Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:19:54

2009-04-30 15:09:01
Munkhammar (m): Invandringen stärker EU:s ekonomi. I affärsnättidningen realtid.se publiceras idag en artikel om invandring till EU, där jag intervjuas - också mot bakgrund av min kandidatur till riksdagen. Jag understryker att invandring är en tillgång för Europa, men skulle kunna vara det än mer, om vi reformerade arbetsmarknaden.

Läs intervjun här - >

2009-04-30 09:27:47
In FT: Still No Alternative to Thatcher′s Free-Market Policies. In today′s Financial Times, I reply to Gideon Rachman′s article the other day where he claimed that we are now closing the chapter of Thatcher. I show why he is wrong, that the intellectual victory of free markets is still in place, and that the world needs more such policies in order to emerge stronger from the recession.

Read it here - >

2009-04-28 20:48:48
When You Need Cheering Up. I know everyone has seen it. So have I, ever since it became news. But see it again, in this somewhat extended version. The spectacular voice of Susan Boyle and a three-minute "from rags to riches" story.

2009-04-28 08:48:21
Underdog? Journalisten Andreas Henriksson, som bland annat driver bloggen Offentliga Affärer, beskriver mig som en "begåvad utmanare och underdog" inför riksdagsvalet 2010. Onekligen har jag inte decennier på mig att vinna förtroende inför höstens provval, utan ett par månader. Å andra sidan kan det vara en styrka att komma utifrån och erbjuda nya idéer och en ambitiös reforminriktning baserad på tydliga principer.

2009-04-27 15:43:02
Leading Questions? At Brussels Airport, one is now welcomed by a sign asking "How much should we tame financial markets?". It is an ad saying to voters that they have a choice in the elections to the European Parliament. But what should we who want less regulation of financial markets vote for?

2009-04-27 15:36:31
Murphy′s Law. När man verkligen vill att webben ska fungera väl - t ex när man har lanserat en kandidatur, en skrift och en bok - verkar man kunna vara säker på att den inte kommer att göra det. Nu håller webbhotellet på med att söka efter det fel som gör denna webbplats så långsam. Hoppas de hittar det snart!

2009-04-27 08:45:05
Veckan. Under helgen - som i övrigt tillbringades på Gröna Lunds säsongspremiär och i skärgårdsmiljön hemma med familjen - kom det en del ytterligare gott och blandat i bloggosfären om min kandidatur, se här, här och här.

Det blev tydligen ett oherrans surr i kommentarerna till TV4 i fredags. Då inte främst om kandidadturen utan om min poäng att vårdpremien bör kunna påverkas av ens livsval. De som frivilligt väljer ett ohälsosamt liv ska inte kunna skicka hela räkningen till andra. Se här.

Den första maj, symboliskt nog, tas ett steg för att liberalisera bostadsmarknaden. Då introduceras ägarlägenheter som ny form för bostadsägande. Sannolikt lär det öppna en ny marknad också för hyreslägenheter. Läs mer här.

Vid lunchtid idag bär det av till Bryssel och European Enterprise Institute någon dag.

2009-04-24 13:43:16
Svar på frågor. Kring min kandidatur till riksdagen finns ett antal principiella och praktiska frågor, kring vilka det verkar finnas ett intresse.

- För den som vill se den högst oförberedda lanseringen av kandidaturen i TV4 imorse finns klippet här.

- Jag tillhör Stockholms län. För att stödja mig i höstens avgörande provval ska man vara med i moderaterna och skriven där.

- Jag är medveten om att det i juni är val till Europaparlamentet. Jag ville dock inte vänta ända till efter sommaren med att lansera min kandidatur, utan ha tid att utveckla en gedigen grund och nätverk i detta sammanhang.

- Man kan stödja min kandidatur ekonomiskt, via Bankgiro 389-6560. Resurserna går oavkortat till nödvändiga utlägg som tryck, lokaler, porto - inte till några ersättningar.

- Bloggarna kommenterar, hittills här, här och här.

- Fram till valet rullar allt på som vanligt. Jag förblir en fri idéentreprenör i tal och skrift. Men jag arbetar också för att få stöd för mina idéer inför detta val.

2009-04-24 13:09:54
Fondsocialismen. Egentligen beklagade jag att det inte blev tid i TV4 att tala om regeringens nya direktiv till AP-fonderna. Nu ska, som bekant, fonderna inte använda sig av rörlig lönedel - och ska verka för samma sak i samtliga de företag där de investerar.

