Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:29:35

2005-04-29 11:37:18
Dementi. Det kom in en drös pressklipp från Observer, som visade i vilka tidningar en debattartikel jag skrev om platt skatt hade publicerats. Artikeln var undertecknad av mig med titeln "Idéproducent på Timbro, den liberala tankesmedjan". Lysekilsposten kortade dock av detta något, sannolikt av utrymmesskäl. Där stod blott "Johnny Munkhammar, den liberala tankesmedjan" under artikeln. Med anledning av detta vill jag dementera följande:
1. Att Timbro skulle ha bytt namn.
2. Att jag skulle ha bytt jobb.
3. Att det bara finns en liberal tankesmedja.

2005-04-29 09:34:45
Bush on Social Security Reform. US President George W Bush yesterday spoke about the Social Security reform. Public pensions levels will be reduced and private accounts created. President Bush desribed the challenge and made two commitments. Those pledges are far-reaching, but they are probably necessary in order to actually achieve a reform which already frightens many people:

"Today, there are about 40 million retirees receiving benefits. By the time all the baby boomers have retired, there will be more than 72 million retirees drawing Social Security benefits. ...

And to compound the problem, there are fewer people paying into the system. In 1950, there were 16 workers for every beneficiary; today there are 3.3 workers for every beneficiary. Soon there will be two workers for every beneficiary.

These changes have put Social Security on the path to bankruptcy. ...

First, millions of Americans depend on Social Security checks as a primary source of retirement income, so we must keep this promise to future retirees as well. As a matter of fairness, I propose that future generations receive benefits equal to or greater than the benefits today?s seniors get.

Secondly, I believe a reformed system should protect those who depend on Social Security the most. So I propose a Social Security system in the future where benefits for low-income workers will grow faster than benefits for people who are better off."


Read more (CNN) - >

2005-04-29 09:25:51
TBP: Arabisk vår. Igår kväll hade vi arabisk afton på Timbro, komplett med meze, al-Jazeera, rökelse och arabisk pop. Detta med anledning av att det första Timbro Briefing Paper presenterades. Johan Norberg har skrivit "Arabisk vår - revolt och reform i Mellanöstern". Innehållrik läsning om en högaktuell utveckling. Claes Arvidsson skrev idag en intressant betraktelse med anledning av detta på ledarsidan i Svenska Dagbladet.

Läs om Timbro Briefing Papers - >

2005-04-28 17:20:03
Hayek - alltid lika relevant. En uppmärksam läsare (tack, Anders!) skickade, apropå Dan Anderssons kommentar till sysselsättningen nedan, följande citat av FA Hayek från 1981:

"Svenska politiker och fackföreningsledare har aldrig, lika lite som andra länders politiker och ledare, förstått till vilken slutstation deras politik skulle leda. I verkligheten leder den till socialism, inflation, arbetslöshet och ? förr eller senare ? till systemets kollaps."

2005-04-28 17:12:34
Tech Central Station today:

"It′s the one word you need to know when it comes to Swedish free-market commentary: Munkhammar!"

2005-04-28 14:23:36
Sett men inte förstått. "Det har hänt något nytt i svensk ekonomi som vi inte förstår." Så lyder kommentaren i DI från LO:s chefekonom Dan Andersson till det faktum att sysselsättningen i Sverige har sjunkit varje år sedan 2001. I själva verket är det något mycket gammalt som sker, men som LO aldrig har förstått. Gamla jobb försvinner men ersätts inte av nya - för att vi har ett alltför dåligt klimat för de skapande krafterna. Under 1990-talets andra halva steg sysselsättningen efter det tidiga 1990-talets marknadsreformer, inte minst avregleringarna av telemarknaden. Sedan dess har avregleringar lyst med sin frånvaro och effekterna av de goda förändringarna har klingat av. Nu talas det istället om stopplag och höjt skattetryck. Då skulle vi få mer av det som Dan Andersson inte förstår.

2005-04-28 12:31:08
The French Drama. The polls continue to suggest that the French voters will say "non" to the proposed constitutional Treaty on May 29th. There are parts of this proposal which are clearly negative; notably the fact that it doesn?t set the limit for EU public power well enough. Unfortunately, this is not what the referendum is about. The French yes-side, which some Swedish libertarian commentators like to believe in, say that the proposal will give us a more French and social Europe. The French no-side says that the proposal is the ultimate victory for a neo-liberal (British) kind of Europe. Of course neither side is right, the proposal is a compromise. All this confuses people, nobody will know who is right. Thus, the debate takes other directions. One such direction is that a "non" is an anti-establishment vote, it is a vote on Chirac. If there ever was such a vote, I would argue strongly for a no to Chirac, but it is not what this one is about. Another part of the no-argument is that a yes would be the final yes to Turkey in the EU. That has some truth to it, indirectly. Every analyst believe that a French no would, at least, slow down enlargement. Thus, the no-side tries to stir up anti-turkish sentiments. There is a risk that a yes in France would be seen as support for an ever more big and bureaucratic EU. But the risk that a no-vote would be seen as a no to a market-oriented Europe is far greater. After a no-vote, we can probably only dream about ever having a single European market for services, for example. Thus, the referendum is about many other things than the actual proposal, and will affect many more than the French voters.

2005-04-28 12:22:05
Debatterar med Bah på CUF-stämman. Den 14 maj kommer jag att debattera frihandel och rättvisa med Alice Bah på Centerns Ungdomsförbunds stämma i Sunne. Detta är en mycket viktig diskussion och mitt budskap är att fri handel är den enda rättvisa handeln. CUF skickade just ut information och inbjudan. Framför allt ska det bli mycket intressant att närvara på vad som mycket väl kan bli en historisk stämma med vidare återverkningar för Centern och Alliansen. De förslag om bl a platt skatt på 20 % i Sverige som är förbundsstyrelsens förslag är radikala och klart ideologiska. CUF banar väg för frihet och frågan är hur långt Centern följer med. Hittills ser det mycket bra ut.Läs mer - >

2005-04-28 12:08:30
"Du ljuger, professor Vogel!" Mitt budskap på debatten om tillväxt och välfärd med bl a Joachim Vogel var att han bedriver ett ideologiskt korståg för socialism under falsk flagg; han kallar det forskning. Till grund för hans påståenden om att en stor stat med höga skatter ger välfärd, välbefinnande och god levnadsstandard ligger snedvridna och selektiva fakta. T ex är ett kriterium i hans välfärdindex WISP stora offentliga utgifter och då kommer självklart sådana länder högt - ett cirkelargument ovärdigt att nämnas på samma dag som ordet forskning. Mitt på debatten, inför 100 personer, drog dessutom Vogel till med ett rent faktafel. Med betydande arrogans påstod han att den statistik han hänvisade till visade att 60 % av de ensamstående mammorna i USA var fattiga och endast 4,5 % i Sverige var det - i absoluta tal. Allt för att den typ av samhälle USA är ska smutskastas. Men detta är inte sant, vilket Maria Rankka visar tydligt i Smedjan. Den räknas som fattig som har mindre än 50 % av medianinkomsten i sitt eget land. Och 40 % av medianinkomsten i USA, med världens högsta inkomster, är en riktigt bra inkomst. Men 60 % av medianinkomsten i Ryssland, där endast 30 % av mammorna är fattiga enligt denna rapport, är blott en bråkdel av den amerikanska. Skillnaden är fundamental och det genant pinsamma i detta uttalande av Vogel besvärande stor.
Läs artikeln - >

2005-04-27 12:20:42
Lysande! Att Svenskt Näringslivs styrelse just utsåg Urban Bäckström till ny VD är det bästa som har hänt landet på länge. Han är brett respekterad för sin kompetens inom ekonomi, politik och företagande. Vidare är han en långsiktig strateg och en mycket god pedagog; ovärderliga tillgångar för en opinionsbildande organisation. Det finns stort behov av hans omvittnat skickliga ledarskap i näringslivet i allmänhet och Svenskt Näringsliv i synnerhet. Sverige är i stort behov av förändring - för tillväxten, jobben och välfärden. Urban Bäckström är den som kan göra näringslivet till en kraft att räkna med för att nå den förändringen. En och annan lär väl påtala att han är av fel kön, men han kan ju vara kompetent ändå. Och någon stor organisation kan väl ledas av en man; LRF, Företagarna, SACO och LO leds ju av kvinnor. Med Urban Bäckström vid rodret har Svenskt Näringsliv fått en VD som kan ta ut kursen och förmå följa den. Nu våras det för Sverige!

