare anklagade Carl Bildt för att hålla ihop med Fidel Castro och Hugo Chavez. Vem brukar göra det? Och sedan ropade han på amerikanska ingripanden. Men vi vet ju att snart står han på ett torg och demonstrerar för "USA ut ur Libyen".

2011-03-18 14:18:15
Livlig skattedebatt. Igår kväll kom vi således fram till debatten om inkomstskatter i riksdagens kammare. Jag höll ett principiellt orienterat anförande om vardagsfrihet, jobb och välfärd. Försökte visa varför medborgarna ska få behålla mer av sina egna pengar. Detta i motsats till dem som har en dogmatisk skattehöjarideologi, för de vill ha mer politikermakt. På detta begärdes replik av S, V och MP och en underhållande debatt följde. Som också var klargörande, vill jag säga. Tyvärr missade jag att ta upp Vänsterpartiets partiprogram, med krav på upplöst äganderätt och planhushållning. Nästa gång. Här kan man läsa protokollet (mitt anförande börjar kanske 4/5 ned på sidan). Snart lär det komma på webben.

Uppdatering. Och så kom det på webben. Här är mitt anförande, replikerna nedanför.

2011-03-17 10:54:44
LO. Igår besökte Skatteutskottet LO och träffade dess ordförande och ekonomer. Jag tog mig dit med nyfikenhet och öppet sinne. Kanske kunde de presentera seriösa argument för sina ståndpunkter som ibland inte kommer fram i debatten. Kanske kunde man spåra nytänkande och omprövningar. Eller en uppdaterad omvärldsanalys. Men icke.

RUT-avdraget var "groteskt". Det övergripande målet med en skattereform var att säkerställa höga offentliga intäkter. Inte att främja arbete, tillväxt eller företagande, således. Inkomstskillnaderna sades vara jättelika (trots att de är näst minst i EU) och måste minska. Exemplet på orättvisorna som upprepades var en höginkomsttagare i Djursholm. (Som tillhör 0,01 procent av befolkningen.) LO-ordföranden recenserade till och med Alliansens argumentation.

Vi fick inte veta mycket mer än man får på första maj. Lite mer om deras skatteförslag, naturligtvis, där det stod "progressiv" i ungefär varannan mening. Men tonfallet, argumentationen och samhällssynen är som den alltid var. Och på frågan om de i sina skatteförslag mest tar hänsyn till sina medlemmar eller hela samhällsintresset svarade de i princip "båda". De ansåg att LO:s intresse var liktydigt med landets.

Föga förvånande blev det till slut rätt bra fart på mötet. Praktiskt nog satt jag bredvid Wanja. Vi har debatterat förr, så det blev samma visa. Men oj, vilken tur att LO:s inflytande är mer begränsat än det så länge var.

2011-03-17 08:54:59
Gemensam bolagsskattebas. Igår kom således EU-kommissionen med sitt länge emotsedda förslag om harmoniserad skattebas för bolagsskatt. I korthet handlar det om att sättet att beräkna bolagsskatt ska vara detsamma i hela EU, vilket ska minska skattebyråkratin, öka transparensen och göra det lättare att etablera företag i flera EU-länder.

Detta måste särskiljas från andra idéer om gememsamma skattesatser, alltså att det inom EU fastställs vilken (lägsta) nivå skatter ska ligga på. Det är en fundamentalt annan idé, som vore utomordentligt skadlig för Europas konkurrenskraft. En sådan harmonisering skulle omintetgöra den institutionella konkurrensen inom skatter, som är en europeisk reformmotor.

Det finns naturligtvis fortfarande de som blandar ihop dessa. Kanske är det en medveten strategi för att kunna säga att allt som sker i EU är kasst, eller så är okunskapen helt enkelt fullständig. Vill man att den inre marknadens fria rörlighet och transparens ska öka är Kommissionens förslag bra. Svenskt Näringsliv är således också för.