Lars Ohly gör, enligt egen utsago, "vågen" och Thomas Östros applåderar. Mats Odell, normalt sett med en tydlig principiell kompass i ekonomiska frågor, har helt kört av vägen i denna fråga. Även om det vore bra att avskaffa alla rörliga lönedelar så är det politisk styrning av näringslivet.

Regeringen måste korrigera sitt misstag innan det blir för mycket prestige i det hela. I grunden visar detta dock varför staten inte ska äga eller investera i företag. Vilken regering som helst lockas till politiska poänger med skattemedel.

2009-04-24 08:58:25
Kandiderar till riksdagen! Av en händelse blev det idag via nyhetspanelen i TV4 officiellt att jag kandiderar till riksdagen 2010 för Moderaterna. Jag gör det som principfast pragmatiker. Principerna anger riktningen och pragmatismen de enskilda stegen.

Några delmål är att bidra till framgång för Moderaterna och förnyat förtroende för Alliansen. Men huvudsyftet är att påverka samhällsutvecklingen. Min ambition är att bygga breda nätverk av likasinnade från olika delar av samhället och mobilisera engagemang för förändring.

Jag står för frihet, förändring coh företagande. Det var entreprenörerna, frihandeln och reformkraften som gjorde Sverige till ett av världens mest välmående länder. Nästa mandatperiod måste präglas av en fortsatt ambitiös reformagenda.

Vi kan skapa ett mycket bättre välfärdssamhälle än den välfärdsstat vi har idag. Vi kan utveckla en svensk dröm om allas möjligheter oavsett bakgrund. Vi kan riva hinder för att släppa fram den kreativitet som också bygger morgondagens trygghet.

Medborgarna måste få makten över sina liv. Vi måste få bestämma över våra inkomster, vår välfärd och vår trygghet. Vanliga människor ska inte behöva vara beroende av byråkrater, myndigheter och andra överheter.

Jag kandiderar inte för att få en plattform, det har jag redan. Inte heller för att jag gillar att bestämma, tvärtom vill jag att politiken ska bestämma mindre. Dagens tillvaro - företagande, författande, föreläsande - trivs jag utmärkt med. Men det är i riksdagen den formella påverkan sker. Därför tar jag steget!

Jag har talat, skrivit och debatterat samhällsfrågor länge. Men det är ju personval, så jag har skrivit en högst personlig liten bok. Den handlar om min bakgrund och är ett försvar för enskilda människors frihet och möjligheter.Ladda ned Personligt - från Visby till Vita Huset här - >

2009-04-24 07:18:07
I LNB: Världens bästa världsdel. Igår distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till landsortspressen om hur Europa kan bli världens bästa världsdel.

Läs debattartikeln här - >

2009-04-23 19:45:35
Emigrerande Sahlin? I en intervju i Dagens Nyheter säger sig Mona Sahlin drömma om att bo ett år i New York. Möjligen överraskar det att en vänsterpolitiker vill till USA och denna frihetens och kapitalismens högborg. Men framför allt förstår man att hon kan längta bort. Varför inte ta steget, Mona?

2009-04-23 13:31:07
Government Causes of the Financial Crisis. The blog The Human Rights Revolution Platform has compiled a list of publications that show in which ways the main causes of the financial crisis were governments, not markets - also referring to my publication. Here is the list.

2009-04-22 19:58:34
TV4-intervju om Europa. Efter morgonens debatt gjordes en separat intervju med mig om Europa. Jag introduceras som "moderat och debattör" - bara att vänja sig! Se intervjun här.

2009-04-22 09:11:00
EU-debatt med Gahrton. Denna morgon inleddes (förutom att taxichauffören kl. 0550 förgäves väntade på en Jenny Munkhammar) med EU-debatt med Per Gahrton i TV4. Han har utkommit med en ny bok, Befria EU. Jag har inte läst den, men han har såvitt jag förstår slopat såväl kraven på att EU ska avskaffas som att Sverige ska lämna. Precis som Stefan och jag i vår bok pläderar han för att EU ska fokusera på huvuduppgifterna. Men det framgick alltmer av debatten imorse att vi har olika uppfattning om vilka dessa är och bör vara.

Se debatten här - >

2009-04-21 14:39:17
Turkiet som EU-medlem! I ett antal år har jag argumenterat för fortsatt EU-utvidgning, i synnerhet med Turkiet. Idag skriver Fredrik Segerfeldt i Newsmill, utifrån rapporten som gavs ut av European Enterprise Institute, med starka argument för detta. Läs artikeln här.