2005-04-26 17:29:28
Free Competition - Now! I just went to the Pharmacy (the pollen season is back). In Sweden, the Pharmacy is a state monopoly; I believe it was in the sifties or so that the private pharmacies were nationalized. Anyway, it struck me as I waited how many things they actually sell that have nothing to do with prescribed medication. Sun protection, toothbrushes, chewing gums, schampoo, condoms, etc. There is no reason whatsoever for the state monopoly to sell that. Private shops try to. And now, the monopoly competes with them - in markets with no connections with medication. This is what happens: A state monopoly is introduced and is supposed to do one thing only. But it is very tempting to use that power to compete in other fields. And they can always tell their owner, the state, that it is a better way to increase the profits. And you get unfair competition with higher prices for the consumer in the end. And a distrotred economy. What is the conclusion? Don′t introduce public monopolies! And if someone once did, take them away ASAP. It is about time for free competition in that field as well.

2005-04-26 14:57:06
Häxan som höll i alla trådarna. Tele2 har tagit fram en liten sagobok, "Sagan om häxan som höll i alla trådarna". Mycket träffande och underhållande. Den handlar om en häxa som bor långt in i skogen och har lurat i kungen att hon är den enda som kan hålla i alla teletrådar. Trots de tre riddarna Putte, Totte och Snutte (PTS) har häxan makten över trådarna och blir bara rikare - och de som vill ringa fattigare. Det lyckliga slutet på sagan är att häxan tvingas ta ut ett lägre pris av de andra som vill erbjuda teletrådar. Av foldern framgår fakta som att den genomsnittliga samtalskostnaden är 683 kr/kvartal och den fasta avgiften är 375 kr/kvartal. Sedan avregleringen har priset per minut på telesamtal inom landet fallit från 1,57 kr/minut i snitt till 0,37 kr/minut. Telias fasta avgift har dock höjts från 264 till 375 kr/kvartal. Vågar man hoppas på det lyckliga slutet med en vidare konkurrens som pressar även de fasta priserna?

2005-04-26 14:47:48
SkD: Är välfärdsstaten i gungning? Igår recenserades min bok i Skånska Dagbladet på en halvsida. Tyvärr finns den inte på nätet. Det som är talande är att recensionen tar sitt avstamp i verkligheten. Den beskrivning av nuläget som finns i boken var mycket kontroversiell i höstas när den kom. Nu utgår allt fler från denna som ett faktum man inte kan prata bort, så även SkD i recenseionen. Mina lösningar - mindre stat, mer privat - refereras tydligt. Även om recensenten tillåter sig att tvivla på om det är så enkelt som det låter välkomnas debatten och förslagen.

2005-04-25 18:49:20
I debatt med Sundström: Fel på systemen, inte människorna. För en stund sedan debatterade jag i SVT 24 - ska sändas ett par gånger under kvällen - med förre näringsministern Anders Sundström. Ämne var den rapport från Företagarna som visade stora skillnader i sysselsättningen i landet. Lägst var den i vissa Norrlandslän med strax över 50 % sysselsatta - av befolkningen i arbetsför ålder. Högst är den i bl a Kronoberg med närmare 70 %. Ett reportage visade hur en företagare i Norrland sökte folk men ingen tog jobbet; Gunnar Westterberg förklarade att de helt enkelt väljer att leva på bidrag istället. Min enkla poäng är att det inte är fel på människorna utan på systemen. Gör man det olönsamt att arbeta kommer många att välja att inte göra det. Det finns andra skäl att gå till jobbet än pengar, visst, men det är inte dumt om det också finns som drivkraft - milt uttryckt. Vidare finns förstås kreativa människor med idéer och vilja att uträtta saker över hela landet, men om staten öser ut miljarder i bidrag hämmas detta. Anders Sundström ville mest ha mer av det som har skapat problemen - mer bidrag, mer regionalpolitik.
Se Studio 24 här - >

2005-04-25 14:28:34
A Small but Global Editorial. On average, this web log is visited by some 600 so-called unique visitors (which is one IP-address behind which there might be several persons) every day. It is just about the same number of readers as the editorials in a middle-sized Swedish daily. But there are differences. First, a web log is of course quicker. Second, the readers of a web log have a specialised interest in the topics and comments of the web log. The daily, on the other hand, has a geographical area, which affects both its topics and which readers it may have. Third, lately I have received e-mails from, for example, Brazil, Israel, Denmark and Italy. To a large extent, they come from people who believe in freedom and market economy and find facts and analysis at this web log useful at home. Clearly, this kind of thin, global, networking will have an impact on national opinion-making.

2005-04-24 13:17:56
Tre tankar i taxi. Tidigare idag satt jag i en taxi på väg till MUF:s ledarkonferens, där jag skulle tala om den stora statens fall. Taxichauffören var, som de är så ofta, invandrare från något land utanför Europa. Kanske Irak. Synligt och centralt placerad på instrumentbrädan hade han satt en kampanjknapp med texten "Man slår inte". Han kampanjade således mot kvinnomisshandel. Nyligen hörde jag en historia om hur våra statliga myndigheter hade kurs för invandrare och en förståndig dam på dålig engelska hade tjatat: "don?t hit your women!". En förskräckt kursdeltagare från Iran undrade vad svenskarna trodde om dem egentligen; han skulle aldrig drömma om något sådant. I min taxi fanns även dagens Aftonbladet, där det fanns en intervju med en ledande muslimsk imam på ämnet Runar Sögaards uttalande. Hans poäng var att de flesta muslimer var ledsna över Sögaards uttalande och rädda för att detta skulle skapa onödiga motsättningar. Imamen tog naturligtvis bestämt avstånd från de hot som ett fåtal muslimska extremister har uttalat mot Sögaard. Självklart var hans uttalande provokativt och intolerant - men också självklart tillåtet. Lika tillåtet borde skarpa motreaktioner från muslimer vara - i sak, inte hot. Den tredje reflektion jag tog med mig från taxin, på ett helt annat ämne, var att Malmö Aviation gjorde reklam för att de har flest avgångar. Det var relativt populärt hos de 100 MUF:arna att inleda med påpekandet att det är hög tid att sätta Malmö Aviation på plats två - efter Rosenbad...

2005-04-24 13:14:09
Intressant analys av tillväxtdebatten. Waldemar Ingdahl, VD för tankesmedjan Eudoxa, har skrivit en intressant kommentar till debatten i torsdags:

"Sverige var för inte så länge sedan modellen som man jämförde allt annat med. Sverige var moderniteten, för många, det som man skulle sträva efter - så mycket att själva tanken på att det fanns värderingar i detta resonemang försvann.

Därför argumenterade ofta Vogel och Halleröd från ståndpunkten att deras argument var forskning och att deras motpart försökte politisera ett objektivt och neutralt resonemang för att föra fram nyliberala idéer. Men deras resonemang lät påfallande ofta ideologiska, som tyvärr mycket annan forskning gör i nuläget. På själva frågan om ekonomisk tillväxt i sig var bra för samhället verkade Vogel rent av negativ. Halleröd verkade, som oftast under kvällen, mer nyanserad och problematiserande till frågan.

Johnny Munkhammar något mycket bra tidigt i debatten, men ack så ovanligt. Munkhammar påpekade att han faktiskt arbetar som idéproducent på Timbro. Det gjorde han rätt i, för i slutändan gäller det faktiskt idéer om samhället. Vilka teorier vi använder kommer att påverka vad vi ser som relevant problem och lösningar.

Marknader producerar inte bara ?ständigt mer prylar?, eller bestämmer vem som får vilka resurser. De möjliggör människors strävan efter lyckan, de sprider nya idéer, de förändrar hur folk lever och arbetar och möjliggör att människor kan pröva nya saker i sina liv. De upplöser och omformar allt från konstformer till yrken. De uppmuntrar experiment och förbättring, under hård prövning genom trial and error. Marknader och människors handlingar kan inte kontrolleras eller förutsägas. Jag uppfattade att det är denna marknadens dynamik som främst Joachim Vogel vände sig mot.


Läs hela kommentaren - >

2005-04-23 17:57:22
A Good Environment for Entrepreneurs? Today, I spoke at the annual regional conference for politicians and business leaders in Karlstad, Värmland. After me, Signhild Arnegård Hansen, vice-chairman of the Confederation of Swedish Enterprise, spoke. She presented a number of telling figures that show clearly the poor situation for entrepreneurs and companies in Sweden. The total taxes on companies in Sweden are the highest of all among the OECD countries. In fact, it is twice as high as the EU average. Swedish companies fill in 73 million sheets of papers to the authorities every year, of which 95 % are related to the taxes. The figure for new companies is 4 % in Sweden, compared to the European average of 9 %. And the European average is far from great: Companies in the US grow six times more during their two first years than the small companies in EU-15 do.