Det man kan resonera om är huruvida en harmoniserad skattebas gör det lättare för dem som senare vill ha också harmoniserad skattesats. Svårt att bedöma. Men ska förslag bedömas på sina egna meriter är detta positivt.

2011-03-16 10:21:58
Staten är ingen god företagare. I eftermiddag röstar vi också om försäljning av statliga företag. Regeringen har det modesta målet att helt eller delvis sälja 3 företag denna mandatperiod - av totalt 57. Oppositionen har nu förenats om att stoppa detta. Socialdemokraterna är återigen överens med Sverigedemokraterna, och flaggar för organiserat samarbete i ägarfrågan. Bifalls detta bryter vi med 30 år av klok reformpolitik där regeringar av olika färg har sålt statligt ägande. Det vore en vänstersväng av 1970-talsmått.

Uppdatering: Med två rösters marginal förlorade vi således denna votering. Jag tror att 1970-talet ringde och vill ha sin opposition tillbaka.

Läs min debattartikel i ämnet här - >

2011-03-16 09:13:50
Datalagring. Det finns ett engagemang i frågan om det s k Datalagringsrektivet, som Riksdagen röstar om i eftermiddag. En spontan kritisk reaktion från sinsemellan helt oorganiserade medborgare började strömma in, som ledda av en osynlig hand, från och med igår lunch per mail.

Låt mig säga direkt att jag är ingen anhängare av direktivet. Moderaterna var således också kritiska när dåvarande justitieministern Thomas Bodström (S) drev förslaget. Men han och andra lyckades då driva igenom detta i EU. Och nu fungerar unionen så att direktiv ska implementeras av samtliga medlemsländer.

Deadline var egenligen 2007, så vi är redan sena, minst sagt. EU-domstolen har redan fällt Sverige för detta. Vill vi inte riskera mångmiljonböter kan vi inte säga nej eller skjuta på det hela ytterligare. Direktivet har också förbättrats, exempelvis har lagringstiden av trafikdata satts till högst sex månader.

Detta är ett arv vi har att hantera. Den som är bestämt emot sådant här kan välja mellan två huvudlösningar. Antingen ska Sverige inte vara med i EU eller så ska vi inte ha socialdemokratiska regeringar. Då väljer jag det sistnämnda.

Uppdatering: Johan Ingerö, klok och liberal, diskuterade detta på Twitter med mig. Han och andra vill få det till en fråga om att våga stå upp "mot EU". Är Sverige medlem har vi accepterat principen att direktiv ska implementeras. Annars ska vi inte vara med, då accepterar vi inte beslutsstrukturen. Eller ska vi låta kommuner som ogillar vissa riksdagsbeslut hoppa över dem också?

2011-03-15 09:34:41
Stop a Massacre in Libya! I am not a diplomat and I cannot make a thorough military assessment of possible options for interventions in Libya. But I do know what my moral compass says: The people of Libya deserve freedom just as much as the French, Americans and Swedes. It seems to me that the West is far too reluctant and cautious. We have an imminent danger of first a massacre form the Gadaffi regime, then an even oppressive dictatorship. This would send the signal that you can keep in power as long as you are ruthless. We have to stop such a development.

2011-03-14 13:57:03
Nuclear Power. I am by no means an expert in nuclear power or even physics. I share this with most journalists who report from the development in Japan. We do not know what has happened, so let′s not draw premature conclusions. What we do know is that this earthquake was one of the worst in recorded history and that this power plant is quite old. About modern nuclear power in parts of the world not afflicted by such natural disasters this says little. Some voices speak up against the alarms repeated by the media. This is one, not without credibility.

2011-03-13 20:39:07
Med sådana motståndare... Så har då Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gått till skarpt angrepp på regeringens förslag om nystartzoner. De förstnämnda för att de inte gillar invandrare och de sistnämnda för att de inte gillar företagande. Nystartzonerna skulle som bekant underlätta arbete och företagande. Detta oavsett om de som ska lyftas ur utanförskap är infödda eller invandrare, naturligtvis. Om dessa båda extrempartier är emot torde fler inse att förslaget är bra.

