Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:26:56

2012-03-30 09:46:49
Ingen skatt på finansiella transaktioner. När EU:s finansministrar nu möts i Ekofin ser det ut som att förslaget om skatt på finansiella transaktioner dras tillbaka. Detta är i så fall inte bara en stor framgång för Sverige utan också för en saklig analys.

Vi som är övertygade om att en sådan EU-skatt vore skadlig har metodiskt och grundligt utvecklat analysen. Som ansvarig moderat i Skatteutskottet har jag tagit fram studier av oberoende forskare, av RUT och av internationella organisationer.

I en tid då Europa behöver tillväxtreformer skulle en sådan skatt sänka tillväxten - och faktiskt skatteintäkterna. En rad studier pekar på att den skulle skapa större volatilitet på finansmarknaderna. På punkt efter punkt har vi visat hur förslaget vore skadligt för tillväxt och jobb.

Jag utvecklade argumenten bland annat i en debattartikel hösten 2010 här och i Financial Times här. Jag har framfört kritiken direkt till EU-kommisionären Semeta och bemötte hans argumentation i svensk debatt - med Gunnar Hökmark - här. Här motiverar jag i Riksdagen varför denna EU_skatt strider mot subsidiaritetsprincipen.

Avgörande har naturligtvis varit den svenska regeringens tydliga hållning - och att den har varit väl underbyggd.

Den 23 april medverkar jag i ett seminarium på Timbro om EU:s fortsatta strävan efter EU-skatter. Läs mer här.

2012-03-29 10:52:06
Välfärdshandel! Välfärdstjänsterna utvecklas och levereras fortfarande inom ramen för i hög grad centralstyrda strukturer, likt skråväsenden, därtill inte utsatta för utbyte och handel - vilket utvecklas andra varor och tjänster så väl. Svenska Dagbladet hade en intressant ledare i ämnet idag, med anledning av nya studier. Som av en händelse avslog Riksdagen igår min och Johan Hultbergs motion om handel med sjukvårdstjänster. Den ryktades för övrigt ha upprört oppositionen gravt. I handel och utbyte finns stor potential att utveckla välfärden, där vi bör tänka friare. Jag har utvecklat ämnet på djupet mer i rapporten Sjukvården - nästa dynamiska exportnäring? (Lif).

Uppdatering: "Pionjärdokument." PJ Anders Linder skriver positivt på Svenska Dagbladets ledarblogg om motionen här.

2012-03-28 13:51:00
Vems är pengarna? I Riksdagen har vi idag debatterat aktuella betänkanden om inkomstskatter. Jag gjorde en insats för att lyfta blicken något och pedagogiskt förklara varifrån inkomsterna - pengarna - får sitt värde och vem de därmed i grunden tillhör. Blev lite debatt. (Bläddra nedåt till mitt inlägg, börjar vid 111 min).

Se debatten här - >

2012-03-27 11:01:04
I Svensk Tidskrift: Dags för nya reformer. Intervju med undertecknad och några till om utvecklingen av nya moderata reformer här.

2012-03-27 09:39:57
"Säregen, kittlande, modern." Tidningen Kanalen har denna vecka en artikel om min barnbok Skuggan och det mystiska dokumentet (s. 12). Den beskrivs i mycket positiva ordalag, och skribenten understryker särskilt följande: "Att våga, bejaka sin fantasi, ha goda vänner och stark tro på sig själv är självklara ingredienser." Den kan bland annat beställas här som påskläsning till barnen!

2012-03-26 09:24:08
Friare, rikare och bättre. I ett stort antal anföranden, debattartiklar och rapporter har jag framhållit att Sverige har ökat sin ekonomiska frihet mer än de flesta länder i decennier. Belägg för detta finns hos Världsbanken, World Economic Forum, OECD, Heritage Foundation och många andra. Sverige var förvisso ett av västvärldens mest centralstyrda, statligt kontrollerade och slutna länder när det började - men vi har kommit väldigt långt.

Reformerna har kommit i vågor, och även socialdemokratiska regeringar har gått med på liberaliseringar. I helgen uppmärksammade Svenska Dagbladet denna utveckling med ett reportage.

Under de statsstyrda, högbeskattade och reglerade 1970- och 80-talen plågades Sverige av stora problem. Vi föll i välstånd jämfört med andra, reallönerna stod stilla i 20 år, forskare trodde sig ha sett slutet på välståndsutvecklingen. I kontrast har vi de senaste två decennierna utvecklats bättre än de flesta länder. Produktivitet och reallöner har ökat kraftigt - inkomsterna har i snitt ökat med 50 procent. Stockholm är öppet och dynamiskt och vi leder ofta i innovation.