2005-04-23 17:38:13
Skattebetalarna - än starkare kraft för frihet.Skattebetalarnas stämma i Malmö ska hotet om en kupp från Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna idag ha avvärjts med eftertryck. Över 1000 personer uppges ha kommit till stämman för att visa sitt stöd för att organisationen ska stå för frihet och öppna gränser. Hur många rasister och nationalister som alls tog sig dit är oklart. Valberedningens förslag till styrelse klubbades utan ändring och med starkt stöd. Det är onekligen en uppvisning i mobilisering och ett tecken på vilka värderingar organisationens riktiga medlemmar står för. Detta är en seger som säkerligen ger vidare kraft åt verksamheten det kommande året. Inget ont som inte för något gott med sig...?

2005-04-22 14:07:16
Kommentarer. Gårdagens debatt refereras på att antal platser. Kommentarer, analyser och bilder finns bl a hos Johan Norberg, Henrik Alexandersson, Frihetspropaganda, Timbro och Moderskeppet. Särskilt vill jag instämma i analysen från Danne Nordling, f d chefekonom på Skattebetalarna.

2005-04-22 13:29:21
Bluff om fattigdom. I gårdagens debatt presenterade Joachim Vogel en figur - av många - som skulle visa fattigdom bland ensamstående mödrar i olika länder. Källa var en rapport från UNICEF. Som brukligt i hans statistik var situationen sämst i USA, där 60 % av de ensamstående mödrarna var fattiga. I Sverige, däremot, var bara 4,5 % av dessa fattiga. Alltså, förkunnade han nöjt, har svenskarna med höga skatter mindre fattigdom än amerikanerna med hög tillväxt. På en fråga om vad som menas med att vara fattig svarade Vogel att man har tagit den genomsnittliga inkomsten i alla undersökta länder och sedan räknat dem som fattiga som har under 50 % av denna nivå i inkomst. En enkel koll i den rapport han hänvisar till visar att det är fel. Inte snedvridet och selektivt, som så mycket annat, utan fel. Det som visas är de som ligger under 50 % av snittet i sitt eget land! Och det är en gigantisk skillnad, eftersom den genomsnittliga inkomsten i USA är överlägset högst i världen. 50 % av denna är bättre än snittinkomsten i de flesta länder. Är snittinkomsten i USA 5000 kr per dag så är man fattig om man tjänar 2000. Är snittinkomsten 100 kr per dag i Albanien är man inte fattig om man tjänar 60 kr. Det förklarar också hur siffran över andelen fattiga ensamstående mödrar kan vara 31 % i Ryssland och 9 % i Tjeckien 1992 - innan deras tillväxt hade börjat på allvar. Ingen kan tro på allvar att en dubbelt så stor andel ensamstående mammor i USA är fattiga jämfört med i Ryssland. Sannolikt är de fattigaste mammorna i USA långt rikare än snittet i Ryssland. Beläggen i den ideologiska kampanj för stor stat och höga skatter som Vogel bedriver kan inte bli svagare än detta.

Läs UNICEF-rapporten här - >

2005-04-22 07:40:01
Inget svar om ideologiproduktion under forskarflagg. Igår genomfördes den debatt om sambandet mellan tillväxt och välfärd som Stefan Fölster och jag utmanade Joachim Vogel och Björn Halleröd på. Bengt Westerberg var moderator, även om flera efteråt påpekade att han då och då föreföll vara vår tredje motdebattör. Över 100 personer kom till debatten, som blev intensiv. Min tes var att professor Vogel med kollegor har drivit en ideologisk kampanj med en rad artiklar på DN-Debatt. I flera olika index har Sverige förklarats ha bäst välfärd i världen - just för att man på förhand har bestämt att t ex små inkomstskillnader och stora offentliga utgifter är bra välfärd. Och då får man index där USA sägs ha sämre välfärd än Bulgarien (WISP). På våra upprepade påståenden och frågor om att detta är en politisk kampanj som kallas forskning kom inget svar. Om nu inte "är forskning aldrig värt någonting?", "är all forskning då ideologi?" och liknande påståenden från Vogel kan räknas som svar, vill säga. Det närmaste ett erkännande av den ideologiska riktning som finns i denna kampanj kom på slutet, då Vogel påpekade att hans utgångspunkt är att "staten är till för alla och vi har byggt samhället på det sättet". I övrigt intet - och frånvaro av bra motargument är ju också en bekräftelse. Ett viktigt mål med denna debatt är därmed uppnått.Läs mitt inledningsanförande - >

2005-04-21 12:24:20
Socialism With Psychological Arguments? Tonight, I will be debating the connection between growth and prosperity. One part of that will be the research into well-being. Some claim, such as my opponents tonight, that the research shows that peoples? well-being is not enhanced by growth. Let me present, below, some quotes from such research, which I believe to be quite telling. Basically, it is socialism with psychological arguments - by Richard Layard (in Prospect):

"When I earn more and adopt a more expensive lifestyle, this puts pressure on others to keep up - my action raises the norm and makes them less satisfied with what they have. I am like the factory owner who pours out his soot on to the neighbours? laundry. And the classic economic remedy for pollution is to make the polluter pay. ... This should become part of the social democratic case against tax cuts. ...

Crime rates are high when there is geographical mobility. ... So we should try to sustain communities and not rely on ?getting on your bike? or international migration to solve our problems, as free-market economists often urge. The case for regional support to help communities prosper is much stronger when you focus on happiness than when GDP alone is the goal. ...

We live in an age of unprecedented indivdidualism. The highest obligation many people feel is to make the most of themselves, to realise their potential. This is a terrifying and lonely objective. ... We are left with no concept of the common good or collective meaning. ...

So public policy should aim at producing the greatest happiness of the greatest number, and private decisions should aim at the greatest happiness of all those affected. ...

From the beginning it (a utilitarian aim of the greatest happiness to the greatest number, my point) had its critics, and an alternative philosophy based on individual rights became fashionable. But it has two drawbacks. First, it is difficult to resolve the dilemma when rights conflict. And second, it is highly individualistic. It tells you what you are entitled to expect, and what you should not do. But it provides little guidance on what you should do - what career you should adopt, or how you should behave when your mariage goes sour."

2005-04-20 15:56:21
Liberal välfärd. I senaste numret av Tidningen NU skriver Ulf Öfverberg ännu ett roande svar i debatten om välfärd mot mig och Lotta Edholm. T ex upprätthåller han sin tradition att säga motstridiga saker: "Det finns inget empiriskt belagt samband mellan skattekvot och tillväxt. Om det finns är det mycket svagt." Finns det inget samband eller ett svagt samband? Vad menar han? I sak är det förvisso fel; det sambandet är intill självklarhet etablerat bland ekonomer, även om socialdemokraterna har funnit någon tveksam ekonom som Öfverberg nu återanvänder. Vidare påpekar Öfverberg att "en frisk man i begynnande medelålder anställd på Timbro" (undrar vem han syftar på, jag fyllde nyligen 30) får betala lägre premier i privata välfärdsförsäkringar än en allergiker. En klassisk frågeställning, där han antyder att jag vill ha ett annat system för min egen skull bara. Jag vill vända på denna fråga: varför ska jag som kan betala vara en del av de offentliga systemen? Är inte argumentet för skattefinansierad välfärd att den ska komma dem till del som inte kan betala själva? Om inte det offentliga ska göra allt åt alla - utan den majoritet som kan betala sköter det privat - räcker även mindre resurser längre till dem som verkligen behöver. Sedan sprider även privata försäkringar risker; de flesta välfärdsförsäkringar är gruppförsäkringar som tecknas via arbetet. Öfverberg har rätt på en punkt: denna debatt behövs, inte minst i Folkpartiet. Det är dags att bli ett liberalt parti och lämna några decenniers snedsprång mot kramande av den stora staten bakom sig.