2009-04-21 08:45:32
Ny Start för Europa - och sänkta skatter som den bästa stimulansen. Igår presenterade vi således projektet Ny Start för Europa, i Skandiasalen i Riksdagen. Som projektledare höll jag i helheten, medan Gunnar Hökmark, Robert Gidehag och Per Skedinger inledde. Nima Sanandaji presenterade vår första rapport, Sänkta skatter bästa stimulansen. Sedan mingel.

Projektet ska utveckla nya idéer på marknadsekonomisk grund för hur vi kommer starkare ur krisen - på lång sikt. Kärnan är en rapportserie av unga experter. Seminariet igår syftade till att vara ett startskott, också intellektuellt. Det blev bra diskussioner, kanske i synnerhet om Per Skedingers sammanställning av forskning om regleringar på arbetsmarknaden. Höga ingångslöner och LAS minskar rörlighet och håller unga och invandrare utanför.

Den första rapporten är en genomgång av forskning om stimulanspolitik. Av denna framgår att ökade offentliga utgifter kan göra mer skada än nytta, särskilt på sikt. Istället bör fokus vara på långsiktiga strukturellt motiverade skattesänkningar.

Här kan man ta del av en sammanfattning av rapportens innehåll, på Youtube.


Läs rapporten här - >

2009-04-20 21:30:59
Sköna Europa på nätet! Tydligen säljs de allra flesta böcker nu via Internet. Det gläder mig således att Sköna Europa nu finns på de ledande bokhandlarna på nätet, som Bokus, Boksson, med flera.

2009-04-20 11:26:43
Skadligt, Borg! I SVT-debatten i fredags påpekade jag att kritiken mot vårbudgeten som socialdemokratisk var lite orättvis, även om den saknar offensiva åtgärder. Men finansminister Anders Borg gräver groparna åt sig själv hela tiden. Nu har han sagt följande:

"Svenskt Näringsliv har gjort det till sitt varumärke att ständigt kräva nya utgifter och skattesänkningar som gynnar redan väldigt rika personer. Det är beklagansvärt att de agerar på det sättet."

I sak helt fel. Svenskt Näringsliv efterlyser lättnader för företagen, inte minst de små, som är de enda som kan ta oss ur krisen. Det ska bli lönsammare att arbeta, driva företag, ta risker och utbilda sig. Det gynnar inte "redan rika".

Men sedan i ton. Finansministern bekräftar ett statiskt synsätt i det att han säger att exempelvis plattare skatt gynnar "rika". Det underlättar framför allt för den som vill avancera, kanske från enkla förhållanden. Att straffbeskatta strävsamhet med motiveringen att allt annat gynnar rika är förvisso socialdemokrati.

Anders Borg vet att reformer måste upplevas som rättvisa. Men rättvisa är inte samma sak som socialism. Att göra näringslivet till motståndare gynnar ingen. Den gamla vänstern förlorar runtom i Europa. Då ska vi inte kopiera deras retorik.

2009-04-20 09:51:22
A Living Heritage From Adam Smith. So I am back from a great trip to Speyside, Scotland. Beautiful landscapes, good friends, haggis, lots of whisky and a real bar fight (no, I was not involved).

People showed far-reaching hospitality and were full of stories about old Scotland. And everyone actually had something critical to say about government intervention - from taxes to regulations. Indeed the country of Adam Smith!

Did you know why so many Scottish whiskies are matured in American bourbon-casks? Because a US law prevents US bourbon distilleries from using the casks twice. The law is from the 1950s, to prevent unemployment among cask-makers...Me tapping my own bottle at Aberlour

2009-04-17 09:59:36
Speyside! I am heading for the airport to go to Sctoland (Dufftown, Speyside) for a whisky tasting trip with friends. It has been five years since we did the last such trip, to Islay. Will no doubt be lots of fun.

2009-04-17 09:57:09
Debatt med Ehrenberg. På väg till SVT-debatten med Johan Ehrenberg (kl. 0610) påpekade taxicahuffören att "det måste vara ett bra sätt att vakna på". Tja, det är ett sätt att vakna, i vart fall. Alltid uppfriskande att debattera med någon i vars värld det fortfarande är 1968, som vill att staten ska ta över det mesta.