2011-03-12 10:08:53
I Aftonbladet: Lås inte fast folk i fattigdom, Juholt! Idag skriver jag i dagens debattartikel i Aftonbladet om inkomstfördelning och fattigdom, med anledning av att Håkan Juholt på sin presskonferens talade om ökande klyftor. Den politik vänstern står för, mot alla skillnader, skapar mer fattigdom. Istället bör vi sikta på att öka den sociala rörligheten.

Uppdatering: Över 300 kommentarer på nätet. En hel del som ser konspirationer. Två saker värda att notera dock: Flera säger att folk inte kan ha fått det bättre för man läser ofta om tråkiga fall i media. Men kanske media inte rapporterar representativt? Och flera reagerar mot påståendet att "alla" har fått det bättre. Det var olyckligt formulerat av Aftonbladet, som satte rubrik och ingress. Jag säger att alla inkomstgrupper har fått ökningar. Men självklart finns också enskilda som har fått försämringar. Det är ju därför jag lägger fram en rad förslag om social rörlighet, för jobb, etc.

Läs debattartikeln här - >

2011-03-11 09:54:31
Marginalskatter i Riksdagen. Igår var jag värd för ett fullsatt seminarium arrangerat tillsammans med Skattebetalarnas Förening. En sakkunnig panel förde ett intressant samtal. Värt att notera är att vi nu diskuterar hur vi ska sänka skatter på bästa sätt, inte höja dem.

Läs referat med foton här - >

2011-03-10 14:48:08
A little less conversation. Håkan Juholt, som nu föreslås bli Socialdemokraternas partiordförande, är kanske den av alla möjliga kandidater i den processen jag vet minst om. Men en snabb koll ledde mig till ett tal han höll 2005, där jag instämmer i varje ord. Därtill var det mycket välformulerat.

Läs talet här - >

2011-03-10 09:07:46
The Equivalent of a Tax on New Ideas. Today, the Financial Times published a brief final reply by me and Gunnar Hökmark about the proposal of a financial transactions tax.

Read it here - >

2011-03-10 08:53:28
Nystartzoner! Nu tillsätts således utredningen om hur vi ska kunna införa ekonomiska frizoner i stadsdelar med stort utanförskap. Denna har jag ett ansvar i Skatteutskottet för att följa. Före och under valrörelsen argumenterade jag ofta för detta som en profilfråga. Se bland annat i Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Svensk Tidskrift.

2011-03-10 08:41:03
Riksdagsdebatter om skatter! Igår debatterades det skatter i riksdagen, med anledning av motionsbehandlingen. Själv höll jag två anföranden; ett rätt spontant och ideologiskt och ett om det specifika socialdemokratiska förslaget om införande av skatt på fritidsbåtar. Man kan se dessa här och här, och de följande replikväxlingarna klickar man på nedanför.

2011-03-08 19:07:18
Congratulations, Shanghai! The majority in the European Parliament thus decided that they would like Europe to introduce a tax on financial transactions. I have argued against this proposal in Financial Times, for example. So many have criticied the financial industry lately, so perhaps this is their way of getting rid of the problem. If Europe would take this step, our financial industry would surely bother us no more. It would be located in Shanghai and other similar places. A bad decision by ignorant socialists.

2011-03-08 16:28:04
Försäljning av statliga företag under tre decennier. Regeringar av olika färg har sålt statligt ägande i företag under lång tid, med goda effekter för såväl företag som medborgare. Och detta av mycket goda skäl. Det beskrev jag i en rapport härom året. Nu avser som bekant oppositionen, inklusive SD, bryta med denna goda politik i riksdagens votering nästa vecka. Dålig politik. Staten ska inte driva företag.