2005-04-20 10:57:00
Nuders bästa gren? Av Dagens Nyheter framgår idag att Pär Nuder förefaller ha varit nästan lika bra på att räkna upp antalet medlemmar i det SSU-distrikt där han var ordförande 1986-89 som att idag räkna upp tillväxten och ned arbetslösheten. Mängden luft i siffrorna är troligen högst jämförbar; möjligen har han blivit ännu lite bättre på att tricksa med siffror.Läs artikeln i DN - >

2005-04-20 10:55:26
Platt skatt även i Sverige! Idag distribuerar Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad som pläderar för platt skatt även i Sverige. Land efter land i Öst- och Centraleuropa inför platt skatt, vilket innebär enkelhet och, enligt min mening, rättvisa - den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket. Framgångar följer, i form av både hög tillväxt och ökande skatteintäkter, trots låg skatt. Ibland glömmer vi att Sverige med skattereformen 1990-91 kom nära platt skatt - varför inte gå hela vägen nu?

Läs artikeln här - >

2005-04-20 10:54:57
Nästa satsning från GB...


2005-04-19 12:06:43
Why the Relations Between China and Japan are Deteriorating. At his blog - with a new design showing a very Timbro-like lighthouse - Carl Bildt writes about the real rasons behind the deteriorating relations between China and Japan:

"The overt reason is that new Japanese schoolbooks tend to gloss over war crimes committed by Japanese forces in China during the 1930?s. It?s only some books, used in some schools, but is nevertheless by China seen as a step back from the Japanese side.

The real reasons are probably more complicated. It is of course inconceivable that major street demonstrations or massive Internet campaigns can be organized in China without some sort of appropval - at the least - by the authorities.

It?s in all probability an attempt to motivate stopping Japan from getting a permanent set at the UN Security Council as a result of the reforms now being discussed.

But it?s a high-stake game. Playing the nationalist game is always possible, but it carries consequences."

2005-04-19 11:09:03
Poll Tracker: Labour Lead by Eight Percentage Points. The BBC Poll Tracker, which shows the development of party support before the British election on May 5th, shows a growing margin between Labour and the Tories. In the beginning of April, Tories were actually in the lead, but now Labour leads by eight percentage points. So far, this contradicts the trend from the two previous elections where Labour actually lost quite a lot during the cempaign, which has been shown by The Economist. In the Poll Tracker, one can also see the most important events of the campaign so far. Here, one can read Tony Blairs campaign diary - somewhat like a blog. And at the Tories web page, one can read about why to vote for "Value for money and lower taxes".

The BBC Poll Tracker - >

2005-04-19 10:33:57
En myndighetsperson per 20 medborgare? Staten vet inte hur många myndigheter det finns. Nu har en utredning tillsatts för att ta reda på detta. Den stora staten vet inte ens hur stor den är; faktum är att dess representanter har ringt Timbro och frågat om vi möjligen vet svaret. Fredrick Federley har gjort ett tappert försök att bedöma myndigheternas omfattning - och visa vad detta innebär. Enligt Riksdagens Utredningstjänst, RUT, finns 238 myndigheter med ca 240 000 anställda. Det ger en myndighetsperson per 37,5 medborgare. Men då räknas bland annat inte byråkraterna på kommunal- och landstingsnivå. Federley bedömer att vi snarare har en byråkrat per 20 medborgare. Han fullföljer med ett kul räkneexperiment: myndigheterna upptar 1 139 000 kvadratmeter i Stockholms innerstad, vilket motsvarar 22 780 lägenheter på 50 kvadrat per styck. I sammanhanget kan nämnas att 100 000 personer idag står i bostadskö i huvudstaden.

Läs artikeln - >

2005-04-18 12:17:49
Booming Prague. The purcasing power of the average citizen in Prague, the Czech capitol, is 153 per cent of the EU average. And that is apparent for any visitor; clean streets, renovated buildings, new cars, exclusive shops and restaurants. It is the result of the economic boom following the collapse of the planned economy and the Wall - and it has intensified following EU membership. Growth this year is estimated to be some 4,5 per cent. By 2010, the Czech Republic will probably have introduced the euro - they are already close to fulfilling the criteria - which is likely to boost exports and investments even more. They will probably also lower their corporate tax from 28 to 24 per cent, due to competition from other new EU members. Tax competition does not only affect Old Europe.

2005-04-18 11:54:41
Observer: Bloggbubbla eller nya rena för opinionsbildning? Medie- och analysföretaget Observer presenterar idag en rapport om bloggarna och valet 2006. De beskriver korrekt och intressant den stora roll bloggarna fick i det amerikanska valet. Observers slutsats är att bloggarna kan bli ett nytt och viktigt inslag i valrörelsen som mycket väl kan avgöra dess utfall. Mina svar på deras frågor är en del av underlaget; bl a påpekade jag följande, som jag tror är relevant:

"För det första kommer bloggarna att vara en faktor att räkna med för politiker; det blir svårare att komma undan med felaktiga fakta eftersom bloggarna är snabba och kompetenta granskare. För det andra kommer de etablerade medierna att uppleva detsamma. För det tredje är bloggarna en ny, alternativ, kanal att komma ut med budskap, frågeställningar och förslag i. Det sistnämnda inte minst för att den s k bloggosfären är ett imponerande nätverk där nyheter kan spridas som en löpeld.

Bloggarna är en oberoende faktor i samhället och debatten, som granskare och som källor till ny information och mer spännande analyser. I ett så likriktat samhälle som Sverige betyder det mycket.

Redan nu är mångfalden mycket större tack vare bloggarna. De nya perspektiv och fakta som tillförs betyder mycket i en tid då traditionella medier både är likriktade och instängda. Inte minst lär denna trend förstärkas i takt med att de ekonomiska villkoren blir tuffare för traditionella medier."


Läs rapporten - >

2005-04-18 11:25:10
Dagens citat:

"En fjärdedel av deltagarna var sjukskrivna, en fjärdedel var förtidspensionerade, en fjärdedel var arbetslösa och en fjärdedel begrep aldrig vad jag talade om."

F d näringsminister Björn Rosengren (s) på Svenskt Näringslivs konferens i Åre, enligt di.se, om sina möten på arbetarkommunen i Norrbotten

2005-04-17 17:06:55
Another EU Enlargement? Today, the Turkish Cypriots elect a new leader. Rauf Denktash, 81, is finally resigning after ruling the northern part of Cyprus since 1974. He has been a large obstacle to reunification of the island. Only the southern, Greek Cypriot, part of the island is an EU member. Cyprus has been divided since the Turkish invasion in 1974 to protect the Turks from ethnic cleansing. In recent years, reunification has been a priority on many agendas - for the EU, the UN and Turkey not least. But as a large majority of Turkish Cypriots voted yes in their referendum, the Greek Cypriots voted no. But that situation cannot hold for long. The border between the sides has been opened, a new leader in the north is elected - with reunification as the main aim - and now tourism is flooding into the northern part. And northern Cyprus is a beautiful place, which I have visited several times, with all the opportunities to have a very successful tourism enterprise and hence increase their prosperity. When will this small EU enlargement of some 200 000 people take place? Perhaps sooner than many expect.
Read more (CNN) - >

2005-04-17 17:01:36
Maktskifte inom räckhåll? Stödet för den borgerliga Alliansen har ökat med 14,1 procentenheter på ett år. Det framgår av en jämförselse mellan Sifo för ett år sedan och den som idag publiceras i Svenska Dagbladet. Nu leder de borgerliga med 8,3 procent. På aftonbladet.se leder Fredrik Reinfeldt (ca 71 %) över Persson (ca 28 %) på både frågan om vem man har mest förtroende för och vem man helst ser som statsminister efter valet - när över 40 000 har röstat. Av tio punkter som Göran Eriksson listar i Svenska Dagbladet framgår dock att de borgerliga på intet sätt har anledning att därmed luta sig tillbaka. Tvärtom. Huruvida vi kan få en ukrainsk revolt mot övermakten och statsminister godsägare "Dr" Persson eller ej kommer denna gång även att påverkas starkt av nya partier. I dagens Sifo har "Övriga" ökat starkt. Sverigedemokraterna antas ha en procent. FI antas ha 2,5. Junilistan har en procent. Och då har båda de sistnämnda ännu inte sagt att de kommer att kandidera. Även om detta är mycket sannolikt, närmast säkert, kommer stödet nog inte att öka förrän detta tillkännages. Båda har chansen att komma över fyra procent. Ännu vet vi inte heller hur det blir med Vägval Vänster, ett nationellt Vårdparti eller ett lätt främlingsfientligt Pensionärsparti - som också kan ha viss potential. De etablerade partierna behöver verkligen konkurrens; de har avskärmat den genom bl a partistöd ohälsosamt länge. Men det är beklagligt att konkurrenterna ser ut som de gör. Nya partier är osäkra faktorer som är svårbedömda. Men för dem som önskar maktskifte - och för många är det fråga om överlevnad, inte minst i näringslivet - ser det ljust ut. Ju mer insatser som görs, desto ljusare blir möjligheterna. Det korrumperande, idélöse, allsmäktige, taktiserande rikskommunalråd som styr våra liv med våra pengar - ja, Persson alltså - kan snart kastas ut!