Över detta reformarbete borde vi alla vara stolta och vilja fortsätta. Den som lyssnar till socialdemokraterna finner däremot aldrig annat än spott och spe över allt som har hänt sedan 1980. Tillbaka, är ropet. Det finns naturligtvis de socialdemokrater som vet hur fel och dumt det vore. Men de flesta i denna rörelse rycks med - se på det interna bifallet till Juholts anti-avregleringsutfall. Men det är att tala mot bättre vetande och att vara motståndare till de goda förändringar man själv har bidragit till.

Sverige kan fortfarande öppnas och liberaliseras mycket mer på en rad områden, med ytterligare goda effekter. Det skulle underlättas av att den handfull socialdemokrater som tänker själva faktiskt säger som det är.

2012-03-26 09:16:39
Upp och ner. För en som har sprungit några marathonlopp och obehindrat simmar en bassängslängd under vatten är det nuvarande tillståndet mycket underligt: Andningen fungerar väldigt dåligt. Detta beror naturligtvis på samma åkomma som vanligt, som länge har spårats på lungorna, men som har försämrats. Dock har en ny liten behandling igångsatts nyligen, som långsamt ska mildra och förhoppningsvis lösa detta. Hittills har dock bara försämringen fortsatt och en trappa är nästintill oöverstiglig. Det kastar lite osäkerhet över den närmaste planeringen, men det ska förhoppningsvis reda ut sig.

2012-03-17 13:30:43
Moderat Sverigemöte. På väg hemåt efter Moderaternas Sverigemöte med 2000 personer, i huvudsak engagerade i kommuner och landsting. Den förväntan media hade byggt upp var ett trött parti utan idéer och engagemang. Men rakt igenom - från tal av statsministern till finansministern - förmedlades ett kraftfullt engagemang för framtiden och stor energi att förnya och forma ett nytt reformprogram. Och de närvarande moderaterna var på mycket gott humör.

Nu är vi snart mitt i mandatperioden. Således har arbetsgrupper tillsatts, med ambitiösa målsättningar om att utforma nya, välgrundade och kreativa förslag. Anders Borg presenterade den ekonomisk-politiska arbetsgrupp som även jag ingår i. Vi söker inte kortsiktiga rubriker utan en politik att regera med. Likväl skriver Dagens Nyheter, exempelvis, på ledarplats idag, att grupperna ska finna "slagord att vinna valet med". Tidningen klagar över att det mest var beskrivning av samhällsproblem och inte så mycket nya förslag på Sverigemötet.

Man undrar hur ett så tydligt kommunicerat budskap kan missförstås så grundligt. Vi tror inte att val vinns med slagord utan med en genomtänkt och relevant politik - som tar tid att forma. Och om arbetsgrupperna, med sina ambitiösa målsättningar, just har tillsatts, hur skulle då förslagen redan kunna vara färdiga?

2012-03-15 21:54:35
Internationella insatser. Efter mitt besök i Sydkorea med anföranden och medieklipp har frågan ställts varför detta och tidigare insatser inte har uppmärksammats mer. Utöver att "all politics is local" kanske det beror på att flera års insatser inte har sammanställts tidigare. Här följer således länkar till ett urval av mina utländska anföranden, klipp i världens ledande medier, möten med presidenter och premiärministrar och lanseringar av internationella böcker.

London (här och här), Bryssel (här, här och här), Washington DC (här, här, här och här), Media 1, Financial Times (här, här och här), Die Welt, Wien, Media 2, Bratislava, Dublin (här och här), Oslo, Index Chapter, Rom, Paris, Zürich, Amsterdam, Berlin, Bukarest, Vilnius, Köpenhamn, Tbilisi (här, här och här), Ljubljana, Stresa, Prag, Fiuggi, Tallinn, Time, Wall Street Journal (här och här).

Självfallet har dessa insatser varit lärorika och inspirerande på många sätt. Insikterna om olika länder och kulturer har ökat. Nätverk har byggts. Erfarenhet av opinionsbildning och media har skapats. Och insikten om att välgrundad analys och tydliga budskap går hem har stärkts.

2012-03-14 12:46:55
Fattiga barn. Det finns barn i Sverige som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Det måste vi bry oss om och motverka. Här är självklart en politik för arbete och tillväxt central.