Se debatten här - >

2009-04-17 06:28:27
Många böcker blir det... Låt mig i all korthet rekommendera två rykande färska böcker i heta ämnen, författade av goda vänner. Fredrik Segerfeldts Gör ingen skada - biståndets hippokratiska ed visar, baserat på tillgänglig forskning, att traditionellt utvecklingsbistånd sannolikt gör mer skada än nytta. Johan Norbergs En perfekt storm ger oss en pedagogisk och utförlig bakgrund till finanskrisen.

2009-04-16 13:49:40
Skön presentation. Just tillbaka från en mycket trevlig presentation av Sköna Europa på jazzklubben Fasching. God stämning och intressant diskussion - och inte minst trevlig miljö. Vi framförde ingen jazz från scen, men höll oss till ett väl så livat budskap om Europas möjligheter. Idag intervjuades jag av Svenskt Näringsliv - bl a för deras e-brev - om boken. Läs här.

Uppdatering: Här skriver Ella Bohlin, kristdemokraternas förstanamn i Europavalet (hon anser att vi "har lyckats" och är "bara att gratulera"), och här skriver Sofia Arkelsten, moderat riksdagsledamot. Här är en till blogg och här skriver Morningstar Nyheter om boken.

2009-04-15 22:08:22
I Newsmill: Europa behöver mer kapitalism och mindre politisk styrning. Inför morgondagens bokpresentation publiceras en debattartikel i Newsmill av Stefan Fölster och undertecknad, med rubriken ovan.

Läs artikeln här - >

2009-04-15 20:53:37
Mer vinter än vår i budgeten. Bra med regeringens så kallade vårbudget är att de håller emot utgiftskraven rimligt väl. Mindre bra är frånvaron av offensiva strukturreformer som skulle göra uppgången starkare och mer uthållig. Förvisso har viktiga reformer gjorts tidigare, men nu är ingen tid att vänta med ytterligare sänkta och plattare skatter, till exempel.

Det är viktigt att ingjuta trygghet hos medborgarna. Men det är också viktigt att väcka hopp och företagaranda. Ett antal viktiga men också symboliska åtgärder - som flexiblare arbetsrätt - skulle skicka en signal om att bara investeringar, företagande och arbete drar landet ur krisen. Då kanske en del av pessimismen och återhållsamheten skulle släppa.

I debatten lät Thomas Östros som om han ville ropa ända hem till varje medborgare som uppvisar ett stadigt fallande förtroende för vänstern. När arbetslösheten stiger kan opinionen ändras, men det är inte troligt att högljudd torgmötesagitation hjälper den rödgröna röran.

2009-04-15 20:34:45
That′s the Spirit! Today, Americans protest in 300 locations in all 50 states against the current growth of government and the higher taxes that will be needed to pay for it. There are several organizations involved, but mostly, it is a spontaneous protest from ordinary people. Americans value their freedom and personal responsibility very much. And they show it.

Read more here - >

2009-04-14 15:42:26
Skön design. Långt om länge, efter försening på tryckeriet, fick jag således idag ett ex av nya boken Sköna Europa i handen. Ser mycket snygg ut - skön design skulle antagligen förlaget, baserat på söder, anse. De har dessutom startat en blogg för boken, ta en titt här.

I den djupaste krisen på minst 60 år går vi till val till Europaparlamentet. Mycket tyder på att få kommer att rösta. Men Europa betyder mycket i alla de avgörande frågorna idag - från recession till klimat och säkerhet.

Sverige blir EU-ordförande i kaoset med nytt parlament och ny kommission. Stora krav ställs på ledarskap. Vi hoppas kunna bidra med några ledstjärnor.

2009-04-14 10:20:08
I Aftonbladet: "Rörliga löner är positivt." I dagens Aftonbladet försvarar jag i en debattartikel rörlig lönesättning - exemplevis bonusar - och reder ut missförstånd i debatten. Men främst är fokus på försvaret av ett fritt samhälle där egenintresset är en stark och positiv kraft.

Läs artikeln här - >

2009-04-11 21:04:49
Tom tunna! Det kan ha varit påskledigheten som gjorde att jag inte som brukligt ägnade tid åt denna källa till skratt, och således missade Aftonbladets ledarsidas kritik härom dagen. De skrev så här:

"Den liberale debattören Johny Munkhammar försökte i gårdagens P1 Morgon försvara den svenska utvecklingen mot större klyftor. Rejäla inkomstskillnader ökar incitamenten för människor att ta risker, menade han. Ojämlika människor vågar!