2005-04-17 16:48:26
Utbildningsdebatt med Lindgren: Kollektivet eller individen? I senaste numret av nättidskriften Alba, i samarbete med papperstidskriften Krut, är temat kunskapssamhälle och utbildning. Jag och Anne-Marie Lindgren, s k socialdemokratisk chefsideolog, bjöds in att diskutera ämnet. Hela diskussionen, som tog en och en halv timme, finns utskriven. Rätt intressant om både ideologi och system; individ eller kollektiv, marknad eller stat. Bitvis också en rätt engagerad diskussion, vilket framgår även i skrift...
Läs diskussionen här - >

2005-04-16 18:40:04
Rädda Skattebetalarnas Förening! Nu har Nationaldemokraterna anslutit sig till Sverigedemokraternas försök att genomdriva en främlingsfientlig kupp på Skattebetalarnas stämma den 23 april. Detta är ett allvarligt hot, som Skattebetalarnas nuvarande ordförande Claes Levin har kritiserat skarpt. Denna risk finns blott därför att alla medlemmar i föreningen har rösträtt på stämman, och genom att främlingsfientliga personer går med försöker de ta över. Skattebetalarna har under Robert Gidehags ledning blivit en allt starkare kraft för fria människor och en fri ekonomi. Skulle denna organisation tas över - helt eller delvis - av dessa slutenhetens och inskränkthetens krafter uppstår stora problem. Så många som möjligt som är medlemmar, eller blir det under kommande vecka, med tro på frihet och öppenhet, borde nu ta sig dit och rädda Skattebetalarna undan detta hot. Själv ska jag sedan länge inbokat årsmötestala i Karlstad och kan dessvärre inte åka. De som vill ha mer information om bl a resa till stämman i Malmö kan dock kontakta mig per e-mail.

2005-04-15 12:25:54
Byter supertankern Migrationsverket äntligen kurs? Igår besökte jag Migrationsverket i Norrköping tillsammans med övriga i kommittén för Medborgarnas Flyktingsombudsman, bl a Mauricio Rojas, Tove Lifvendahl och Göran Lindblad, för ett sammanträde med dess ledning och nya GD Janna Valik. Migrationsverkets otacksamma uppgift är att bevaka en relativt sluten nationsgräns och skydda den av LO framtvingade reglerade arbetsmarknaden. Tidigare har detta bitvis skett med överdriven nit. Självklart finns medarbetare som har haft en genuin humanistisk syn, men andan från regering och ledning har varit den motsatta. Såväl mänskligt lidande och stora samhälleliga kostnader har följt. Ingen har vare sig velat eller kunnat vända kursen hos verket. Mina förhoppningar inför detta sammanträde var således inte särskilt positiva. Men det var ett mycket lärorikt möte som vände en rad av mina uppfattningar. Den nya ledningen har både en humanistisk syn och en god förankring i verket som gör att det finns både vilja och förmåga att förändra och förbättra. Janna Valik påstod att de nu vägleds av Dag Hammarskjölds princip: "Blott de förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den." Målen är goda och flera steg har redan tagits, men självklart återstår det mesta. Men viljan finns och den verkar stark. Janna Valik är en mycket god kommunikatör, men det är mer än så - det finns ett innehåll. Mycket av det förändringsarbete som nu har inletts har sin orsak i det intensiva och envetna arbete som MFO Merit Wager har bedrivit - det framhöll verkets ledning. Oberoende aktörer som granskar myndigheter kan ha stor betydelse. Migrationsverket förefaller vara på väg att göra det bästa av ett inte alltför trevligt uppdrag.

2005-04-15 11:47:11
Towards EU-27. A few days ago, the European Parliament approved the entry of Bulgaria and Romania into the EU. On Romania, 497 were in favour, 93 against, and on Bulgaria, 522 were in favour and 70 against - very large majorities. The entry is scheduled to take place on the 1st of January 2007, not too far away. They have to implement the remaining political and economic reforms, or else entry might be delayed a year. But if nothing unlikely happens, we will have an EU-27 soon, with some 480 million citizens - an increase by 30 million bulgarians and romanians. The single market grows and so does its benefits; trade, competition and growth. And Romania introduced a flat tax of 16 per cent this year. With more members, the influence of a few large countries over all the others decreases and so does the risks of common social systems. The last common denominator is simply smaller with more countries. EU Enlargement is the most important positive development in Europe these days.
Read more (EP) - >

2005-04-14 10:24:22
VM i siffertricksande. Finansminister Pär Nuder presenterade just sin första budgetproposition i riksdagen. Han ägnade en stor del av sina tio minuter åt att säga att det går bättre för Sverige än EU-snittet och gav sju förklaringar till detta. Förvisso är en jämförelse med västra Europa inte direkt intressant, eftersom dessa länder dras med samma problem som vi. Man borde kanske jämföra sig med länder som det går bra för; Australien, Irland, Estland, Nya Zeeland, USA, Kina, Slovakien, Brasilien - med flera. Men i grunden är detta ett siffertricksande; det går inte bättre för Sverige. Tyvärr. Nuder gör om verkligheten för att kunna säga att det har gått bra när hans parti har fått bestämma. Om vår tillväxt vore högre än snittet skulle vi stiga flera positioner i OECD:s köpkraftskorrigerade liga - men det har vi inte gjort. Nuder säger att vår arbetslöshet på fem procent är lägre än EU-snittet på nio - och glömmer siffran från LO-borgen om en total svensk arbetslöshet på 20-25 procent. Vår sysselsättning påstås vara högre. Men om bara strax över tre miljoner av de nio miljonerna svenskar går till jobbet är sysselsättningen inte hög. "Det unika med Sverige är inte låga skatter eller liten offentlig sektor", påpekade Nuder. Det är ju sant, det har vi inte. Precis som övriga västra Europa dras vi med motsatsen - och det är ett problem för både tillväxt och välfärd. I en del grenar är vi bra - kreativa företag, bra IT-användning, öppna gränser - sådant som har lite med politik och stat att göra. Men där det går dåligt är det som Nuder och övriga politiker har direkt makt över. De försöker måla en ljus bild av verkligheten och leva på att andra i samhället kämpar på. Men de borde sköta sitt eget fögderi - då kanske verkligheten kunde börja bli nästan så ljus som i Nuders verklighetsbeskrivning.

2005-04-14 09:29:28
Iranian Nuclear Weapons? Visiting President Bush′s ranch in Texas, Ariel Sharon warned that Iran may be just months away from developing a nuclear weapon. The IAEA claims, however, that they have no hard evidence. But when the IAEA inspected Iran for years under the leadership of Hans Blix, they missed a large number of facilities. They may be missing as much now. Nuclear weapons in the hands of that regime would be a tough setback for the development towards freedom and democracy we have seen for months. It would also seriously damage the opportunities of the US and the EU to press for regime change in Iran. This shows that the revolutions by the peoples and the reforms promised by the leaders are not always sufficient to reach democracy. The tyrants do what they can to stay in power. A tough policy from the US - and preferrably the EU - is also essential.

Read more (CNN) - >

2005-04-14 09:18:29
Senaste nytt från Grönköping. Just åter från ett sammanträde i Stockholms Stadshus är det svårt att lämna intrycket av likheter med Grönköping. Uppenbarligen har Annika Billström fått sitta kvar som finansborgarråd, trots öppna strider med partikamraterna där de i media har kallat varandra vid namn som skulle få sjömän att bli vithåriga. Grundorsaken där är för övrigt rimligen inte en personfråga utan konsekvensen av att hennes parti saknar någon annan vilja för framtiden än att behålla makten och bevara systemet. Då återstår strider om makten snarare än idéer för framtiden. Själv deltog jag i Fastighets- och Salluhallsstyrelsens sammanträde - ett uppdrag som ger god utbildning i en storstads dagliga konkreta frågor. Majoriteten beslutade att all stadens mark utanför staden - varför kommunen nu äger sådan - ska låsas in i en stiftelse. I praktiken skänks 26 000 ha mark - större än hela Stockholms stad - till ett värde av en miljard kronor bort. Vilka som kommer att bestämma över stiftelsen är inte svårt att räkna ut. Ett bisarrt maktmissbruk. Marken borde ha sålts ut för länge sedan.