Men ökar eller minskar problemet? Det är redan störst och ökar bland utrikes födda. För övriga barn fortsätter en trendmässig nedgång. Det illustrerar betydelsen av en fungerande integrationspolitik.

Rädda Barnen har i flera rapporter uppmärksammat situationen. De har redvisat ett mått på barnfattigdom som handlar om familjens inkomst i kronor - och då har vi ett långsiktigt minskande problem. Med det andra måttet - hur många som ligger under 60 % av medianinkomsten har vi ett ökande problem.

Jag menar att det bara är det första, absoluta, måttet som är relevant. Med det relativa måttet skulle barnfattigdomen minska radikalt om H&M-Stefan Persson lämnade landet. Då skulle snittet falla och fler komma över 60 %. Med det relativa måttet kan fattigdomen anses öka även om allas inkomster ökar, bara de ökar olika mycket. Skapar helt fel bild av verkligheten.

När vi därför fokuserar på att minska barnfattigdomen bör vi se familjens inkomst i kronor. Finanskrisen stoppade den trendmässiga minskningen även i detta avseende, vilket illustrerar betydelsen av tillväxt. Men om vi nu får bättre fart på företagande, arbete och tillväxt lär minskningen fortsätta.

Och det är mycket angeläget.

2012-03-12 09:18:23
Idé- och politikutveckling! Det verkar hända en del i svensk opinion just nu, vilket tydligen aldrig upphör att fascinera journalister. I hög grad pågår sannolikt en normalisering av stödet för Socialdemokraterna, framför allt byggd på frånvaron av misstag. Återstår att se om det kommer att tolkas som att de inte behöver förnya sin politik.

Regeringen får synpunkter som handlar om idélöshet. Sant är att det mesta av det som utlovades 2006 har genomförts och att det därför är dags för nya tag. Fredrik Reinfeldt har presenterat det moderata utvecklingsarbetet här. Jag ingår i den förstnämnda, ekonomisk-politiska, gruppen.

Att regera och samtidigt förnyas är ingen enkel match. Men det måste ske. Och då kan inte fokus vara på partispelet eller opinionen utan på verkligheten. Sverige bör reformeras vidare på en rad områden.

Med en välgrundad analys av verkligheten och nya reformförslag läggs grunden för en intressant framtidsdiskussion.

2012-03-09 21:24:20
Bloggaromekonomi.se. Tipsar härmed om denna nya sajt, vars upphovsmän lade upp min blogg bland de första. De anser den vara "väldigt formell". Nåja, det som påstås här ska i alla fall vara korrekt...

2012-03-09 21:19:32
Fler klipp... Här och här är två ytterligare artiklar om mina insatser i Seoul. En intervju på den engelskspråkiga radiokanalen TBS, som förlängdes från 10 till 20 minuter tack vare publikintresset, ska snart komma på webben.

2012-03-05 23:54:06
I Sydkorea. Efter ett par dagar av att upptäcka Seoul med familjen var det igår dags att arbeta för min del. Ett antal intervjuer med ledande dagstidningar och ett huvudanförande stod på programmet. Det sistnämnda var i en väl tilltagen sal, till vilken extra stolar dock fick föras. En paneldiskussion med akademiker rundade av evenemanget. Idag och imorgon följer ytterligare ett anförande, samt radiointervju och panelsamtal.

Sydkorea är en stor ekonomisk framgångssaga. På 1950-talet var den genomsnittlige nordkoreanen rikare än sydkoreanen. Nu är Kim i syd ciska 15 gånger rikare. Allt tog fart på 1970-talet, tack vare en hög grad av ekonomisk frihet och öppenhet. Seoul är idag ett nav i Asien. Likväl förs en diskussion om att snabbt låta statens makt och ansvar växa, lite som i Sverige på 1970-talet. Med min erfarenhet av att studera ekonomisk politik och reformer - och som svensk - har jag kunnat tillföra en del perspektiv i den debatten.

Idag förekommer många klipp i koreanska medier från gårdagen, som här, här, här och här.

2012-03-01 07:29:49
"Framtiden tillhör den framgångsrika flickan." Mitt anförande i Riksdagsdebatten om inkomstskillnader finns nu på Youtube här. Det gav inspiration till en debattartikel i Aftonbladet, som delvis blev en kommentar till LO:s årliga rapport om maktelitens inkomster. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0