Så brukar högern resonera och i dessa finanskristider måste de väl ändå sägas ha fått sin teori bekräftad. Benägenheten att ta risker blir utan tvivel ansenlig om du vet att någon annan plockar upp notan ifall du misslyckas.

Fråga valfri, numer arbetslös, hedgefonds-handlare."


Staten motarbetar aktivt och intensivt inkomstskillnader i Sverige. Därför är dessa skillnader bland de minsta i västvärlden. Att de är större än för tre decennier sedan innebär att vi jämför med en historiskt sett än extremare punkt.

Istället för en seriös debatt väljer Aftonbladet en tom retorisk poäng, en ytlig släng mot den påhittade "högern". Men seriöst: Är det någon som tror att människor lika gärna arbetar extra, utbildar sig, tar risker och startar företag om staten tar nästan hela förtjänsten?

Det mest komiska är dock att de inte ser sin egen motsägelse. Det är ju i deras samhälle, där staten tar hand om allt och alla, som man inte får bära konsekvenserna av egna handlingar, där någon annan "tar notan". Jag anser att man själv ska ha större frihet och ansvar. Och har någon varit kritisk till statliga bail-outs i dessa tider så är det jag.

Möjligen illustrerar Aftonbladets ledarsida i detta korta inlägg vänsterns kollaps. I frånvaro av varje intellektuell tanke försöker de föra debatt med slagorden från plakaten på första maj. Opinionen visar vad allmänheten tycker. Folk ser tomheten.

2009-04-09 20:06:09
Happy Easter! I was a bit surprised to know that there was no news panel for me in the TV4 morning show tomorrow - but, of course, it is Easter. And let me wish you a happy one!

2009-04-09 09:08:43
Inkomster och skillnader. Så blev P1-debatten av, försenad två dygn och sedan ytterligare en halvtimme - och med LO:s chefekonom Lena Westerlund istället. Ett givande utbyte, tyckte jag. Lena påpekade att den sociala rörligheten är större om inkomstskillnaderna är små. Självklart är det lätt att röra sig mellan olika skikt om nästan inget skiljer dem åt. Men det blir inte så relevant att försöka röra sig uppåt om det inte innebär en tydlig förbättring. I Sverige motarbetas inkomstskillnader aktivt, så sambandet mellan insats och utfall blir svagare. Skillnaderna i inkomst i Sverige är fortfarande bland de minsta i västvärlden. Det hindrar inte minst den som föds under knappa förhållanden och vill sträva uppåt.

Lyssna på debatten här - >

2009-04-08 08:44:04
Obama Speech in Turkish Parliament. The final step on US President Barack Obama′s inaugural trip to Europe was Turkey. One part of it was a speech in Parliament, for which he received standing ovations. Not only did he handle all the really tricky parts well; he surpassed expectations. This is a very intelligent and bold speech, stressing in historical terms the close relations and indeed similarities between Turkey and the US.

Read the speech here - >

2009-04-07 10:17:04
Inställd inkomstdebatt. Den debatt som Åsa Linderborg och jag skulle ha haft i P1 imorse ställdes in sent igår kväll av för mig okänd anledning. Jag hoppas vi får återkomma i ämnet, som förblir intressant och viktigt.

Bakgrunden är ny statistik från SCB som visar att den genomsnittliga inkomsten för ett svenskt hushåll ökade med 44 procent 1995-2007, i fasta priser. P1 ville dock inte fokusera på det utan på att inkomstskillnaderna har ökat.

Den tiondel med högst inkomster har nämligen fått ökade inkomster med 60 procent, medan den lägsta tiondelen har fått en ökning med 24 procent. Skillnaden har därmed ökat. Men, vill jag framhålla, alla har ju fått en tydlig ökning.

För mig är det självklart att det är bättre idag, när alla har högre inkomst - även om skillnaderna har ökat. Dessutom lär vi nu i krisen få se en utjämning, eftersom de tidigare höga kapitalinkomsterna hos den översta procenten lär minska radikalt.

Det viktiga är dock att skillnader är inget dåligt, så länge vi har ett samhälle med rörlighet. Man ska kunna födas i en skogshydda och bli direktör. Då måste också utbildning, arbete, risktagande och företagande löna sig ekonomiskt.

Uppdatering: Debatten verkar bli av i alla fall, på torsdag morgon.