2005-04-13 17:21:08
Lansering av Timbro Briefing Papers! Torsdagen den 28 april presenteras den nya skriftserien Timbro Briefing Papers, som jag är redaktör för. Johan Norberg har skrivit det första som beskriver de revolter och reformer i frihetlig riktning som nu sker i Mellanöstern. Briefing Papers ska ge information i aktuella frågor. Syftet är att tillföra fakta och analys till samhällsdebatten. De ska utkomma åtta-tio gånger per år. Välkommen till denna lansering med arabisk afton.
Läs mer - >

2005-04-13 10:27:31
Fler vagnar på loken. En genomsnittlig person i den svenska arbetskraften betalade förra året 30 000 kr till de sjukskrivna. Under perioden 2000 till 2004 var i genomsnitt 14 procent av befolkningen i arbetsför ålder sjukskrivna eller förtidspensionerade, högst inom EU. Sjukskrivningarna ökar snabbare än tillväxten. Detta ska läggas till de 6 procent som kallas arbetslösa: totalt 20 procent. Utöver det finns fler kategorier personer som inte arbetade, utan svårighet nås 25 procent. Detta stora antal människor lever av bidrag från de skatter som de arbetande betalar. Dessutom, och det räknas inte in i kostnaderna, producerar de inga vare sig varor eller tjänster. Inget tyder på att ökningen ska upphöra - tvärtom visar demografin att den blir värre. Detta är vad som ligger bakom fagert tal om att hjälpa sjuka och arbetslösa: de görs beroende av det offentliga. De flesta av dem skulle både vilja och kunna arbeta med annat om de bara fick chansen. Om inte politikerna var så angelägna att köpa deras röster med pengar från de som arbetar.
Läs mer i Dagens Industri - >

2005-04-12 15:23:11
KvP: Stora staten dör - välfärden lever. I lördags ägnade Kvällsposten hela ledarsidan åt min bok och debatten med Stjernkvist i Lund. Mitt budskap refereras positivt och detaljerat och debatten sägs ha varit en av de bästa på länge.

Läs artikeln här - >

2005-04-12 11:29:32
The Last Soviet State...? A few years ago, the Swedish Minister of Industry joked about Norway being the last Soviet State - and was very criticised for it. Of course he was wrong, but they have at least one law which could have been taken directly from the Evil Empire. The law was apparently approved by Parliament almost two years ago. It basically says that if a Norwegian company doesn?t have at least 40 per cent women in the board by the 1st of July 2005, the company may be dissolved by the state. Now that date is coming close and several companies don?t have such representation, for example Norsk Hydro. Now it risks being dissolved by force. One can always discuss that representation and why the situation is the way it is. To me it is self-evident that women should have the same opportunities to become board members. But this law is extreme state interventionism. It totally dissolves property rights. Had it been April 1st I would have understood this piece of news. But it isn?t. This is not a joke, quite the opposite. It may be a warning: it is to this kind of terrible situations that short-sighted populism can get you.

Read more and listen (Swedish Radio) - >

2005-04-12 11:21:40
Reinfeldt: "Vi i moderaterna gillar kollektivavtal." Så formulerade sig moderatledaren enligt Dagens Industri på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv igår. Yttrandet var avsett som kritik mot att Svenskt Näringsliv i en rapport argumenterade för rätten att teckna avtal individuellt. Självklart ska de individer som så önskar få gå samman, t ex i en fackförening, och teckna ett kollektivt avtal. Men det är lika självklart, rentav en i Europakonventionen skyddad mänsklig rättighet, att man ska få avstå från detta och teckna ett eget avtal. Frihet att inte vara med i en förening, frihet att göra som man själv vill, är fundamentalt. Ett land som inte skyddar denna frihet måste anses på den punkten ha en svart plump i sitt demokratiska styrelseskick. Att inte ens moderaterna längre vill värna denna rättighet inger inte direkt hopp om framtiden.

2005-04-11 14:27:24
Western Europe: Highest Price for Labour in the World. A new survey from Mercer Human Resource Consulting shows that the wage costs in Western Europe are the highest in the world. Belgium, Sweden and Germany have the highest costs of all - more than 50 000 euro a worker per year. In Latvia, Lithuania and Poland, the annual cost is between 5 000 and 10 000 euro a year. And of course you can have five to ten times higher wage if you do a job which is worth five to ten times more in the market. But this is not the case; the difference in productivity is smaller than that. So do we have to decrease wages in order to have companies and jobs in Western Europe? No - that is not the main issue. The fact that has to be remembered is that the 50 000 is not the wage - it is the wage cost. In Sweden, an average worker pays 63 % in tax. Thus, he or she only gets 18 500 in dispoable income - i e wage. Thus, there is an enormous potential in cutting taxes to decrease the wage costs - and make Western Europe much more attractive for companies and investments.

Read more (EUObserver) - >

2005-04-11 11:59:12
Tänkt på utredarens kammare?

"Fasen också! Jag vill kvotera föräldraförsäkringen, hälften var ska det vara. Staten måste lägga människors liv till rätta. Ingen vet hur folk skulle leva annars. Men naturligtvis är folk emot kvoterad ledighet. De fattar inte sitt eget bästa. Och jag kan ju inte lägga fram förslag som nästan alla är emot. Vad göra? Vi måste övertyga dem om att de har fel. Vi tar och sätter igång en kampanj! Alla statens krafter ska sättas in i arbetet med att få dem att fatta. Sedan kan vi presentera vårt förslag. Frågan är vem som ska betala. Hm. Jo - naturligtvis! De själva. Vi använder deras skattemedel för att driva kampanj. Och så mycket skatt som de betalar kan vi köra rejäl propaganda. Ingen idé att snåla. Vi drar väl till med 300 miljoner på en gång. Fixat!"

Regeringens utredare av föräldraförsäkringen, f d SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, föreslår en statlig kampanj på 300 miljoner för att medborgarna ska ta ut föräldraledighet som han vill.

2005-04-11 11:46:17
Stjernkvist har fel om vården. I fredags skrev Lars Stjernkvist, f d partisekreterare (s), en kolumn i Skånska Dagbladet om min bok och vår debatt i Lund. Han kallar boken "välskriven" och mig "högerns chefsideolog". Till viss del uppehåller han sig vid kritik mot vården i USA, som är ett exempel - tillsammans med bl a vården i Schweiz - på ett system jag förordar. Där finns ett offentligt utbud för dem som inte kan betala själva och i övrigt privata företag som levererar vård och man kan köpa de försäkringar man önskar. Stjernkvist är kritisk till att 15 % av BNP i USA går till vård mot bara ca 8,5 % i Sverige. Vi får mer för mindre pengar, anser han. Det är fel. Ett skäl till högre kostnader i USA är att lönerna ofta är dubbelt så höga i amerikansk vård. Är Stjernkvist emot det? Ett annat skäl är att mängden vård helt enkelt motsvarar efterfrågan; alla kan betala det de vill. I Sverige ransoneras vården på låg nivå för det krävs att den ska finansieras via skatten. Ett tredje skäl är att vården - med alla sina olikheter och brister - i USA för det allra mesta är rejält mycket bättre. Stjernkvist står för ett system där ett monopol ska göra allt åt alla och inget blir riktigt bra. Att det är exakt lika för alla blir då en klen tröst.

2005-04-09 13:16:59
I Kommunalarbetaren: Privat ägande ökar välfärden. I kommande veckas nummer av Kommunalarbetaren har jag skrivit en debattartikel:

"Många som arbetar med välfärd känner att systemet är på väg att falla samman. Köerna växer, personalen blir utarbetad, äldre får inte tillräckligt god omsorg, fler går ut skolan utan tillräckliga kunskaper.

Vad beror detta på? För lite resurser? Lata medarbetare? Nej, grundfelet ligger i modellen, i systemets grunder. Vi valde centralisering och monopol; en som äger, driver och finansierar.

Monopol är ett utmärkt sätt att använda resurser fel. De som betalar får betala för mycket, de som arbetar sliter ut sig och de som behöver tjänsterna får sämre tjänster."