Läs rapporten här- >

2011-03-07 18:23:13
Sedelärande om media. Hur många artiklar och andra medieinslag har det varit de senaste månaderna om behovet av borgerliga framtidsidéer? 500? 1000? Fler? Hur många artiklar har det varit om den utförliga och detaljerade borgerliga framtidsvision med dussinet konkreta förslag som jag presenterade i måndags? En - och då som ett stycke i en längre artikel. Samt några blogginlägg. Vad säger det om de traditionella medierna? Jo, att de inte är särskilt intresserade av borgerliga framtidsidéer. Däremot vill de gärna berätta om och om igen om en potentiell borgelig konflikt mellan de ivriga och de försiktiga. Alltid personer, inget sakinnehåll. Med detta vill jag inte klara på huruvida det skrivs om min rapport eller ej, det är en liten sak. Men jag vill peka på vad det säger om hur medierna fungerar. Vilket i sin tur sätter bilden av politiken som enbart person- och konfliktorienterad, trots att den ibland har en del innehåll också. Den tredje statsmakten lämnar en del i övrigt att önska.

2011-03-07 12:55:43
Action speaks louder than words. Utrikesminister Carl Bildt har blivit kritiserad för att han inte står på möten här hemma och uttalar förbannelser över de förtryckare i Nordafrika som nu möter protester från de egna befolkningarna. Inte så få har drömt sig tillbaka till kända uttalanden av Olof Palme om "diktaurens kreatur". Då glömmer man Palmes hyllningar av bland andra Fidel Castro, Pol Pot, Östtyskland och hans jämställande av USA och Sovjetunionen. Till detta kommer hans uttalade uppskattning av just Khadaffi. Och det är långt från säkert att det mest effektiva sättet att påverka är att stå hemma och ropa högt. I synnerhet har vi nu en möjlighet att få Europa att agera enat, och därför kunna erbjuda betydande kraft.

2011-03-05 07:47:44
Svensk debatt i FT. Mitt och Gunnar Hökmarks inlägg i Financial Times mot förslaget om skatt på finansiella transaktioner har inspirerat vidare debatt - bland svenskar. Först replikerade MEP:arna Göran Färm och Olle Ludvigsson (S) på oss. Sedan replikerade Professor Johan Lybeck på dem. Nu hoppas jag bara att FT tar min och Gunnars mini-slutreplik.

2011-03-05 07:35:14
Dags för ytterligare jobbskatteavdrag. I Dagens Industri idag skriver jag tillsammans med mina moderata kollegor i Riksdagens Skatteutskott. Vi argumenterar för att de goda tiderna är ett bra tillfälle att fortsötta reformera och att det reformutrymme som nu skapas i hlg grad bör stanna hos dem som har arbetat ihop det. Detta genom ytterligare jobbskatteavdrag och höjda brytpunkter. (Ej på nätet än så länge.)

2011-03-03 13:24:03
Diverse.

Idag finns anledning att glädjas över att regeringen och Miljöpartiet har ingått en överenskommelse om migrationspolitikern mandatperioden ut. Där stängdes dörren för utpressning från SD.

I senaste numret av tidningen Entreprenör har jag en lite längre artikel med betraktelser med anledning av resan i Indien. Kan läsas här (s. 10).

"Det var bara minkar. Eventuella ubåtar kom från väst." Så har det låtit från självutnämnda experter om 1980-talets undervattenskränkningar. Nu har en sänkt sovjetisk ubåt hittats utanför Gotland.

2011-03-02 09:15:00
Timbroseminariet på nätet. Nu kan den som inte kunde närvara i måndags på det seminarium på Timbro där jag presenterade min essä se på detta på nätet, eller ladda ned och lyssna som mp3 - eller läsa referat.

Ta del av detta här - >

2011-03-01 16:29:26
Riksdagsdebatt om fattigdom och jämlikhet. Idag deltog jag i en debatt i riksdagens kammare med anledning av en interpellation av Monica Green (s) till finansminister Anders Borg. Den fokuserade på (barn)fattigdom och inkomstskillnader - hur verkligheten ser ut och vilken politik som kan vara framgångsrik. Rätt bra drag i debatten faktiskt. Här är mitt första inlägg, sedan får man klicka sig vidare i replikskiftena.

<-- Home
RSS 2.0