2009-04-04 13:14:44
G20. Many have commented the G20 meeting, and I didn′t really find the time to. Let me just say that the clear language against protectionism is welcome, but this time it has to be followed by corresponding action. The focus on making banking and financial markets work again - and the large increase in resources for the IMF - is very welcome. Positive is also that the US idea of huge spending increases and bigger deficits received very limited support. The main harmful item of the deal is the crack-down on so-called tax havens. They had clearly nothing to do with creating the crisis - this is just some governments that want to limit tax competition.

2009-04-04 13:10:38
Det våras! Moderaterna är största parti och Alliansen leder, enligt Demoskop.

2009-04-04 12:56:03
Lokalkännedom. Gårdagens kväll tillbringades på en Alliansfest för de lokalt förtroendevalda i Österåker. Och så jag då. En trevlig tillställning som gav värdefulla inblickar i det lokala. Efter att nu ha hunnit med simskola med dottern avbryter jag vårvistelsen för att tala om ekonomisk frihet och skatter på Bertil Ohlin Institutet.

2009-04-03 08:46:54
Från integration till G20. Igår tittade jag in på Nima Sanandajis välbesökta presentation av boken Mellanförskap. I kondenserad form, med utförliga belägg och slående fakta, visar han hur en rad institutioner i samhället hindrar integrationen - från LAS till olika bidrag.

Mellan åren 1950 och 2000 har sysselsättningsgraden bland utrikes födda sjunkit från att vara 20 procent högre än bland inrikes födda till att vara 30 procent lägre. Varför? Blev arbetsgivarna mer rasistiska? Självklart inte. Men skattetrycket mer än fördubblades och bl a LAS infördes.

En rak och sanningssägande bok om ett onödigt problem vars existens borde få många av de så kallat socialt medvetna på vänsterkanten - som försvarar de system som skapar en stor del av eländet - att rodna.

Senare debatterade jag finanskrisen och G20-mötet på Utrikespolitiska Föreningen på Stockholms Universitet, med bl a LO:s chefekonom Lena Unemo. En närmast fullsatt hörsal och på många sätt en uppfriskande diskussion.

2009-04-02 23:03:47
Lansering Sköna Europa. Vi lanserar boken den 16 april på lunchen, på Fasching, Kungsgatan 63.

Europakopplingen? Förlaget påstår att "fasching" är ett sydtyrolskt begrepp för karneval. Långsökt? Jo, men de säger också att Fasching inte bara är den svenska jazzens vagga utan också en symbol för den europeiska jazzens seger över den amerikanska. Om de säger det så...!

Tid: 11.30-13.00. Europeisk lunch serveras. Anmälan till cecilia@kallakulor.com.

Mer sagt om boken: "Fölster och Munkhammar har skrivit en tankeväckande, initierad och nyttigt provocerande bok som visar att Europas bästa tid ännu inte har varit."

Per T Ohlsson, författare till bland annat 100 år av tillväxt och Konservkungen.

2009-04-01 18:52:33
Dags att ta ett steg vidare. En av de främsta egenskaperna hos en intellektuell är förmågan att se saker ur olika perspektiv. Jag har alltid ansett mig vara intellektuell, så detta nya är ett mindre steg än det först kan verka. Steget motiveras framför allt av förändringar i omvärlden, i form av ett ökande behov av nya idéer och reformkompetens.

Jag har således tackat ja till att bli ekonomisk-politisk talesman för socialdemokraterna. Beskedet kommer något sent denna dag, mest på grund av att vi bestämde oss för att förankra beslutet hos samarbetspartierna före lanseringen, för en gångs skull.

Nu väntar utveckling av ett program för jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Imorgon ska jag träffa LO, en förträfflig organisation vars uppfattningar bör ha stort genomslag i politiken. Från min granne Pär Nuder har jag fått veta allt om hur man retar Mona Sahlin - och hur man undviker det.

Självklart yttrar jag inget ofördelaktigt om min företrädare Thomas Östros. Men det förtjänar att påpekas att opinionen inte har gått Partiets väg direkt sedan han tillträdde. Nu ska det bli ändring på den saken!

Vi har en rörlig arbetsmarknad. Här och här är två andra som byter arbetsuppgifter på ett kreativt vis.

2009-04-01 09:30:29
Why Could We Not See the Obvious? See, for example, this New York Times news piece in 1999. Fannie Mae increases credit to mortgage lending to low-income families - after pressure from the Clinton Administration. Peter Wallison of the American Enterprise Institute warns of the consequences and of a costly government bail-out. Some risks are clearly ignored. And one should never ignore risks that have to do with government interference in credits.

<-- Home
RSS 2.0