Läs artikeln - >

2005-04-08 15:42:49
Första steget: 300 miljarder. Sveriges skattetryck jämförs ibland med snittet för de industrialiserade länderna i OECD, ibland med EU. Att jämföra med övriga EU är relevant, eftersom det är med dessa grannar vi främst konkurrerar om företag och jobb. En uppdaterad jämförelse med EU-25 visar följande:

Sveriges skattetryck var 51,4 procent år 2003, högst i EU-25. Lägst var Litauen på 28,7 procent. Genomsnittet för EU-25 var 39,0 procent år 2003. Sverige låg således 12,4 procentenheter över snittet. Detta motsvarar 302 miljarder.

För att komma ned till genomsnittet i dagens EU är det så mycket skatterna skulle behöva sänkas. Den skattesänkning Bo Lundgren företrädde var 130 miljarder - på fyra år - och var mindre än skatterna hade höjts under de närmast föregående fyra åren. Idag konkurrerar partierna om vem som vill sänka skatterna minst.

Det är en utveckling på tvärs med verkligheten som det finns ett japanskt ord för: kamikaze.

Läs mer om skattetrycket (Eurostat) - >

2005-04-08 11:45:42
The US and Cuba vs China and Taiwan. N Joseph Potts yesterday wrote an interesting piece for the Mises Insitute comparing the US and Cuba with China and Taiwan. He finds both striking similarities and total differences:

"In the east, it is the island that is rich and the looming mainland that beckons capital so strongly. In the west, it is the mainland that is rich and the island that because of its collectivist regime makes Cuba far less-attractive than any similar-sized island with such rich natural and human resources would be with better protections for property. ...

How much longer must the United States continue its futile and ossified policy of frustrating the very sort of trade that made it the wonder and envy of the world? China turned the threat of a truculent Taiwan into a blessing and a source of its own strength through economic openness, to the benefit of the people of both places."


Read the article here - >

2005-04-08 11:24:00
"Ett slags äktenskap", sade Nuder. I Dagens Industri Weekend intervjuas finansminister Pär Nuder. Han säger att han har talat med statsminister Persson varje dag de senaste tolv åren och kallar relationen "ett slags äktenskap". Han förklarar att ibland måste de stänga två förrar för att det inte ska höras vem som skriver högst. Vidare beskrivs att de två herrarna är sig själva när de umgås, vilket innebär "grabbighet gränsande till drängighet". Interiör från ett modernt, visionärt och positivt ledarskap?

2005-04-07 14:34:34
Dålig lönsamhet för utbildning slår mot dem som saknar studietradition. Härom dagen presenterade Högskoleverket statistik över hur många 18-25-åringar som påbörjar högre utbildning. Genomsnittet i landet är 47,3 %. (För kvinnor är snittet 54,5 % och för män 40,5 % - kommer Feministiskt Initiativ att uppmärksamma den "struktur" som diskriminerar männen här?) Skillnaderna är dock stora mellan olika delar av landet; från 75,7 % i Lund till 25,9 % i Haparanda. Självklart är valet fritt, man får välja högre utbildning eller ej. Då kan det bli rätt olika. Men jag är övertygad om att det finns mönster bakom som förklarar så stora skillnader mellan universitetsstaden Lund och glesbygdskommunen Haparanda - och många av de övriga. Det är helt enkelt lättare att välja högre utbildning om man vet vad det är för något, har sett det i verkligheten och kanske mött någon som har en akademisk examen. I Lund vet man helt enkelt vad man har att välja mellan på ett helt annat sätt. Denna fråga engagerar mig mycket, den har att göra med människors möjligheter. Alla ska ha ansvaret för hur livet utvecklas, men alla måste också få goda chanser från början. Annars är det svårt att utkräva ansvaret. Många som engagerar sig hos vänstern har säkert också detta engagemang. Tyvärr är det, enligt min mening, just deras lösningar som ställer till det hela. (Vilket inte minst är uppenbart eftersom vi har denna situation och de har styrt i 66 av de senaste 75 åren.) Framför allt annat tror jag att en sammanpressad lönestruktur och höga, progressiva skatter, gör att utbildning lönar sig för dåligt. Skulle utbildning löna sig bättre, med individuella löner samt platt och låg skatt, skulle drivkrafterna att söka vidare vara starkare. Särskilt viktigt är detta för dem där ingen sådan tradition finns i övrigt.
Läs artikel i DN samt statistiken - >

2005-04-07 14:29:09
Washington Times: EU economy not all doom and gloom. Gareth Harding wrote in the Washington Times about my debate in Brussels with Mark Leonard. An interesting article:

"On Tuesday, as European Union leaders gather in Brussels to find ways of kick-starting the bloc?s sluggish economy, free-market think tank The Stockholm Network is organizing a debate entitled ?Is Europe Doomed??

There are plenty of analysts on both sides of the Atlantic who would not hesitate to answer ?yes?. ?The European social model is struggling to survive in the age of globalization,? said Johnny Munkhammar, a director at the Swedish think tank Timbro. ?Healthcare systems that siphon huge sums of money from the taxpayer are paying few dividends; pension systems that rely heavily on state subsidization cannot cope with the ageing population, and government taxation to pay for the vast array of social services is failing to deliver.?

Munkhammar?s gloomy conclusion? ?If the systems are not changed, the Western world will face a ?fiscal Armageddon.? Welfare services will become more expensive and demand a continuous increase in resources. The gap between existing and demanded welfare will grow exponentially and large-scale discontent will follow. The culmination of this is the end of the European social model and the end of big government.?

There is no shortage of statistics to back up these views."Read the article (from Mark Leonard?s web page) - >

2005-04-07 14:27:11
Tre veckor... Idag är det tre veckor sedan mitt öppna brev skickades till Byggnads. Ännu inget svar. Med all sannolikhet kommer debatten om de frågor jag berörde bara att intensifieras. Byggnads har all anledning att räta ut sina uppfattningar i offentligheten redan nu.
Läs brevet här - >

2005-04-07 08:34:38
Feministisk parodi. Enligt en opinionsmätning av TEMO, redovisad i dagens DN, skulle Feministiskt Initiativ (FI), om det vore val idag, kunna få sju procent av rösterna. Det finns en potential - och kan mycket väl leda till att vi får ett Vägval vänster på 3,5 %, FI på 3,5 % och Vänsterpartiet på 3,5 %. Inte illa! I övrigt är det fascinerande att det kan finnas ett stöd för FI efter den start de har haft. De som står bakom initiativet och siktar på att bli ett parti har en kraftfull lutning åt kommunism och socialism. De har försagt sig i intervjuer och förklarat att kapitalismen nog ska avskaffas och att tillväxt inte behövs. Tillväxten har gjort så att den genomsnittlige svensken blev tio gånger rikare mellan 1870 och 1970. Möjligen var det bra för kvinnorna och skulle vara bra även framöver. FI:s motstånd mot frihet och företagsamhet innebär motstånd mot de lösningar som skulle skapa bättre möjligheter för kvinnor. Det är ett cyniskt maktspel att locka kvinnors röster för att sedan slå tillbaka med att försämra deras möjligheter. I dagens Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus om FI:

"På måndagens presskonferens, när Feministiskt initiativ presenterades, var det förvirrat och fnissigt. Vi journalister fick veta att det var vårt fel att fiorna inte var så där himla förberedda. Vi hade ju tvingat dem att ?komma ut? innan de var klara.
Vad är det för trams? Kan inte Sveriges feministiska elit sätta sin egen agenda? Kan man inte ta ansvar för sin bristande organisation?
Inget vettigt hade de att säga. Och de tycktes uppriktigt förvånade när vi som kallats till presskonferens försökte avkräva dem konkreta besked.
Det var rena Miss Universum: Ooops, vi har inte så mycket att säga, men vi är ju söta och gillar att jobba med människor och fred på jorden!
Som om jämställdhet är så behjärtansvärt och gott att man inte behöver tänka när man talar om den.
Snacka om fatalt misstag."


Läs hela artikeln - >

2005-04-07 00:07:40
Lyckat i Lund. Tidigare ikväll presenterade jag budskapen i min bok i en överfull sal på Grand Hotel i Lund. Lars Stjernkvist, f d partisekreterare (s), opponerade. Debatten blev engagerande och innehållsrik. Stämningen var god. Stjernkvist ansåg att boken var konsekvent och lättillgänglig, men hade förstås en rad kritiska synpunkter. Han liknade budskapet vid Lars Ohlys - det var lika deterministiskt, ansåg han. I min begreppsvärld är det förvisso stor skillnad mellan en framtid där staten centralplanerar livet åt alla och en där människor har sin frihet - men jag inser poängen. Mitt budskap handlar i stor utsträckning om att verkligheten visar att den stora staten faller. Visst finns det ideologi och alla möjligheter att påverka framtiden. Men det finns också en verklighet som finns rent objektivt och den påverkar oss. Det är lika mycket ett faktum att antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska om nuvarande pensionsålder bibehålls, som att ett plus ett är två. Det är fakta, bara att förhålla sig till. Det är extremt oansvarigt av politiker som av ideologiska eller taktiska skäl vägrar att se denna verklighet och agera idag för att undvika problem. Det är som att stå i en fallande hiss och blunda och tro att den då inte längre faller. I grunden styr idéer. Det är idéer som gav oss den stora staten. Min enkla poäng är att idéerna var dåliga; planekonomi är ett uselt sätt att organisera verksamhet, även inom välfärd. Det vet vi och ser vi nu. Då bör vi lära av det och basera framtiden på andra idéer som bevisligen fungerar: motsatsen till monopol, frivilliga relationer mellan konsumenter och producenter.

2005-04-07 00:06:38
S-TV. I ett mail jag fick påpekades träffande och lustigt att man borde byta namn på SVT till S-TV för att visa vad det faktiskt handlar om.

2005-04-06 12:33:15
Vårens ekonomisk-politiska drabbning! I en rad debattartiklar på Sveriges främsta politiska arena, DN Debatt, har Joachim Vogel med kollegor bedrivit kampanj för en annan ekonomisk politik. Tillväxt bör inte vara ett prioriterat mål, istället bör vi satsa på mer offentliga program, har budskapet varit. Stor stat och omfördelning är bättre än växande resurser. Tillväxt kan rentav vara till skada, vi lever idag inte bättre än 1945 trots tillväxten sedan dess. När Stefan Fölster och jag utmanade dem på debatt om denna fundamentala fråga för landets framtid tackade de glädjande nog ja. Den 21 april med början kl. 1730 går debatten av stapeln. Bengt Westerberg ska vara moderator. Välkommen! Det kommer att bli en spännande diskussion.

Läs inbjudan här - >

2005-04-06 11:46:54
Britain Chooses Its Future. The British election on the 5th of May will be more interesting than they have been in years, perhaps since 1992. Basically, New Labour won the landslide victories by promising not to roll back the Thatcher reforms, pursue sound macroeconomic policies and improve welfare services. That is basically what they have done; and the market-oriented reforms in welfare services have been good - however small - steps in the right direction. But now, New Labour have tried to shape new visions for the future and they have found Sweden. But clearly, if anything, Sweden should go in the British direction and not the opposite. Following in the Swedish steps of very high taxes, dependency on government and failing public welfare monopolies can hardly be advisable. But according to projections, the British tax pressure is intended to rise from 39 % to some 43 % in the years to come. This is a fundamental change in British politics since 1992. New Labour wants to increase the size of the state. So far, the Tories have not challenged that vision more than on the margin. The positioning of the Tories in this fundamental respect - unlike their issues so far this year, about immigration etc - will have a large impact on the campaigns and British politics.

2005-04-05 14:33:55
The Pope and Feminism. The day after the Pope died, a Feminist Party started in Sweden. The events are without connection whatsoever, but yet it is an interesting coincidence. On moral matters, Sweden is a very non-catholic, modern and tolerant society. Thus, the Pope has mainly been described as a horror from the dark ages in opposition to what most people here believe in. But now that he died, his life and deeds have been described in very positive terms almost everywhere. It is a bit odd. It is more Swedish to have a Feminist Party - heavily leaning towards leftist collectivism in their proposals - than positive texts about the Pope. It has been emphasised in the comments how he chose Christianity as the antithesis to Communism and Nazism. Perhaps the best reason to choose it. But ideologically, liberalism is the antithesis, not any religion. Anyway, the most important issue now is of course the election of a new Pope. Some analysts describe the battle as standing between a radical globalisation critic and a very conservative person. Two bad alternatives. Let?s hope a bright horse in the shape of a tolerant moderniser emerges.
Read More in the CNN Special Coverage - >

2005-04-05 10:07:15
I SvD: Verka för maktskifte! I dagens Svenska Dagbladet skriver jag på ledarsidan att näringslivets organisationer bör verka för en ny regering. Vi har redan en kvävande stor stat och ett kvävande enidésamhälle - och nu föreslås förändring i fel riktning, såsom höjt skattetryck och stopplag. Företagen, där allt välstånd produceras, är de största förlorarna på detta. De borgerliga må vara försiktiga i överkant, men med dem skulle åtminstone en början till vettiga reformer inledas. Svenskt Näringslivs nya ledning kan inte ha ett viktigare mål på medellång sikt än att verka för en borgerlig regering.

Läs hela artikeln - >

2005-04-04 14:54:26
Doomsday Night for European Social Model. In this week?s European Voice, the largest weekly magazine on EU affairs, I have a short article based on my introduction in the debate in Brussels a week and a half ago. The topic was whether Europe is doomed or not, and my answer is no - but the Western European Social Model certainly is. But hope comes from the East.

Read the article here - >

2005-04-04 14:24:57
Kan man tänka sig ett EU utan Frankrike? I gårdagens Svenska Dagbladet skrev Rolf Gustavsson en mycket intressant kolumn. Han analyserar de möjliga följderna av ett nej i den franska folkomröstningen om förslaget till EU-konstitution den 29 maj:

"Jacques Chirac kan nu, som så ofta tidigare bli hela EU:s huvudvärk. När han för tio år sedan blev fransk president firade han det med en atombomb på Mururoa, lagom till sitt värdskap för EU-toppmötet i Cannes. Efter ett fransk nej väntar en ny knall. Då spricker illusionerna om Frankrike som Mittens rike i Europa. Då väntar den obarmhärtiga politiska baksmällan. Och sedan? Efter Jacques Chirac ? Syndafloden?"

Läs hela kolumnen - >

2005-04-04 11:50:12
Jyllands-Posten: "Velfærd fra højre." I lördags recenserades min bok relativt utförligt i danska Jyllands-Posten:

"I velfærdsstaten har vi to økonomiske systemer. Det ene grunder sig på privat ejendomsret, privat finansiering, privat initiativ og styres af markedets udbud og efterspørgsel. Denne model dominerer i det private erhvervsliv, og her går det strålende. ...
I det andet økonomiske system dominerer statslig ejendom, statsfinansiering, kollektive løsninger og offentligt monopol, mens det frie initiativ hæmmes gennem regulering og forbud. Planøkonomi med andre ord, og den foretrækkes på velfærdsområdet; inden for sundhedsvæsen, uddannelse, ældreforsorg og anden pleje. ...
Ifølge Johnny Munkhammar, 30-årig økonom og samfundsdebattør af liberalt sindelag, er der et revolutionært potentiale i misforholdet mellem en stigende efterspørgsel på kvalitet og omfang af velfærd på den ene side ... og en statsstyret planøkonomi, som ikke kan levere varen, på den anden.
?Den europæiske model med én stor stat vil snart være borte. Men af asken vil opstå en ny velfærd. ... Det interessante er, at vejen dertil er meget enkel: intet nyt, ingen foranstaltninger eller programmer eller satsninger. Tværtimod: Det, staten skal gøre for skabe rum for velfærd, er at trække sig tilbage - afskaffe monopoler, opgive forbud og afstå fra at forsøge at gøre alt og snarere fokusere på det, som ikke sker pr. automatik,? konkluderer Munkhammar."


Läs hela recensionen - >

2005-04-01 12:25:01
Worth More Than Foreign Aid. In a typical developing country, an increase of 10 mobile phones per 100 people, boosts GDP growth by 0,6 %. A larger increase in phones, a larger increase in GDP growth. This could decide whether GDP doubles in 20 or 60 years time. All this according to an investigation of the impact of telecoms on growth in 92 countries between 1980 and 2003. It has been counducted by Leonard Waverman at London Business School and Melvyn Fuss of LEGG, which The Economist recently referred to. There are lots of reasons and anecdotal evidence showing why. Mobiles allow you to look for jobs, check prices in different markets, pay for goods and services and prevent wasted journeys. This reduces transaction costs, broadens trade networks and substitute for physical transport. It can be hard to afford a mobile phone in a developing country, though the increase in mobiles has been some 150 % in Sub-Saharan countries in recent years. But even when they can?t afford, they buy one and rent it out by the minute. This is free market and technology at work. It probably reduces poverty more than proud aims and government money tranfers.

<-- Home
RSS 2.0